NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 2

Aşezarea taberelor

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:

2. „Fiecare* din fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra lângă steagul său, la semnul casei părinţilor săi; să-şi aşeze tabăra de jur-împrejurul cortului întâlnirii, în faţa* lui.

3. Şi cei care-şi aşază tabăra la răsărit, spre răsăritul soarelui, să fie steagul taberei lui Iuda, după oştirile lor; şi căpetenia fiilor lui Iuda să fie Nahşon*, fiul lui Aminadab.

4. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lor, au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

5. Şi cei care se aşază în tabără lângă el să fie seminţia lui Isahar; şi căpetenia fiilor lui Isahar să fie Netaneel*, fiul lui Ţuar.

6. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lui au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

7. Şi seminţia lui Zabulon: şi căpetenia fiilor lui Zabulon să fie Eliab*, fiul lui Helon.

8. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lui au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

9. Toţi cei număraţi din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci şi şase de mii patru sute, după oştirile lor. Ei să plece întâi*.

10. Spre sud: steagul taberei lui Ruben, după oştirile sale; şi căpetenia fiilor lui Ruben să fie Eliţur*, fiul lui Şedeur.

11. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lui au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

12. Şi cei care se vor aşeza în tabără lângă el să fie seminţia lui Simeon. Şi căpetenia fiilor lui Simeon să fie Şelumiel*, fiul lui Ţurişadai.

13. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

14. Şi seminţia lui Gad; şi căpetenia fiilor lui Gad să fie Eliasaf*, fiul lui ReuelUnele ms. „Deuel“.

15. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lor au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

16. Toţi cei număraţi din tabăra lui Ruben au fost o sută cincizeci şi unu de mii patru sute cincizeci, după oştirile lor. Şi ei să plece în al doilea* rând.

17. Apoi* să plece cortul întâlnirii, cu tabăra leviţilor în mijlocul taberelor: după cum stau în tabără, aşa să plece, fiecare om la locul său, lângă steagurile lor.

18. Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim*, după oştirile lor; şi căpetenia fiilor lui Efraim să fie Elişama*, fiul lui Amihud.

19. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lor au fost patruzeci de mii cinci sute.

20. Şi, lângă el, seminţia lui Manase; şi căpetenia fiilor lui Manase să fie Gamaliel*, fiul lui Pedahţur.

21. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost treizeci şi două de mii două sute.

22. Şi seminţia lui Beniamin*; şi căpetenia fiilor lui Beniamin să fie Abidan*, fiul lui Ghideoni.

23. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

24. Toţi cei număraţi din tabăra lui Efraim au fost o sută opt mii o sută, după oştirile lor. Şi ei să plece în al treilea* rând.

25. Spre nord să fie steagul taberei lui Dan, după oştirile lor; şi căpetenia fiilor lui Dan să fie Ahiezer*, fiul lui Amişadai.

26. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

27. Şi cei care se vor aşeza în tabără lângă el să fie seminţia lui Aşer; şi căpetenia fiilor lui Aşer să fie Paguiel*, fiul lui Ocran.

28. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

29. Şi seminţia lui Neftali*; şi căpetenia fiilor lui Neftali să fie Ahira*, fiul lui Enan.

30. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

31. Toţi cei număraţi din tabăra lui Dan au fost o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute. Ei să plece la urmă*, lângă steagurile lor“.

32. Aceştia sunt cei număraţi dintre fiii lui Israel, după casele părinţilor lor; toţi cei număraţi din tabere, după oştirile lor, au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci*.

33. Dar leviţii* n-au fost număraţi între fiii lui Israel, cum poruncise Domnul lui Moise.

34. Şi fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise: aşa îşi aşezau ei tabăra*, lângă steagurile lor, şi aşa plecau, fiecare după familiile lor, după casele părinţilor lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)