NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 34

Hotarele ţării

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Porunceşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra în ţara Canaanului, aceasta-i ţara care vă va cădea de moştenire*, ţara Canaanului*, după hotarele ei.

3. Latura* voastră spre sud să fie de la pustiul Ţin* de-a lungul hotarelor Edomului, şi hotarul vostru de la sud să fie de la marginea Mării Sărate*, dinspre răsărit*.

4. Şi hotarul vostru să se întoarcă de la sud de suişul* Acrabim şi să treacă spre Ţin, şi ieşirile lui să fie spre sud, la Cades-Barnea*, şi să meargă la Haţar-Adar şi să treacă până la Aţmon*.

5. Şi hotarul să se întoarcă de la Aţmon la pârâul* Egiptului şi ieşirile lui să fie la mare.

6. Şi, ca hotar spre apus, să aveţi Marea cea MareMarea Mediterană şi coasta ei. Aceasta să fie hotarul vostru spre apus.

7. Şi acesta să fie hotarul vostru spre nord: de la Marea cea Mare să vă însemnaţi Muntele Hor*.

8. De la Muntele Hor să vă însemnaţi intrarea Hamatului* şi ieşirile hotarului să fie spre Ţedad*.

9. Şi hotarul să meargă la Zifron şi ieşirile lui să fie la Haţar-Enan*. Acesta să vă fie hotarul înspre nord.

10. Şi să vă însemnaţi hotarul dinspre răsărit, de la Haţar-Enan până la Şefam.

11. Şi hotarul să coboare de la Şefam la Ribla*, în partea de răsărit a Ainului, şi hotarul să coboare şi să atingă ţărmulLit. „umărul“ Mării ChineretGhenezaret*, spre răsărit.

12. Şi hotarul să coboare la Iordan şi ieşirile lui să fie la Marea Sărată*. Aceasta să fie ţara voastră, după hotarele ei, de jur-împrejur»“.

13. Şi Moise a poruncit fiilor lui Israel, zicând: „Aceasta este ţara* pe care s-o luaţi ca moştenire prin sorţ, pe care a poruncit Domnul s-o dea la cele nouă seminţii şi la jumătatea de seminţie.

14. Pentru că* seminţia fiilor rubeniţilor, după casele părinţilor lor, şi seminţia fiilor gadiţilor, după casele părinţilor lor, şi jumătatea din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.

15. Cele două seminţii şi jumătatea de seminţie şi-au primit moştenirea dincoace de Iordan, la Ierihon, spre răsărit, spre răsăritul soarelui“.

Cum şi prin cine să se împartă ţara

16. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

17. „Acestea sunt numele bărbaţilor care vă vor împărţi ţara: preotul Eleazar* şi Iosua, fiul lui Nun.

18. Şi să luaţi o căpetenie* din fiecare seminţie, ca să împartă ţara.

19. Şi acestea sunt numele bărbaţilor: din seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune.

20. Şi din seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud.

21. Din seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon.

22. Şi din seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli.

23. Dintre fiii lui Iosif: din seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui Efod.

24. Şi din seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan.

25. Şi din seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac.

26. Şi din seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan.

27. Din seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi.

28. Şi din seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud“.

29. Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit Domnul să împartă fiilor lui Israel moştenirea în ţara Canaanului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)