Ezechiel

Capitolul 15

Lemnul de viţă nefolositor

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, ce are lemnul de viţă mai mult decât alt lemn, mlădiţa de viţă care este printre copacii pădurii?

3. Se va lua din el lemn ca să se facă vreun lucru? Vor lua ei din el un cârlig, ca să atârne în el vreo unealtă?

4. Iată, se dă pentru foc*: focul îi mistuie amândouă capetele, şi mijlocul este arsSau „i se usucă“. Este el bun pentru vreo lucrare?

5. Iată, când era întreg, nu era folosit pentru nici o lucrare; cu cât mai puţin va fi folosit pentru vreo lucrare când l-a mistuit focul şi este ars!“

6. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Ca lemnul de viţă printre copacii pădurii, pe care l-am dat pentru foc, aşa voi da pe locuitorii Ierusalimului.

7. Şi Îmi voi întoarce faţa* împotriva lor: vor ieşi* din foc, dar focul îi va mistui. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întoarce faţa împotriva lor

8. şi voi face ţara un pustiu, pentru că au lucrat cu necredincioşie“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)