NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 20

Apele Meriba. Pedepsirea lui Moise

1. Şi fiii lui Israel, toată adunarea, au ajuns în pustiul Ţin*, în luna întâi; şi poporul s-a aşezat la Cades. Şi Maria* a murit acolo şi a fost înmormântată acolo.

2. Şi nu era apă* pentru adunare şi s-au adunat împotriva* lui Moise şi împotriva lui Aaron.

3. Şi poporul s-a certat* cu Moise şi a vorbit, zicând: „De am fi murit* când au murit* fraţii noştri înaintea Domnului!

4. Şi de ce* aţi adus adunarea Domnului în pustiul acesta, ca să murim aici, noi şi vitele noastre?

5. Şi de ce ne-aţi făcut să ne suim din Egipt, ca să ne aduceţi în locul acesta rău? Nu este un loc de semănat sau de smochini sau de* vii sau de rodii şi nu este nici apă de băut“.

6. Şi Moise şi Aaron au plecat dinaintea adunării la intrarea cortului întâlnirii şi au căzut* cu feţele la pământ; şi li s-a arătat gloria* Domnului.

7. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

8. „Ia toiagul* şi strânge adunarea, tu şi Aaron, fratele tău, şi vorbiţi stâncii înaintea ochilor lor şi ea îşi va da apele; şi să le scoţi* apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele lor“.

9. Şi Moise a luat toiagul dinaintea* Domnului, aşa cum îi poruncise El.

10. Şi Moise şi Aaron au strâns adunarea înaintea stâncii; şi el le-a zis: „Ascultaţi*, răzvrătiţilor: oare vă vom scoate apă din stânca aceasta?“

11. Şi Moise şi-a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul său: şi a ieşit multă apă* şi adunarea a băut, şi vitele lor.

12. Şi Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Pentru că nu M-aţi crezut*, ca să Mă sfinţiţi* înaintea ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu voi veţi duce această adunare în ţara pe care le-am dat-o“.

13. Acestea sunt apele* MeribaCeartă, unde fiii lui Israel s-au certat cu Domnul, şi El S-a sfinţit în ei.

Edomiţii şi israeliţii

14. Şi Moise a trimis soli de la Cades* la împăratul Edomului*: „Aşa zice fratele tău Israel: «Cunoşti* tot necazul care a dat peste noi:

15. cum părinţii* noştri au coborât în Egipt şi am locuit* în Egipt multe zile şi egiptenii* ne-au chinuit, pe noi şi pe părinţii noştri.

16. Şi, când am strigat* către Domnul, El a auzit glasul nostru şi a trimis* un înger şi ne-a scos din Egipt; şi, iată, suntem în Cades, cetate la marginea hotarului tău.

17. Lasă-ne, te rog, să trecem* prin ţara ta; nu vom trece prin câmpuri sau prin vii, nici nu vom bea apă din fântâni, ci vom merge pe calea împăratului; nu ne vom abate nici la dreapta, nici la stânga, până vom trece hotarul tău»“.

18. Şi Edom* i-a zis: „Să nu treci pe la mine, ca să nu ies cu sabia împotriva ta“.

19. Şi fiii lui Israel i-au zis: „Ne vom sui pe drumul mare şi, dacă vom bea din apa ta, eu şi vitele* mele, atunci îţi voi plăti* preţul; lasă-mă să trec cu picioarele, fără să fac altceva“.

20. Şi el a zis: „Să nu treci*!“ Şi Edom a ieşit împotriva lui cu popor mult şi cu mână tare.

21. Şi Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin hotarul său; şi Israel s-a abătut* de la el.

Moartea lui Aaron

22. Şi au pornit din Cades*. Şi fiii lui Israel, toată adunarea, au venit la Muntele Hor*.

23. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron în Muntele Hor, la hotarul ţării Edomului, zicând:

24. „Aaron va fi adăugat* la poporul său, pentru că nu va intra în ţara pe care am dat-o fiilor lui Israel, pentru că v-aţi răsculat împotriva* poruncii Mele, la apele Meriba.

25. Ia pe Aaron* şi pe Eleazar, fiul său, şi suie-i pe Muntele Hor.

26. Şi dezbracă-l pe Aaron de hainele lui şi îmbracă-l pe Eleazar, fiul său, cu ele; şi Aaron va fi adăugat la poporul său şi va muri acolo“.

27. Şi Moise a făcut aşa cum îi poruncise Domnul şi s-au suit pe Muntele Hor, înaintea ochilor întregii adunări.

28. Şi Moise l-a dezbrăcat pe Aaron de hainele* sale şi l-a îmbrăcat pe Eleazar, fiul său, cu ele. Şi Aaron* a murit acolo, pe vârful muntelui; şi Moise şi Eleazar au coborât de pe munte.

29. Şi toată adunarea a văzut că Aaron a murit şi toată casa lui Israel l-a plâns* pe Aaron treizeci* de zile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)