Ezechiel

Capitolul 37

Oasele uscate aduse la viaţă

1. ✸ Mâna* Domnului a fost peste mine şi Domnul m-a adus în Duhul* şi m-a aşezat jos în mijlocul unei văiSau „unei câmpii“; şi ea era plină de oase.

2. Şi m-a făcut să trec pe lângă ele de jur-împrejur; şi, iată, erau foarte multe pe faţa văii; şi, iată, erau foarte uscate.

3. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, vor trăi oasele acestea?“ Şi eu am zis: „Doamne Dumnezeule, Tu ştii*“.

4. Şi El mi-a zis: „Profeţeşte asupra oaselor acestora şi spune-le: Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!

5. Aşa zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: «Iată, Eu voi face* să intre duhSau „suflare“ în voi şi veţi trăi.

6. Şi voi pune tendoane pe voi şi voi face să crească şi carne pe voi şi vă voi acoperi cu piele şi voi pune duh în voi şi veţi trăi; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul»“.

7. Şi am profeţit cum mi se poruncise: şi, pe când profeţeam, a fost un glasSau „zgomot“ şi iată un tremur şi oasele s-au apropiat unele de altele, os de osul său.

8. Şi am privit şi, iată, au crescut tendoane şi carne pe ele, şi pielea le-a acoperit pe deasupra; dar nu era duh în ele.

9. Şi El mi-a zis: „Profeţeşte duhului, profeţeşte, fiu al omului, şi spune duhului: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Vino* din cele patru vânturi, duhuleSau „Duhule, vino din cele patru vânturi“, şi suflă peste morţii aceştia, ca să trăiască!»“

10. Şi am profeţit cum îmi poruncise El şi duhul a intrat* în ele; şi au trăit şi au stat în picioare: o oştire foarte mare.

11. Şi El mi-a zis: „Fiu al omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic: «Ni s-au uscat oasele* şi s-a dus speranţa noastră, suntem nimiciţi!»

12. De aceea, profeţeşte şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu voi deschide mormintele voastre şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, popor al Meu*, şi vă voi aduce* pe pământul lui Israel!»

13. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul, când voi deschide mormintele voastre şi vă voi face să ieşiţi din mormintele voastre, popor al Meu!

14. Şi voi pune Duhul* Meu în voi şi veţi trăi; şi vă voi aşeza în ţara voastrăSau „pe pământul vostru“ şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut“, zice Domnul.

Un singur popor şi un singur împărat

15. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

16. zicând: „Şi tu, fiu al omului, ia-ţi* un toiag şi scrie pe el: «Pentru Iuda şi pentru fiii* lui Israel, tovarăşii lui». Şi ia un alt toiag şi scrie pe el: «Pentru Iosif, toiagul lui Efraim, şi pentru toată casa lui Israel, tovarăşii lui».

17. Şi uneşte-le* unul de altul într-un singur toiag, ca să fieSau „şi ele vor deveni“ – unul singur în mâna ta.

18. Şi când fiii poporului tău îţi vor vorbi, zicând: «Nu ne vei spune* ce sunt acestea pentru tine?»,

19. spune-le*: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu voi lua toiagul* lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, şi seminţiile lui Israel, tovarăşii săi, şi le voi pune cu acesta, cu toiagul lui Iuda, şi le voi face un singur toiag, şi vor fi unul singur în mâna Mea».

20. Şi toiegele pe care ai scris vor fi în mâna ta înaintea ochilor* lor.

21. Şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu voi lua* pe fiii lui Israel dintre naţiunile unde s-au dus şi-i voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce pe pământul lor.

22. Şi-i voi face* o singură naţiune în ţară, pe munţii lui Israel; şi un singur* împărat va fi împărat pentru ei toţi; şi nu vor mai fi două naţiuni, nici nu vor mai fi despărţiţi în două împărăţii.

23. Şi nu se vor mai întina cu idolii lor sau cu lucrurile lor dezgustătoare sau cu vreuna din fărădelegile lor; şi-i voi salva* din toate locuinţele lor în care au păcătuit şi-i voi curăţi; şi ei Îmi vor fi popor şi Eu le voi fi Dumnezeu.

24. Şi David, robul* Meu, va fi împărat peste ei. Şi toţi vor avea un singur păstor şi vor umbla în judecăţile Mele şi vor păzi* rânduielile Mele şi le vor face.

25. Şi vor locui* în ţara pe care am dat-o lui Iacov, robul Meu, în care au locuit părinţii voştri; şi vor locui în ea, ei şi fiii lor şi fiii fiilor lor, pentru totdeauna. Şi David, robul* Meu, va fi căpetenia lor pentru* totdeauna.

26. Şi voi încheia un legământ de pace* cu ei, va fi un legământ etern cu ei. Şi-i voi aşeza şi-i voi înmulţi* şi voi pune locaşul* Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeana.

27. Şi cortul* Meu va fi pesteSau „cu“ ei; şi Eu le voi fi Dumnezeu*, şi ei Îmi vor fi popor.

28. Şi naţiunile vor cunoaşte* că Eu, Domnul, sunt Cel care sfinţesc* pe Israel, când locaşul Meu cel sfânt va fi în mijlocul lor pentru totdeauna»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)