Ezechiel

Capitolul 46

Jertfa căpetenie

1. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Poarta curţii interioare care priveşte spre răsărit să fie închisă în cele şase zile lucrătoare; dar în ziua sabatului să fie deschisă, şi în ziua de lună nouă să fie deschisă.

2. Şi căpetenia* să intre pe calea pridvorului porţii din afară şi să stea lângă uşorul porţii. Şi preoţii să aducă arderea-de-tot a sa şi jertfele sale de pace, şi el să se închine pe pragul porţii şi să iasă; dar poarta să nu se închidă până seara.

3. Şi poporul ţării să se închine la intrarea porţii acesteia înaintea Domnului, la sabate şi la lunile noi.

4. Iar arderea-de-tot, pe care căpetenia* o va aduce Domnului în ziua sabatului, să fie: şase miei fără cusur şi un berbec fără cusur.

5. Şi darul* de mâncare să fie o efă pentru berbec; şi darul de mâncare pentru miei să fie cât îi va da mânaLit. „darul mâinii lui“; şi untdelemn, un hin pentru o efă.

6. Şi în ziua lunii noi, un viţel tânăr din cireadă, fără cusur şi şase miei şi un berbec: să fie fără cusur.

7. Şi să aducă un dar de mâncare, o efă pentru viţel şi o efă pentru berbec, şi pentru miei după cât îi va da mâna; şi untdelemn, un hin pentru o efă.

8. Şi, când va intra căpetenia, să intre pe calea pridvorului porţii şi să iasă pe calea lui.

9. Şi, când poporul ţării va intra* înaintea Domnului la adunările de sărbătoareSau „la sărbătorile rânduite“, cel care va intra pe calea porţii de la nord, ca să se închine, să iasă pe calea porţii de la sud; şi cel care va intra pe calea porţii de la sud, să iasă pe calea porţii de la nord; să nu se întoarcă pe calea porţii pe care a intrat, ci să iasă drept înaintea lui.

10. Şi căpetenia să intre în mijlocul lor când vor intra ei; şi, când vor ieşi ei, să iasă împreună.

11. Şi la sărbători şi la adunările de sărbătoare, darul de mâncare* să fie o efă pentru viţel şi o efă pentru berbec; şi pentru miei, cât îi va da mâna; şi untdelemn, un hin pentru o efă.

12. Şi când căpetenia va aduce o ardere-de-tot de bunăvoie sau jertfe de pace de bunăvoie pentru Domnul, să i se deschidă* poarta care priveşte spre răsărit şi să aducă arderea-de-tot a sa şi jertfele sale de pace, cum a făcut în ziua sabatului; şi apoi să iasă; şi, după ce a ieşit, să se închidă poarta.

13. Şi să aduci* în fiecare zi un miel de un an fără cusur ca ardere-de-tot pentru Domnul; să-l pregăteşti în fiecare dimineaţăLit. „dimineaţă de dimineaţă“.

14. Şi să pregăteşti un dar de mâncare cu el, în fiecare dimineaţă, a şasea parte dintr-o efă, şi din untdelemn, a treia parte dintr-un hin, ca să moi floarea făinii: un dar de mâncare pentru Domnul, neîncetat, printr-o rânduială pentru totdeauna.

15. Ei să aducă mielul şi darul de mâncare şi untdelemnul, în fiecare dimineaţă, pentru o ardere-de-tot neîncetată“.

16. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Dacă va da căpetenia un dar unuia dintre fiii săi, să fie ca moştenirea cuiva pentru fiii săi, să fie stăpânirea lor prin moştenire.

17. Dar dacă va da un dar din moştenirea sa unuia dintre slujitorii săi, să fie al lui până în anul* eliberării; şi să se întoarcă la căpetenie. Moştenirea lui să rămână numai fiilor săi, pentru ei.

18. Şi căpetenia* să nu ia din moştenirea poporului ca să-i alunge prin asuprire din stăpânirea lor; să dea moştenire fiilor săi din propria lui stăpânire, ca poporul Meu să nu se risipească, fiecare din stăpânirea lui“.

19. Apoi m-a adus prin intrarea care era în latura porţii, în camerele sfinte care erau pentru preoţi, cele care priveau spre nord; şi, iată, acolo era un loc în capăt, spre apus.

20. Şi mi-a zis: „Acesta este locul unde vor fierbe* preoţii jertfa pentru vină şi jertfa pentru păcat, unde vor coace* darul de mâncare, ca să nu le scoată afară în curtea de afară, ca să sfinţească* poporul“.

21. Şi m-a scos în curtea de afară şi m-a făcut să trec prin cele patru colţuri ale curţii; şi, iată, în fiecare colţ al curţii era o curte.

22. În cele patru colţuri ale curţii erau curţi îngrădite, lungi de patruzeci de coţi şi late de treizeci; acestea patru, din colţuri, erau de aceeaşi măsurăLit. „o măsură“.

23. Şi era câte un rând de clădiri de jur-împrejur, în ele, de jur-împrejurul acestora patru, şi era făcut cu vetre pentru gătit, de jur-împrejur, sub rânduri.

24. Şi mi-a zis: „Acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe* jertfele poporului cei care fac slujba casei“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)