Ezechiel

Capitolul 23

Samarul şi Ierusalimul, două curve

1. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, erau două* femei, fiice ale aceleiaşi mame.

3. Şi au curvit* în Egipt, au curvit în tinereţea* lor. Acolo le-au fost strânşi sânii şi acolo a fost atins sânul fecioriei lor.

4. Şi numele lor erau: OholaCortul ei, cea mai mare, şi OholibaCortul Meu este în ea, sora ei. Şi erau* ale Mele; şi au născut fii şi fiice. Cât despre numele lor: Samaria este Ohola, şi Ierusalimul, Oholiba.

5. Şi Ohola a curvit când era a MeaSau „în loc să rămână cu Mine“. Şi prin poftă s-a aprins după iubiţii ei, după asirieni*, vecinii ei, îmbrăcaţi în albastru,

6. guvernatori şi stăpânitoriCuvântul persan „sagan“, toţi tineri plăcuţiSau „aleşi“, cavaleri, călărind pe cai.

7. Şi ea s-a dedat curviei cu ei, toţi cei aleşi ai fiilor AsirieiSau „Asurului“. Şi cu toţi aceia după care se aprindea de poftă, cu toţi idolii lor se întina.

8. Nici nu şi-a părăsit curviile din Egipt; pentru că în tinereţea ei s-au culcat cu ea şi au atins sânul fecioriei ei şi şi-au vărsat curvia lor peste ea.

9. De aceea am dat-o în mâna iubiţilor ei, în mâna fiilor Asiriei*, după care se aprinsese de poftă.

10. Aceştia i-au descoperit goliciunea, au luat* pe fiii ei şi pe fiicele ei, iar pe ea au ucis-o cu sabia; şi ea a ajuns un nume între femei; şi ei au executat judecăţi asupra ei.

11. Şi sora* ei, Oholiba, a văzut aceasta şi a fost mai stricată* decât ea în patima ei; şi curviile ei au întrecut curviile surorii ei.

12. S-a aprins de poftă după fiii Asiriei*, vecinii ei, guvernatori şi stăpânitori îmbrăcaţi în măreţie, cavaleri călărind pe cai, toţi tineri plăcuţi.

13. Şi am văzut că s-a întinat; amândouă au apucat aceeaşi cale.

14. Şi ea şi-a înmulţit curviile, pentru că a văzut bărbaţi zugrăviţi pe perete, chipuri de caldeeni, zugrăviţi cu roşu,

15. încinşi cu brâie peste coapsele lor, cu turbane în falduri pe capetele lor, toţi cu înfăţişarea unor căpeteniiViteji în care de război sau conducători de rangul al treilea, după asemănarea fiilor Babilonului, din Caldeea, ţara lor de naştere.

16. Şi, când i-a văzut cu ochii ei, s-a aprins de poftă după ei şi a trimis soli după ei în Caldeea.

17. Şi fiii Babilonului au venit la ea în patul de dragoste şi au întinat-o cu curvia lor; şi ea s-a întinat cu ei şi sufletul ei s-a înstrăinat* de ei.

18. Şi ea şi-a dat pe faţă curviile ei şi şi-a descoperit goliciunea; şi Mi s-a înstrăinat sufletul* de ea, cum Mi se înstrăinase sufletul de sora ei.

19. Mai mult, ea şi-a înmulţit curviile ei, amintindu-şi de zilele tinereţii ei, când curvea în ţara* Egiptului.

20. Şi ea s-a aprins de poftă după iubiţii ei, a căror carne* este ca şi carnea de măgar şi a căror scurgere este ca şi scurgerea de armăsar.

21. Şi ai privit înapoi la destrăbălarea tinereţii tale, când se atingeau egiptenii de pieptul tău, pentru sânii tinereţii tale“.

22. De aceea, Oholiba, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, voi ridica împotriva* ta pe iubiţii tăi, de care ţi s-a înstrăinat sufletul, şi-i voi aduce împotriva ta din toate părţile:

23. pe fiii Babilonului şi pe toţi caldeenii, Pecodul* şi Şoa şi CoaTriburi aramaice de la gura fluviului Tigru, pe toţi fiii Asiriei cu ei, toţi tineri* plăcuţi, guvernatori şi stăpânitori, căpeteniiViteji în care de război sau conducători de rangul al treilea şi oameni cu renume, toţi călărind pe cai.

24. Şi vor veni împotriva ta cu arme, care şi căruţe şi cu o adunătură de popoare; se vor înşirui împotriva ta cu scut şi pavăzăSau „scut mare şi scut mic“ şi coif, de jur-împrejur; şi voi pune judecata înaintea lor, şi te vor judeca după judecăţile lor.

