Ezechiel

Capitolul 44

Căpetenia, leviţii, preoţii

1. Şi m-a adus înapoi spre poarta din afară a locaşului sfânt, care priveşte spre răsărit*; şi ea era închisă.

2. Şi Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta să fie închisă; să nu se deschidă şi nimeni să nu intre pe ea; pentru că* Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea; şi să rămână închisă.

3. Cât despre căpetenie, el, căpetenia, să stea jos, în ea, ca să mănânce* pâine înaintea Domnului; el* să intre pe calea pridvorului porţii şi să iasă tot pe calea lui“.

4. Şi m-a adus pe calea porţii de nord, în faţa casei; şi am privit şi, iată, gloria* Domnului umplea casa Domnului: şi am căzut* cu faţa la pământ.

5. Şi Domnul mi-a zis: „Fiu al omului*, fii cu luare-aminteLit. „pune-ţi inima“ şi priveşte cu ochii tăi şi ascultă cu urechile tale toate câte îţi voi spune despre toate rânduielile casei Domnului şi despre toate legile ei; şi fii cu luare-aminte la intrarea casei, la toate ieşirile locaşului sfânt.

6. Şi să spui celor răzvrătiţi*, casei lui Israel: Aşa zice Domnul Dumnezeu: «Să vă fie de ajuns* cu toate urâciunile voastre, casă a lui Israel,

7. că aţi adus* străini*, necircumcişi în inimă* şi necircumcişi în carne, ca să fie în locaşul Meu cel sfânt, să-l profaneze, în casa Mea, când aduceaţi pâinea* Mea, grăsimea* şi sângele; şi ei au călcat legământul Meu pe lângăSau „cu“ toate urâciunile voastre.

8. Şi n-aţi păzit* cele de păzit ale lucrurilor Mele sfinteSau „ale locaşului Meu cel sfânt“; ci aţi pus pentru voi înşivă păzitori ale celor de păzit în locaşul Meu cel sfânt»“.

9. Aşa zice Domnul Dumnezeu: „Nici un străin, necircumcis în inimă şi necircumcis în carne să nu intre în locaşul Meu cel sfânt, dintre toţi străinii care sunt printre fiii lui Israel.

10. Iar leviţii* care s-au depărtat de Mine când Israel rătăcea, rătăcind de la mine după idolii lor, să-şi poarte nelegiuirea.

11. Dar să fie slujitori în locaşul Meu cel sfânt, având supravegherea* la porţile casei, şi făcând slujba casei; ei să înjunghie* pentru popor arderea-de-tot şi jertfa, şi să stea* înaintea lor, ca să le slujească.

12. Pentru că ei le-au slujit înaintea idolilor lor şi au fost o piatră de poticnire* ca să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Mi-am ridicat mâna* împotriva lor“, zice Domnul Dumnezeu, „că îşi vor purta nelegiuirea.

13. Şi să nu se apropie* de Mine, ca să-Mi facă slujba de preot, nici să nu se apropie de vreunul din lucrurile Mele sfinte, de cele preasfinte; ci să-şi poarte* ruşinea şi urâciunile lor pe care le-au făcut.

14. Şi îi voi pune* să păzească cele de păzit ale casei, pentru toată slujba ei şi pentru tot ce trebuie să se facă în ea.

15. Dar preoţii*, leviţii, fiii* lui Ţadoc, care au păzit cele de păzit ale locaşului Meu cel sfânt când fiii lui Israel s-au rătăcit de la Mine, ei să se apropie de Mine, ca să-Mi slujească; şi să stea* înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsimea* şi sângele“, zice Domnul Dumnezeu.

16. „Ei să intre în locaşul Meu cel sfânt şi să se apropie de masa* Mea ca să-Mi slujească şi să păzească cele de păzit ale Mele.

17. Şi va fi aşa: când vor intra în porţile curţii interioare, să se îmbrace* în haine de in; şi să nu pună lână pe ei când vor sluji în porţile curţii interioare şi spre casă.

18. Să aibă podoabe de in pe capetele* lor şi să aibă pantaloni de in pe coapsele lor; să nu se încingă cu ceva care să-i facă să transpire.

19. Şi, când vor ieşi în curtea de afară, în curtea de afară la popor, să se dezbrace de hainele* lor în care au slujit şi să le pună în camerele sfinte; şi să se îmbrace în alte haine, ca să nu sfinţească poporul cu hainele lor.

20. Şi să nu-şi radă* capetele, nici să nu-şi lase buclele să crească lung; ei să-şi tundă la timp capetele.

21. Şi nici un preot* să nu bea vin când intră în curtea interioară.

22. Şi să nu-şi ia de soţie pe văduvă*, nici pe cea alungată, ci să ia fecioare din sămânţa casei lui Israel sau o văduvă care este văduvă de preot.

23. Şi să înveţe* pe poporul Meu deosebirea între ce este sfânt şi ce nu este sfânt şi să-i facă să deosebească între necurat şi curat.

24. Şi, în neînţelegeri*, să stea să judece; să judece după judecăţile Mele. Şi să păzească legile Mele şi rânduielile Mele în toate adunările Mele solemne şi să sfinţească* sabatele Mele.

25. Şi să nu intre la nici un om mort*, ca să se întinezeSau „să se facă necuraţi“; numai pentru tată sau pentru mamă sau pentru fiu sau pentru fiică, pentru frate sau pentru soră care n-a avut soţ, se pot întina.

26. Şi, după ce se va curăţi*, să-i numere şapte zile.

27. Şi, în ziua când va intra în locaşul sfânt, în curtea* interioară, ca să slujească în locaşul sfânt, să-şi aducă* jertfa sa pentru păcat“, zice Domnul Dumnezeu.

28. „Şi aceasta le va fi de moştenire: Eu sunt* moştenirea lor. Şi să nu le daţi nici o stăpânire în Israel;

29. Eu sunt stăpânirea lor. Ei vor mânca* darul de mâncare şi jertfa pentru păcat şi jertfa pentru vină; şi orice lucru închinat* în Israel va fi al lor.

30. Şi pârga* din toate roadele dintâi de orice fel şi orice dar ridicat din orice, din toate darurile ridicate ale voastre, vor fi ale preoţilor; să daţi de asemenea preotului cea dintâi* din plămădeala voastră, ca să facă să se odihnească binecuvântarea* peste casa voastră.

31. Preoţii să nu mănânce din ceva care a murit* de la sine sau din ceva sfâşiat, fie pasăre, fie animal.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)