Ezechiel

Capitolul 25

Profeţie împotriva fiilor lui Amon

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, îndreaptă-ţi* faţa împotriva fiilor* lui Amon şi profeţeşte împotriva lor.

3. Şi spune fiilor lui Amon: Ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai zis*: «Ha! Ha!» împotriva locaşului Meu cel sfânt, cândSau „pentru că“ a fost profanat, şi împotriva pământului lui Israel, cândSau „pentru că“ a fost pustiit, şi împotriva casei lui Iuda, cândSau „pentru că“ s-au dus în captivitate,

4. de aceea, iată, te voi da în stăpânire fiilor răsăritului; şi ei îşi vor aşeza tabereleîngrădituri pentru vite sau sate de corturi în tine şi îşi vor face locuinţele în tine. Îţi vor mânca roadele şi îţi vor bea laptele.

5. Şi voi face Raba* o păşuneSau „un staul“* pentru cămile şi pe fiii lui Amon o stână de oi. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul».

6. Căci aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că ai bătut* din palme şi ai tropăit din picior, şi te-ai bucurat* cu tot dispreţul sufletului tău împotriva pământului lui Israel,

7. de aceea, iată, Îmi voi întinde* mâna asupra ta şi te voi da de pradă naţiunilor; şi te voi nimici dintre popoare şi te voi face să pieri dintre ţări; te voi nimici şi vei cunoaşte că Eu sunt Domnul».

Profeţie împotriva Moabului

8. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că Moabul* şi Seirul* zic: «Iată, casa lui Iuda este ca toate naţiunile!»,

9. de aceea, iată, voi deschide laturaLit. „umărul“ Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui, chiar până la ultima dintre eleSau „care sunt la hotarele lui“, gloria ţării: Bet-Ieşimot, Baal-Meon şi Chiriataim,

10. fiilor* răsăritului, cu ţara fiilor lui Amon. Şi le-o voi da lor în stăpânire, ca să nu se mai amintească* de fiii lui Amon printre naţiuni.

11. Şi voi face judecăţi asupra Moabului, şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul».

Profeţie împotriva Edomului

12. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că Edomul* s-a purtat cu răzbunare împotriva casei lui Iuda şi s-a făcut foarte vinovat şi s-a răzbunat pe ei»,

13. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde şi Eu mâna asupra Edomului şi voi nimici din el pe om şi pe animal şi-l voi face pustiu: de la Teman şi până la Dedan vor cădea prin sabie.

14. Şi voi împlini răzbunarea* Mea asupra Edomului prin mâna poporului Meu Israel; şi ei vor face în Edom după mânia Mea şi după furia Mea. Şi vor cunoaşte răzbunarea Mea», zice Domnul Dumnezeu.

Profeţie împotriva filistenilor

15. Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că* filistenii s-au purtat cu răzbunare şi s-au răzbunat cu dispreţ în suflet, ca să nimicească din vrăjmăşie vecheSau „prin ură neîncetată“»,

16. de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Îmi voi întinde mâna* asupra filistenilor şi voi nimici pe cheretiţiProbabil pe cei din Creta* şi voi face să piară rămăşiţa* de pe coasta mării.

17. Şi voi aduce* răzbunare mare asupra lor, cu mustrări furioase. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, când voi aduce răzbunarea Mea asupra lor»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)