NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 13

Cei doisprezece cercetaşi în Canaan

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Trimite* bărbaţi ca să cerceteze ţara Canaanului, pe care o dau fiilor lui Israel. Să trimiteţi un bărbat din fiecare seminţie a părinţilor lor, fiecare căpetenie între ei“.

3. Şi Moise i-a trimis din pustiul Paran*, după porunca Domnului. Toţi dintre ei erau bărbaţi capi ai fiilor lui Israel.

4. Şi acestea sunt numele lor: din seminţia lui Ruben: Şamua, fiul lui Zacur.

5. Din seminţia lui Simeon: Şafat, fiul lui Hori.

6. Din seminţia lui Iuda: Caleb*, fiul lui Iefune.

7. Din seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif.

8. Din seminţia lui Efraim: Hosea*, fiul lui Nun.

9. Din seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu.

10. Din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi.

11. Din seminţia lui Iosif, din seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi.

12. Din seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali.

13. Din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui Micael.

14. Din seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi.

15. Din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16. Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să cerceteze ţara. Şi Moise a numit pe HoseaEliberare, fiul* lui Nun, IosuaYahve este Salvator.

17. Şi Moise i-a trimis să cerceteze ţara Canaanului şi le-a zis: „Suiţi-vă pe calea aceasta prin* sudNeghev; sau „prin ţara de sud“ şi suiţi-vă în ţinutul muntos*.

18. Şi vedeţi ţara, cum este, şi poporul care locuieşte în ea, dacă sunt tari sau slabi, dacă sunt puţini sau mulţi;

19. şi ce fel este ţara în care locuiesc ei, dacă este bună sau rea; şi ce fel sunt cetăţile în care locuiesc ei, dacă sunt în tabere sau în cetăţi întărite;

20. şi cum este pământul, dacă este gras* sau slab, dacă sunt copaci pe el sau nu. Şi fiţi curajoşi* şi aduceţi din roadele* ţării“. Şi zilele acelea erau zilele celor dintâi struguri.

21. Şi s-au suit şi au cercetat ţara din pustiul Ţin* până la Rehob*, până la intrarea Hamatului*.

22. Şi s-au suit prin sud şi au mers până la Hebron. Şi acolo erau Ahiman*, Şeşai şi Talmai, fiii lui Anac*. Şi Hebronul* fusese construit cu şapte ani înaintea Ţoanului* din Egipt.

23. Şi au venit până la valea Eşcol*; şi de acolo au tăiat o mlădiţă cu un ciorchine de struguri şi au adus-o pe o prăjină între doi; au luat şi din rodii şi din smochine.

24. Locul acela s-a numit valea EşcolStrugure, pentru ciorchinele pe care l-au tăiat de acolo fiii lui Israel.

25. Şi s-au întors de la cercetarea ţării, după trecerea a patruzeci de zile.

26. Şi au mers şi au venit la Moise şi la Aaron şi la toată adunarea fiilor lui Israel, în pustiul Paran*, la Cades*; şi le-au adus informaţii, lor şi la toată adunarea; şi le-au arătat rodul ţării.

27. Şi le-au istorisit şi au zis: „Am mers în ţara la care ne-ai trimis şi cu adevărat curge lapte* şi miere în ea; şi acesta* este rodul ei.

28. Numai că poporul* care locuieşte în ţară este foarte tare şi cetăţile sunt întărite, foarte mari; şi am văzut acolo şi pe fiii lui Anac*.

29. Amalec* locuieşte în ţara de sud*; şi hetiţii şi iebusiţii şi amoriţii* locuiesc în ţinutul muntos; şi canaaniţii locuiesc lângă mare şi pe malul Iordanului“.

30. Şi Caleb* a liniştit poporul înaintea lui Moise şi a zis: „Să mergem să ne suim îndată şi s-o stăpânim, pentru că o vom învinge, cu siguranţă“.

31. Şi bărbaţii care se suiseră cu el ziceau: „Nu vom putea* merge împotriva poporului, pentru că sunt mai tari* decât noi“.

32. Şi au adus un raport rău* fiilor lui Israel despre ţara pe care o cercetaseră, zicând: „Ţara pe care am străbătut-o ca s-o cercetăm este o ţară* care mănâncă pe locuitorii ei; şi tot poporul pe care l-am văzut în ea sunt oameni mari* de statură.

33. Şi acolo am văzut pe uriaşiEbr. „nephilimi“*, pe fiii lui Anac*, dintre uriaşi; şi noi eram în ochii noştri ca nişte lăcuste* şi tot aşa eram şi în* ochii lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)