Ezechiel

Capitolul 43

Gloria Domnului umple templul

1. Şi m-a adus la poartă, la poarta care priveşte spre răsărit*.

2. Şi, iată, gloria* Dumnezeului lui Israel venea pe calea dinspre răsărit*; şi glasul Său era ca glasul* unor ape mariSau „multe“; şi pământul era luminat* de gloria Sa.

3. Şi înfăţişarea* viziunii pe care am văzut-o era potrivit cu viziunea pe care o văzusem când am venit să distrug* cetatea. Şi viziunile erau ca viziunea pe care am văzut-o la râul* Chebar; şi am căzut cu faţa la pământ.

4. Şi gloria* Domnului a intrat în casă pe calea porţii a cărei faţă era spre răsărit.

5. Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a adus în curtea interioară şi, iată, gloria Domnului umplea casa*.

6. Şi am auzit pe unul vorbindu-mi din casă, şi un om* stătea lângă mine.

7. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, acesta este locul* tronului Meu şi locul* tălpilor picioarelor Mele, unde voi locui* în mijlocul fiilor lui Israel pentru totdeauna. Şi casa lui Israel nu va mai întina* Numele Meu cel sfânt, nici ei, nici împăraţii lor cu curvia lor şi cu trupurile* moarte ale împăraţilor lor, peSau „cu“ înălţimileSau „în moartea“ lor,

8. punând pragul* lor lângă pragul Meu şi uşorul lor lângă uşorul Meu, şi numai un zid între Mine şi ei; şi au întinat Numele Meu cel sfânt cu urâciunile lor pe care le-au făcut; şi Eu i-am mistuit în mânia Mea.

9. Acum să îndepărteze de la Mine curvia lor şi trupurile moarte ale împăraţilor lor, şi voi locui în mijlocul lor pentru totdeauna.

10. Tu, fiu al omului, arată* casei lui Israel casa, ca să se ruşineze de nelegiuirile lor; şi să-i măsoare planul.

11. Şi dacă se vor ruşina de tot ce au făcut, fă-le cunoscut forma casei şi întocmirea ei, şi ieşirile ei, şi intrările ei, şi toate formele ei, şi toate rânduielile ei; da, toate formele ei şi toate legile ei. Şi scrie-le înaintea ochilor lor, ca să păzească toată forma ei şi toate rânduielile ei, şi să le facă.

12. Aceasta este legea casei: pe vârful muntelui*, tot hotarul ei de jur-împrejur este preasfânt. Iată, aceasta este legea casei.

Altarul

13. Şi acestea sunt măsurile altarului în coţi: cotul* este un cot şi un lat de palmăAproximativ 8 cm; partea de josLit. „pieptul“ era de un cot în înălţime, şi lăţimea de un cot; şi marginea lui pe muchia lui de jur-împrejur, de o palmăAproximativ 22 cm; şi aceasta era bazaLit. „spatele“, groapa pentru cenuşă altarului.

14. Şi de la partea de jos de pe pământSau „de pământ“ până la pervazul de jos erau doi coţi, şi lăţimea de un cot; şi de la pervazul cel mic până la pervazul cel mare, patru coţi, şi lăţimea de un cot.

15. Şi partea de sus a altaruluiEbr. „Harel“, munte al lui Dumnezeu era de patru coţi, şi de la vatra lui DumnezeuEbr. „Ariel“, leu al lui Dumnezeu în sus erau patru coarne.

16. Şi vatra lui Dumnezeu era de doisprezece coţi în lungime, pe doisprezece în lăţime, pătrată pe cele patru laturi ale ei.

17. Şi pervazul era de paisprezece în lungime pe paisprezece coţi în lăţime, pe cele patru laturi ale lui; şi marginea de jur-împrejurul lui, de o jumătate de cot; şi partea de jos a lui era de un cot de jur-împrejur; şi treptele* lui priveau spre răsărit“.

18. Şi mi-a zis: „Fiu al omului, aşa zice Domnul Dumnezeu: Acestea sunt rânduielile altarului în ziua în care-l vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot şi să stropească* sânge pe el.

19. Şi să dai preoţilor*, leviţilor, care sunt din sămânţa lui Ţadoc, care se apropie de Mine ca să-Mi slujească“, zice Domnul Dumnezeu, „un viţel* tânăr din cireadăLit. „un viţel, fiu al cirezii“, ca jertfă pentru păcat.

20. Şi să iei din sângele lui şi să pui pe cele patru coarne ale lui şi pe cele patru colţuri ale pervazului, şi pe margine, de jur-împrejur; şi să-l cureţiSau „să-l cureţi de păcat“ şi să faci ispăşire pentru el.

21. Şi să iei viţelul jertfei pentru păcat; şi să fie ars* în locul rânduit al casei, afară* din locaşul sfânt.

22. Şi în ziua a doua să aduci un ţap fără cusur ca jertfă pentru păcat, şi să cureţe altarul, cum l-au curăţit cu viţelul.

23. Şi când vei termina curăţirea lui, să aduci un viţel tânăr din cireadă fără cusur şi un berbec din turmă fără cusur.

24. Şi să-i aduci înaintea Domnului; şi preoţii* să arunce sare pe ei şi să-i aducă ardere-de-tot Domnului.

25. Şapte* zile să aduci în fiecare zi un ţap ca jertfă pentru păcat; să aducă şi un viţel tânăr din cireadă şi un berbec din turmă fără cusur.

26. Şapte zile să facă ispăşire pentru altar şi să-l cureţe şi să-l consacreLit. „să-i umple mâinile“.

27. Şi, după ce* se vor împlini zilele acestea, va fi aşa: din ziua a opta şi mai departe preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot ale voastre şi jertfele voastre de pace; şi vă voi primi*“, zice Domnul Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)