Ezechiel

Capitolul 17

Cei doi vulturi şi viţa

1. ✸ Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

2. zicând: „Fiu al omului, fă o ghicitoare, prezintă o parabolă casei lui Israel

3. şi spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Un vultur mare, cu aripi mari, pene lungi, plin de pene pestriţe, a venit în Liban şi a luat* ramura cea mai de sus a cedrului.

4. A rupt vârful vlăstarelor lui şi l-a dus într-o ţară a negustorilorŢara Canaanului; l-a pus într-o cetate de negustori.

5. Şi a luat din sămânţa ţării şi a plantat-o într-un ogor de semănat*. A pus-o lângă ape mariSau „multe“, a plantat-o ca* pe o salcie.

6. Şi ea a crescut şi s-a făcut o viţă care se întinde, dar mică* de înălţime; aşa că ramurile ei se îndreptau spre elSpre vultur şi rădăcinile ei erau sub el; şi a ajuns o viţă şi a făcut ramuri şi a dat mlădiţe.

7. Şi mai era un vultur mare cu aripi mari şi pene multe. Şi, iată, din straturile plantării ei, viţa aceasta şi-a plecat rădăcinile spre el şi şi-a întins ramurile spre el, ca acela s-o adape.

8. Era plantată într-un ogor bun, lângă ape multe, ca să facă ramuri şi să dea rod, ca să ajungă o viţă minunată“.

9. Spune: Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Îi va merge bine? Nu-i va smulge* elPrimul vultur rădăcinile şi nu-i va tăia el rodul ca să se usuce? Toate frunzele înverzite ale vlăstarelor ei se vor usca, fără ca un braţ puternic şi mult popor s-o smulgă din rădăcinile ei.

10. Şi, iată, fiind plantată, îi va merge bine? Nu se va usca* de tot când vântul de răsărit o va atinge? Se va usca în straturile unde a crescut“.

11. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

12. zicând: „Spune acum casei celei* răzvrătite: «Nu ştiţi ce înseamnă acestea?» Spune: «Iată, împăratul* Babilonului a venit la Ierusalim şi a luat pe împăratul lui şi pe căpeteniile lui şi i-a dus cu el la Babilon.

13. Şi a luat pe unul* din sămânţa împărătească şi a făcut legământ cu el şi l-a pus* să jureJurământ de blestem; şi a luat cu sine pe cei puternici ai ţării,

14. ca împărăţia să fie umilită*, să nu se ridice, ci să păzească legământul său, ca să rămână.

15. Dar el s-a răsculat* împotriva lui, trimiţându-şi solii în Egipt, ca să-i dea* cai şi popor mult. Îi va merge bine? Va scăpa cel care face aceste lucruri? Va călca el legământul şi va scăpa?

16. Viu sunt Eu“, zice Domnul Dumnezeu, „că el va muri în ţaraLit. „locul“* împăratului care l-a pus împărat, al cărui jurământ l-a dispreţuit şi al cărui legământ l-a călcat, chiar cu el, în mijlocul Babilonului.

17. Nici Faraon* cu o oştire puternică şi cu o mulţime mare nu va face nimic pentru el în război, când vor ridica întărituri* şi vor zidi turnuri, ca să nimicească multe suflete.

18. Şi el a dispreţuit jurământul şi a călcat legământul şi, iată, şi-a dat mâna*, şi totuşi a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!“

19. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Viu sunt Eu, că voi aduce asupra capului său chiar jurământul Meu pe care l-a dispreţuit şi legământul Meu pe care l-a călcat.

20. Şi Îmi voi întinde* plasa peste el şi va fi prins în cursa Mea; şi-l voi aduce la Babilon şi voi intra* la judecată cu el acolo pentru necredincioşia lui cu care Mi-a fost necredincios.

21. Şi toţi fugarii* lui din toate cetele lui vor cădea prin sabie, iar cei rămaşi vor fi împrăştiaţi în toate vânturile. Şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, am vorbit“.

22. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Şi Eu voi lua o parte din ramura* cea mai de sus a cedrului celui înalt şi o voi planta; voi smulge din vârful mlădiţelor lui tinere una fragedă* şi o voi planta* pe un munte înalt şi măreţ;

23. pe muntele* înălţimii lui Israel o voi planta. Şi va face ramuri şi va da rod şi se va face un cedru măreţ; şi sub el vor locui toate păsările* de tot felulLit. „de orice aripă“; vor locui la umbra ramurilor lui.

24. Şi toţi copacii câmpului vor cunoaşte că Eu, Domnul, am coborât* copacul înalt, am înălţat copacul de jos, am uscat copacul verde şi am făcut copacul uscat să înfloreascăSau „să înverzească“.

Eu*, Domnul, am vorbit şi voi face“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)