25. Şi Îmi voi arăta gelozia împotriva ta; şi ei se vor purta cu tine cu furie. Îţi vor tăia nasul şi urechile, şi rămăşiţa ta va cădea prin sabie. Vor lua pe fiii tăi şi pe fiicele tale, şi rămăşiţa ta va fi mistuită prin foc.

26. Te vor şi dezbrăca* de hainele tale şi-ţi vor lua podoabele tale cele măreţe.

27. Şi voi face* să înceteze în tine destrăbălarea ta şi curvia ta din ţara* Egiptului; şi nu-ţi vei mai ridica ochii spre ei, nici nu-ţi vei mai aminti de Egipt“.

28. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, te voi da în mâna acelora pe care-i urăşti*, în mâna acelora de care ţi s-a înstrăinat* sufletul.

29. Şi se vor purta cu tine cu ură; şi-ţi vor lua toată munca ta şi te vor lăsa goală* şi neînvelită, şi ţi se va descoperi goliciunea faptelor tale de adulter şi destrăbălarea ta şi curviile tale.

30. Acestea ţi se vor face, pentru că ai curvit* după naţiuni, pentru că te-ai întinat cu idolii lor.

31. Ai umblat pe calea surorii tale şi voi pune potirul* ei în mâna ta“.

32. Aşa zice Domnul Dumnezeu:

„Vei bea din potirul surorii tale, care este adânc şi larg; vei fi de râs* şi de batjocură; el conţine mult.

33. Te vei umple de beţie şi de durere, cu potirul de groază şi de pustiire, cu potirul surorii tale Samaria.

34. Da, îl vei bea* şi-l vei goli şi îi vei roade cioburile şi-ţi vei sfâşia sânii,

pentru că Eu am vorbit“, zice Domnul Dumnezeu.

35. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Pentru că M-ai uitat* şi M-ai aruncat* înapoia spatelui tău, de aceea poartă-ţi şi tu destrăbălarea ta şi curviile tale“.

36. Şi Domnul mi-a zis: „Fiu al omului, vei judeca* tu pe Ohola şi pe Oholiba? Da, fă-le cunoscut urâciunile* lor.

37. Pentru că ele au comis adulter şi este sânge* în mâinile lor; şi au comis adulter cu idolii lor, şi chiar pe copiii lor pe care Mi* i-au născut, i-au trecut prin foc pentru ei, ca să fie mâncaţi.

38. Mi-au făcut şi aceasta: în aceeaşi zi au întinat locaşul Meu cel sfânt şi au profanat* sabatele Mele.

39. Pentru că atunci când au înjunghiat pe copiii lor pentru idolii lor, în aceeaşi zi au intrat în locaşul Meu cel sfânt, ca să-l profaneze. Şi, iată, aşa* au făcut în mijlocul casei Mele.

40. Şi mai mult, au trimis după bărbaţi care vin de departe, la care au trimis un sol*, şi, iată, au venit. Pentru ei te-ai spălat*, ţi-ai vopsit ochii* şi te-ai gătit cu podoabe.

41. Şi te-ai aşezat pe un pat măreţ*, cu masa pregătită înaintea lui, pe care ai pus* tămâia Mea şi untdelemnul Meu.

42. Şi glasul unei mulţimi nepăsătoare era cu ea; şi odată cu oamenii din mulţimea oamenilor de rând au fost aduşi sabeeniUnii „beţivi“ din pustiu şi ei le-au pus brăţări pe mâinile lorCelor două surori şi cununi frumoase pe capetele lor.

43. Şi am zis despre cea îmbătrânită în adulter: «Acum vor curvi cu ea, şi ea cu ei

44. Şi ei au intrat la ea cum intră la o femeie curvă; aşa au intrat la Ohola şi la Oholiba, femeile cele destrăbălate.

45. Şi bărbaţi drepţi le vor judeca* după judecata femeilor adultere şi cu judecata femeilor care varsă sânge, pentru că sunt adultere şi este sânge* în mâinile lor“.

46. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeu: „Voi aduce* o adunătură împotriva lor şi le voi da să fie mânate încoace şi încolo şi prădate.

47. Şi adunătura le va ucide* cu pietre şi le va tăia cu săbiile lor; vor ucide* pe fiii lor şi pe fiicele lor şi le vor arde casele cu foc.

48. Şi voi face* să înceteze destrăbălarea din ţară, ca* să ia învăţătură toate femeile şi să nu facă după destrăbălarea voastră.

49. Şi vor răsplăti destrăbălarea voastră asupra voastră şi veţi purta păcatele idolilor voştri. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul Dumnezeu“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)