Ezechiel

Capitolul 34

Păstorii şi oile

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, profeţeşte împotriva păstorilor* lui Israel, profeţeşte şi spune-le lor, păstorilor: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Vai* de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma?

3. Voi mâncaţi* grăsimea şi vă îmbrăcaţi cu lâna; înjunghiaţi* pe cele îngrăşate, dar turma n-o paşteţi.

4. Pe cele slabe* nu le-aţi întărit, nici nu le-aţi vindecat pe cele bolnave; şi n-aţi legat ce era frânt, nici n-aţi adus înapoi ce era alungat, nici n-aţi căutat* ce era pierdut, ci le-aţi stăpânit* cu asprime şi cu stricteţe.

5. Şi ele s-au împrăştiat*, pentru că nu era nici un păstor; şi au ajuns* mâncare pentru toate fiarele câmpului şi s-au împrăştiat.

6. Oile Mele au rătăcit pe toţi munţii şi pe orice deal înalt şi oile Mele s-au împrăştiat pe toată faţa pământului şi n-a fost nimeni care să cerceteze sau care să le caute»“.

7. De aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului:

8. „Viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „cu adevărat, fiindcă oile Mele au ajuns de pradă şi oile Mele au ajuns* mâncare pentru orice fiară a câmpului, pentru că nu era nici un păstor, şi păstorii Mei nu căutau oile Mele, ci păstorii se păşteau* pe ei înşişi şi nu păşteau oile Mele“,

9. de aceea, păstorilor, ascultaţi cuvântul Domnului!

10. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, sunt împotriva păstorilor! Şi voi cere* oile Mele din mâna lor şi voi face să înceteze să mai pască turma, ca păstorii să nu se mai pască pe ei înşişi; şi voi scăpa oile Mele din gura lor, ca să nu mai fie hrană pentru ei“.

11. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, Eu Însumi, chiar Eu voi căuta oile Mele şi le voi îngriji.

12. Ca un păstor care îşi îngrijeşte turma în ziua când este printre oile sale împrăştiate, aşa voi îngriji Eu oile Mele şi le voi scăpa din toate locurile în care au fost împrăştiate în ziua cea înnorată* şi întunecatăLit. „în ziua norului şi a întunericului adânc“.

13. Şi le voi scoate* dintre popoare şi le voi aduna din ţări şi le voi aduce în ţaraSau „pe pământul“ lor; şi le voi paşte pe munţii lui Israel, lângă râuriSau „în văi“ şi în toate părţile locuite ale ţării.

14. Le voi paşte* în păşune bună şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel. Acolo* se vor odihni în staul bun şi vor paşte într-o păşune grasă pe munţii lui Israel.

15. Eu Însumi voi paşte oile Mele şi Eu le voi face să se odihnească“, zice Domnul Dumnezeu.

16. „Voi căuta* pe cea pierdută şi voi aduce înapoi pe cea alungată şi voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea bolnavă; dar voi nimici pe cea grasă* şi pe cea tare; le voi paşte* cu judecatăSau „cu dreptate“.

17. Şi cât despre voi, turma Mea“, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, voi judeca* între oaie şi oaie, între berbeci şi între ţapi.

18. Este prea puţin lucru pentru voi că aţi mâncat păşunea cea bună, iar restul păşunilor voastre l-aţi călcat cu picioarele voastre? şi aţi băut din apele liniştiteSau „adânci“, „limpezi“, iar pe cele rămase le-aţi tulburat cu picioarele voastre?

19. Şi oile Mele mănâncă ce aţi călcat voi cu picioarele voastre şi beau ce aţi tulburat voi cu picioarele voastre!“

20. De aceea, aşa le zice Domnul Dumnezeu: „Iată, Eu Însumi voi judeca între oaia cea grasă şi oaia cea slabă.

21. Pentru că loviţi cu coasta şi cu umărul şi împungeţi cu coarnele voastre pe toate cele slabe până le împrăştiaţi peste tot;

22. Eu voi salva oile Mele, ca să nu mai fie de pradă, şi voi judeca între oaie şi oaie.

23. Şi voi ridica un singur păstor* peste ele, şi el le va paşte – chiar pe robul* Meu David. El le va paşte şi va fi păstorul lor.

24. Şi Eu*, Domnul, le voi fi Dumnezeu, şi robul Meu David, o căpetenie* în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!

25. Şi voi face* un legământ de pace cu ele şi voi face să înceteze* din ţară fiarele sălbatice; şi vor locui în siguranţă* în pustiu şi vor dormi în păduri.

26. Şi le voi face, pe acestea şi împrejurimile dealului* Meu, o binecuvântare*; şi voi face să cadă* ploaia la timpul ei; vor fi ploi* de binecuvântare.

27. Şi pomul* de pe câmp îşi va da rodul şi pământul îşi va da venitul. Şi ei vor fi în siguranţă în ţara lor şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când voi sfărâma* legăturile jugului lor şi-i voi scăpa din mâna celor* care i-au ţinut în robie.

28. Şi nu vor mai fi* de pradă naţiunilor, nici fiarele pământului nu-i vor mânca; şi vor locui* în siguranţă şi nimeni nu-i va înspăimânta.

29. Şi le voi ridica un vlăstarLit. „o plantaţie“* de renume şi nu vor mai fi mistuiţi de foame în ţară, nici nu vor mai purta* ruşinea naţiunilor.

30. Şi vor cunoaşte că Eu*, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ei; şi ei, casa lui Israel, sunt poporul Meu“, zice Domnul Dumnezeu.

31. „Şi voi, oile* Mele, turma păşunii Mele, sunteţi oameni; şi Eu sunt Dumnezeul vostru“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)