NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 16

Răscoala lui Core

1. Şi Core*, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, şi Datan* şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, fiii lui Ruben,

2. au cutezat şi s-au ridicat împotriva lui Moise cu două sute cincizeci de bărbaţi dintre fiii lui Israel, căpetenii ale adunării, chemaţi* la sfat, oameni de renume.

3. Şi s-au adunat* împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron şi le-au zis: „Ajunge*! Pentru că* toată adunarea, ei toţi sunt sfinţi şi Domnul* este în mijlocul lor; şi de ce vă înălţaţi voi mai presus de adunarea Domnului?“

4. Şi, când a auzit Moise acestea, a căzut* cu faţa la pământ.

5. Şi a vorbit către Core şi către toată ceata sa, zicând: „Mâine dimineaţă Domnul va arăta* cine este al Lui şi cine este sfânt* şi-l va face să se apropie* de El; şi pe cel pe care l-a ales* îl va face să se apropie de El.

6. Faceţi aceasta: luaţi-vă cădelniţe, Core şi toată ceata lui.

7. Şi mâine puneţi foc în ele şi puneţi tămâie peste ele înaintea Domnului; şi va fi aşa: omul pe care-l va alege Domnul, acela va fi sfânt. Ajunge, fii ai lui Levi!“

8. Şi Moise i-a zis lui Core: „Ascultaţi, vă rog, fii ai lui Levi.

9. Puţin* este pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a despărţit din adunarea lui Israel ca să vă facă să vă apropiaţi* de El, ca să faceţi slujba cortului Domnului şi să staţi înaintea adunării ca să-i slujiţi,

10. şi că te-a făcut să te apropii, pe tine şi pe toţi fraţii tăi, fiii lui Levi cu tine, şi acum căutaţi şi* preoţia?

11. De aceea tu şi toată ceata ta v-aţi strâns împreună împotriva* Domnului; şi Aaron, cine* este el, de murmuraţi* împotriva lui?“

12. Şi Moise a trimis să cheme pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab. Şi ei au zis: „Nu ne vom sui.

13. Puţin este că ne-ai scos dintr-o ţară* unde curge lapte şi miere, ca să ne omori* în pustiu, de trebuie să te faci şi căpetenie* peste noi?

14. Hotărât, nu ne-ai adus într-o ţară* unde curge lapte şi miere, nici nu ne-ai dat de moştenire câmpuri şi vii; vrei să scoţi ochii* oamenilor acestora? Nu ne vom sui!“

15. Şi Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: „Nu privi* spre darul lor; n-am luat un* măgar de la ei, nici n-am nedreptăţit pe vreunul dintre ei“.

16. Şi Moise a zis lui Core: „Tu* şi toată ceata ta să fiţi* mâine înaintea Domnului, tu şi ei şi Aaron.

17. Şi luaţi-vă fiecare cădelniţa sa şi puneţi tămâie în ele şi aduceţi fiecare cădelniţa sa înaintea Domnului, două sute cincizeci de cădelniţe, şi tu şi Aaron, fiecare cădelniţa sa“.

18. Şi şi-au luat fiecare cădelniţa şi au pus foc în ele şi au pus tămâie deasupra şi au stat la intrarea cortului întâlnirii cu Moise şi Aaron.

19. Şi Core a strâns toată adunarea împotriva lor la intrarea cortului întâlnirii. Şi gloria* Domnului s-a arătat întregii adunări.

20. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:

21. „Separaţi-vă* din mijlocul adunării acesteia şi într-o clipă* îi voi mistui!“

22. Şi au căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni, va păcătui un* om şi Te vei mânia pe toată adunarea?“

23. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

24. „Vorbeşte adunării, zicând: «Depărtaţi-vă* din jurul locaşului lui Core, Datan şi Abiram!»“

25. Şi Moise s-a ridicat şi a mers spre Datan şi Abiram. Şi bătrânii lui Israel au mers după el.

26. Şi el a vorbit adunării, zicând: „Depărtaţi-vă*, vă rog, de corturile acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi* în toate păcatele lor“.

