Ezechiel

Capitolul 38

Profeţie despre năvălirea lui Gog

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului*, îndreaptă-ţi* faţa împotriva lui Gog*, din ţara lui Magog, căpetenia Roşului, a Meşecului* şi a Tubalului, şi profeţeşte împotriva lui,

3. şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, sunt împotriva ta, Gog, căpetenie a Roşului, a Meşecului şi a Tubalului!

4. Şi te voi întoarceSau „te voi conduce“* şi-ţi voi pune cârlige în fălci; şi te voi scoate, pe tine şi toată oştirea ta, cai şi călăreţi, toţi* echipaţi complet, o mulţime mare cu scuturi şi paveze, toţi mânuind săbiile:

5. Persia, Cuş şi Put cu ei, toţi cu scut şi coif;

6. Gomerul* şi toate cetele lui; casa Togarmei* din adâncurile nordului, şi toate cetele sale, multe popoare cu tine.

7. Fii gata, şi pregăteşte-te*, tu şi toată mulţimea ta adunată la tine şi fii căpeteniaSau „garda“ lor!

8. După multe* zile vei fi cercetatSau „Cu multe zile în urmă ai fost rânduit“*; la sfârşitul anilor vei intra în ţara care este eliberată de sabie şi adunată* dintre multe popoare, pe munţii* lui Israel care au fost o pustietate mult timp; dar ea este scoasă dintre popoare şi ei toţi vor locui* în siguranţăSau „în tihnă“.

9. Şi tu te vei sui, vei veni ca o furtună*, vei fi ca un nor* care să acopere ţara, tu şi toate cetele tale, şi multe popoare cu tine».

10. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Şi va fi aşa: în ziua aceea îţi vor veni lucruri în minte şi vei gândi un planSau „ungând“ rău.

11. Şi vei zice: «Mă voi sui în ţara cu sate fără ziduri; voi merge* la cei care sunt liniştiţi, care locuiesc* în siguranţă, toţi în locuinţe fără ziduri şi care n-au nici zăvoare, nici porţi»,

12. ca să iei jaf şi să iei pradă, ca să-ţi întorci mâna împotriva locurilor pustiite* care sunt locuite acum, şi împotriva unui popor* adunat dintre naţiuni, care şi-a câştigat vite şi bunuri, care locuieşte în mijloculLit. „buricul“ ţăriiSau „pământului“.

13. Seba* şi Dedanul* şi negustorii Tarsisului*, cu toţi leii* lui cei tineriStăpânitorii doritori de pradă îţi vor zice: «Ai venit să iei pradă? Ţi-ai adunat mulţimea ca să iei pradă, ca să duci cu tine argint şi aur, ca să iei vite şi bunuri, ca să iei o pradă mare?»

14. De aceea, profeţeşte, fiu al omului, şi spune lui Gog: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «În ziua* aceea, când poporul Meu Israel va locui* în siguranţă, nu vei şti tu acest lucru?

15. Şi vei veni* din locul tău, din adâncurile nordului, tu şi multe popoare cu tine, toţi călărind pe cai, o mulţime mare şi o oştire puternică.

16. Şi te vei sui* împotriva poporului Meu Israel ca un nor, acoperind ţara. Aceasta va fi la sfârşitul* zilelor; şi te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască* naţiunile, când voi fi sfinţit în tine, Gog, înaintea ochilor lor».

17. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Nu eşti tu acela despre care am vorbit în zilele de mai înainte prin robii Mei, profeţii lui Israel, care au profeţit în zilele acelea, ani de zile, că te voi aduce împotriva lor?

18. Şi va fi aşa: în ziua aceea, în ziua când Gog va veni împotriva ţării lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «furia Mea se va sui în nările Mele.

19. Pentru că în gelozia* Mea, în focul mâniei* Mele am vorbit; cu adevărat, în ziua aceea* va fi un cutremur mare pe pământul lui Israel,

20. aşa încât peştii* mării şi păsările cerurilor şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ şi toată omenirea de pe faţa pământului vor tremura înaintea Mea. Şi munţii* se vor prăbuşi şi locurile prăpăstioaseSau „stâncile înalte“ se vor surpa şi orice zid va cădea la pământ.

21. Şi voi chema* o sabie împotriva lui pe toţi munţii Mei», zice Domnul Dumnezeu. «Sabia* oricărui om va fi împotriva fratelui său.

22. Şi voi intra la judecată* cu el cu ciumă şi cu vărsare de sânge. Şi voi ploua* peste el şi peste cetele lui şi peste popoarele cele multe care sunt cu el, o ploaie torenţială şi pietre mari de grindină, foc şi pucioasă.

23. Şi Mă voi preamări şi Mă voi sfinţi* şi Mă voi face cunoscut* în ochii multor naţiuni. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)