Ezechiel

Capitolul 10

Plecarea gloriei din templu

1. Şi am văzut şi, iată, în întinderea* care era peste capul heruvimilor se vedea, deasupra lor, ca o piatră* de safirSau „lapislazuli“, ca înfăţişarea asemănării unui tron.

2. Şi El a vorbit bărbatului îmbrăcat* în in şi a zis: „Intră între roţileLit. „între cele care se învârt“ de sub heruvim şi umple-ţi mâinile cu cărbuni* de foc dintre heruvimi şi împrăştie-i* peste cetate“. Şi a intrat înaintea ochilor mei.

3. Şi heruvimii stăteau la dreapta casei, când a intrat omul, şi norul umplea curtea interioară.

4. Şi gloria* Domnului s-a înălţat de la heruvim pe pragul casei; şi casa s-a umplut* cu norul şi curtea s-a umplut de strălucirea gloriei Domnului.

5. Şi vuietul* aripilor heruvimilor se auzea până în curtea din afară, precum glasul* Atotputernicului DumnezeuEbr. „El-Şadai“, când vorbeşte.

6. Şi a fost aşa: când a poruncit bărbatului îmbrăcat în in, zicând: „Ia foc dintre roţi, dintre heruvimi“, el a intrat şi a stat lângă roată.

7. Şi heruvimul şi-a întins mâna dintre heruvimi, spre focul care era între heruvimi; şi a luat din el şi l-a pus în mâinile celui îmbrăcat în in; şi el l-a luat şi a ieşit.

8. Şi s-a văzut o imagine* a unei mâini de om la heruvimi, sub aripile lor.

9. Şi am văzut şi iată* patru roţi lângă heruvimi: o roată lângă un heruvim şi o altă roată lângă alt heruvim; şi înfăţişarea roţilor era ca o piatră* de crisolitSau „piatră de Tarsis“ sau „beril“.

10. Şi cât despre înfăţişarea lor, toate patru aveau o singură asemănare, ca şi când o roată ar fi fost în mijlocul unei roţi.

11. Când mergeau*, mergeau pe cele patru laturi ale lor; nu se întorceau când mergeau, ci spre locul spre care privea capul, mergeau după el; nu se întorceau când mergeau.

12. Şi tot trupulLit. „carnea“ lor şi spatele lor şi mâinile lor şi aripile lor şi roţile erau pline de ochi de jur-împrejur, la aceşti patru şi roţile lor.

13. Cât despre roţi*, li s-a strigat în auzul meu: „Învârtiţi-vă! Sau „Vârtej!“

14. Şi fiecare* avea patru feţe: faţa întâi era faţă de heruvim şi a doua faţă era faţă de om şi a treia, faţă de leu şi a patra, faţă de vultur.

15. Şi heruvimii s-au înălţat. Aceasta era făptura* vie pe care o văzusem lângă râul Chebar.

16. Şi când heruvimii mergeau, roţile mergeau lângă ei; şi când heruvimii îşi ridicau aripile ca să se înalţe de pe pământ, roţile nu se întorceau* nici ele de lângă ei.

17. Când* se opreau ei, acestea se opreau; şi când se înălţau ei, acestea se înălţau cu ei; pentru că duhul făpturii vii era în ele.

18. Şi gloria Domnului a plecat* de deasupra pragului casei şi a stat deasupra heruvimilor.

19. Şi heruvimii* şi-au întins aripile şi s-au înălţat de pe pământ înaintea ochilor mei, când au ieşit; şi roţile erau lângă ei; şi s-au opritLit. „s-a oprit“ la intrarea porţii dinspre răsărit a casei Domnului; şi gloria Dumnezeului lui Israel era peste ei, deasupra.

20. Aceasta era făptura* vie pe care o văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul* Chebar; şi am cunoscut că erau heruvimi.

21. Fiecare* avea patru feţe şi fiecare patru aripi; şi asemănarea* unor mâini de om era sub aripile lor.

22. Şi cât despre asemănarea feţelor lor, erau feţele pe care le văzusem lângă râul Chebar, înfăţişarea lor şi ei înşişi; mergeau* fiecare drept înaintea lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)