Daniel

Capitolul 1

Tinerii evrei în palatul lui Nebucadneţar

1. În al treilea an al împărăţiei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit* la Ierusalim şi l-a asediat.

2. Şi Domnul a dat în mâna lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi parte* din vasele casei lui Dumnezeu; şi el le-a dus în ţara Şinear*, în casa dumnezeului său; şi a dus* vasele în casa vistieriei dumnezeului său.

3. Şi împăratul i-a zis lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi, să aducă dintre fiii lui Israel şi din sămânţa împărătească şi dintre cei de neam ales*,

4. tineri care să nu aibă* nici un cusur şi frumoşi la faţă şi instruiţi în toată înţelepciunea* şi care să aibă cunoştinţă şi să priceapă ştiinţa şi care să fie în stare să stea în palatul împăratului; şi să-i înveţe scrierea şi limba* caldeenilor.

5. Şi împăratul le-a rânduit o parte zilnică din mâncărurile alese* ale împăratului şi din vinul pe care-l bea el, ca să-i hrănească trei ani, şi la sfârşitul lor să poată sta* înaintea împăratului.

6. Şi printre ei erau dintre fiii lui Iuda: DanielDumnezeu este judecător;sau Judecător al lui Dumnezeu; sau Judecătorul meu este Dumnezeu, Hanania, Mişael şi Azaria.

7. Şi căpetenia famenilor le-a pus nume*; lui Daniel* i-a pus numele Beltşaţar; şi lui Hanania, Şadrac; şi lui Mişael, Meşac; şi lui Azaria, Abed-Nego.

8. Dar Daniel a hotărât în inima lui să nu se întineze cu mâncărurile* alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea el şi a cerut voie de la căpetenia famenilor să nu se întineze.

9. Şi Dumnezeu a făcut* ca Daniel să capete bunăvoinţă şi îndurare înaintea căpeteniei famenilor.

10. Şi căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: „Mă tem de domnul meu, împăratul, care a rânduit hrana voastră şi băutura voastră; căci de ce să vadă el feţele voastre arătând mai rău decât ale tinerilor care sunt de vârsta voastră? Şi aţi pune capul meu în primejdie înaintea împăratului“.

11. Atunci Daniel i-a zis îngrijitoruluiSau „lui Melţar“, pe care îl rânduise căpetenia famenilor peste Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria:

12. „Încearcă, te rog, pe slujitorii tăi zece zile şi să ni se dea să mâncăm legume şi să bem apă;

13. şi să fie văzute feţele noastre înaintea ta, şi faţa tinerilor care mănâncă din mâncărurile alese ale împăratului; şi fă cu slujitorii tăi după cum vei vedea“.

14. Şi el i-a ascultat în lucrul acesta şi i-a încercat zece zile.

15. Şi, la sfârşitul celor zece zile, feţele lor arătau* mai frumoase şi mai graseLit. „grase la carne“ decât toţi tinerii care mâncau din mâncărurile alese ale împăratului.

16. Deci îngrijitorul a luat mâncarea lor aleasă şi vinul pe care trebuia să-l bea şi le-a dat legume.

17. Şi acestor patru tineri, Dumnezeu le-a dat* cunoştinţă, şi pricepere în toate scrierile, şi înţelepciune*; şi Daniel a avut pricepere în toate viziunile* şi visele.

18. Şi, la sfârşitul zilelor pe care le poruncise împăratul pentru aducerea lor, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar.

19. Şi împăratul a vorbit cu ei; şi printre toţi nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria; şi ei au stat* înaintea împăratului.

20. Şi în orice* lucru de înţelepciune şi de pricepere de care i-a întrebat împăratul, i-a găsit de zece ori mai buni decât pe toţi cărturariiSau „cunoscătorii hieroglifelor“ şi descântătorii* care erau în toată împărăţia lui.

21. Şi Daniel a fost acolo* până în anul întâi al împăratului Cirus.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)