27. Şi s-au depărtat din jurul locaşului lui Core, Datan şi Abiram. Şi Datan şi Abiram au ieşit afară şi au stat la intrarea corturilor lor, şi soţiile lor şi fiii lor şi pruncii lor.

28. Şi Moise a zis: „Prin aceasta* veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate lucrările acestea, pentru că ele nu ies din* inima mea:

29. dacă oamenii aceştia vor muri de moartea tuturor oamenilor şi dacă vor fi cercetaţi* cu cercetarea tuturor oamenilor, atunci Domnul nu m-a trimis;

30. dar dacă Domnul va faceLit. „va crea“ ceva cu totul nou* şi pământul îşi va deschide gura şi-i va înghiţi pe ei şi tot ce este al lor şi vor coborî de vii* în Locuinţa morţilor, atunci să ştiţi că oamenii aceştia au dispreţuit pe Domnul“.

31. Şi a fost aşa: pe când termina el de vorbit toate cuvintele acestea, pământul* care era dedesubtul lor s-a despicat

32. şi pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor şi pe toţi* oamenii care erau ai lui Core şi toate bunurile lor.

33. Şi au coborât de vii, ei şi toate ale lor, în Locuinţa morţilor; şi i-a acoperit pământul şi au pierit din mijlocul adunării.

34. Şi tot Israelul care era în jurul lor a fugit la strigătul lor, pentru că au zis: „Nu cumva să ne înghită pământul!“

35. Şi a ieşit foc* de la Domnul şi i-a mistuit pe cei două sute cincizeci* de bărbaţi care aduseseră tămâie.

36. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

37. „Vorbeşte lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, să scoată cădelniţele din mijlocul arderii şi împrăştie tu focul afară, pentru că sunt sfinte* cădelniţele acestor păcătoşi

38. care au păcătuit împotriva* sufletelor lor; şi să facă din ele plăci bătuteSau „plăci late“; „foi bătute“ pentru acoperirea altarului; pentru că le-au adus înaintea Domnului, deci sunt sfinte; şi să fie ca un semn* pentru fiii lui Israel“.

39. Şi Eleazar, preotul, a luat cădelniţele de aramă, pe care le aduseseră cei care au fost arşi, şi le-au bătut în plăci pentru acoperirea altarului,

40. ca amintire pentru fiii lui Israel, ca nici un străin* care nu este din sămânţa lui Aaron să nu se apropie să ardă tămâie* înaintea Domnului, ca să nu fie asemenea lui Core şi cetei lui, după cum îi vorbiseLui Eleazar Domnul prin Moise.

Răzvrătirea poporului

41. Şi, a doua zi, toată adunarea* fiilor lui Israel a murmurat împotriva* lui Moise şi împotriva lui Aaron, zicând: „Aţi omorât pe poporul Domnului!“

42. Şi a fost aşa: pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, s-au uitat spre cortul întâlnirii şi, iată, norul* îl acoperise şi gloria* Domnului s-a arătat.

43. Şi Moise şi Aaron au venit înaintea* cortului întâlnirii.

44. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

45. „Ridicaţi-vă* din mijlocul acestei adunări şi-i voi nimici într-o clipă“. Şi ei au căzut* cu feţele la pământ.

46. Şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa şi pune în ea foc de pe altar şi pune tămâie deasupra şi du-o repede la adunare şi fă ispăşire* pentru ei; pentru că a ieşit mânie* dinaintea Domnului, plaga* a început“.

47. Şi Aaron a luat-o, cum îi zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării şi, iată, plaga începuse în mijlocul poporului; şi a pus tămâie şi a făcut ispăşire pentru popor.

48. Şi a stat între cei morţi şi cei vii şi plaga a fost oprită.

49. Şi cei care au murit de această plagă au fost paisprezece mii şapte sute, în afară de aceia care muriseră din cauza lui Core.

50. Şi Aaron s-a întors la Moise la intrarea* cortului întâlnirii; şi plaga* a fost oprită.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)