NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 18

Preoţii şi leviţii

1. Şi Domnul i-a zis lui Aaron: „Tu şi fiii tăi şi casa tatălui tău împreună cu tine veţi purta nelegiuirea locaşului sfânt; şi tu şi fiii tăi împreună cu tine veţi purta* nelegiuirea preoţiei voastre.

2. Şi apropie de tine pe fraţii tăi din seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să-i uneşti* cu tine şi să-ţi slujească*; dar tu* şi fiii tăi împreună cu tine să slujiţi înaintea cortului mărturiei.

3. Şi ei să păzească* cele de păzit ale tale şi cele de păzit ale întregului cort, dar să nu se apropie* de uneltele sfântului locaş şi de altar*, ca să nu moară*, ei şi voi împreună cu ei.

4. Şi ei să fie uniţi cu tine şi să păzească cele de păzit ale cortului întâlnirii, pentru toată slujba cortului, şi nici un străin* să nu se apropie de voi.

5. Şi să păziţi cele de păzit ale sfântului* locaş şi cele de păzit ale altarului, ca să nu mai fie mânie* asupra fiilor lui Israel.

6. Şi, iată, am luat pe fraţii voştri, pe leviţi, dintre fiii lui Israel şi vi i-am dăruit* ca dar pentru Domnul, ca să facă slujba cortului întâlnirii.

7. Dar tu şi fiii tăi împreună cu tine să vă păziţi preoţia* în orice lucru al altarului şi în ceea ce este dincolo* de perdea şi să slujiţi; vă dau preoţia ca o slujbă în dar; şi străinul* care se va apropia să fie omorât“.

Partea preoţilor

8. Şi Domnul a vorbit lui Aaron: „Şi Eu, iată, ţi-am dat paza darurilor Mele ridicate* din toate lucrurile* sfinte ale fiilor lui Israel; ţie ţi le-am dat, datorită ungerii*, şi fiilor tăi, printr-o rânduială pentru totdeauna.

9. Acesta va fi al tău dintre lucrurile preasfinte păstrate de la foc: orice dar al lor, toate darurile* lor de mâncare şi toate jertfele* lor pentru păcat şi toate jertfele* lor pentru vină, pe care Mi le aduc ei, vor fi preasfinte pentru tine şi pentru fiii tăi.

10. Să le mănânci ca preasfinte*; orice parte bărbătească să mănânce din ele; să-ţi fie sfinte.

11. Şi acesta să fie al tău: darul ridicat al darului lor, cu toate darurile legănate* ale fiilor lui Israel; ţi le-am dat* ţie şi fiilor tăi şi fiicelor tale cu tine, printr-o rânduială pentru totdeauna. Oricine este curat în casa ta să mănânce* din ele.

12. Toată* grăsimea untdelemnului şi toată grăsimea mustului şi a grâului, pârga* din ce dau ei Domnului, ţi le-am dat ţie.

13. Cele dintâi* roade coapte din tot ce este în ţara lor, pe care le aduc* ei Domnului, să fie ale tale; oricine* este curat în casa ta să mănânce din ele.

14. Orice lucru închinat* în Israel să fie al tău.

15. Orice deschide pântecele*, din orice carne, pe care-l aduc ei Domnului, din om sau animal, va fi al tău; dar vei răscumpăra* negreşit pe întâiul-născut* al omului; şi să răscumperi pe întâiul-născut al animalelor necurate.

16. Şi pe cei de răscumpărat dintre cei de la vârsta de o lună să-i răscumperi, după* preţuirea ta, care va fi de cinci sicli de argint, după siclul* sfântului locaş, care este de douăzeci de ghere.

17. Dar să nu răscumperi* pe întâiul-născut al vacii sau pe întâiul-născut al oii sau pe întâiul-născut al caprei: sunt sfinte. Să le stropeşti sângele* pe altar şi să le arzi grăsimea ca jertfă prin foc, de mireasmă* plăcutăLit. „mireasmă de odihnă“ Domnului.

18. Şi carnea lor va fi a ta; va fi a ta, ca şi pieptul* legănat şi ca spata dreaptă.

19. Toate darurile ridicate din lucrurile sfinte, pe care le ridică* fiii lui Israel pentru Domnul, ţi le-am dat ţie şi fiilor tăi şi fiicelor tale cu tine, printr-o rânduială pentru totdeauna; va fi un legământ* de sare pentru totdeauna înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta cu tine“.

20. Şi Domnul i-a zis lui Aaron: „Tu nu vei avea nici o moştenire în ţara lor şi nu vei avea parte între ei: Eu* sunt partea ta şi moştenirea ta printre fiii lui Israel.

21. Şi, iată, am dat de moştenire fiilor lui Levi toate zeciuielile* în Israel, în schimbul slujbei lor, pe care o fac ei, slujba* cortului întâlnirii.

22. Şi de acum înainte, fiii lui Israel nu se vor apropia* de cortul întâlnirii, ca să nu poarte* păcat şi să moară.

23. Ci levitul, el va face slujba cortului întâlnirii şi ei vor purta* nelegiuirea lor; este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre. Şi ei să nu aibă moştenire* printre fiii lui Israel,

24. pentru că am dat de moştenire* leviţilor zeciuielile fiilor lui Israel, pe care le aduc ei Domnului, ca dar ridicat; de aceea am zis despre ei: «Ei să nu aibă nici* o moştenire printre fiii lui Israel»“.

Darul leviţilor din ce primesc

25. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

26. „Şi să vorbeşti leviţilor şi să le zici: «Când veţi lua de la fiii lui Israel zeciuielile pe care vi le-am dat de la ei ca moştenire a voastră, să aduceţi din ele un dar ridicat Domnului, zeciuială* din zeciuială.

27. Şi darul vostru ridicat vi se va socoti* ca grâul din arie şi ca belşugulLit. „plinătatea“ din teasc.

28. Astfel să aduceţi şi voi un dar ridicat Domnului din toate zeciuielile voastre pe care le luaţi de la fiii lui Israel şi să daţi din ele lui Aaron, preotul, darul ridicat al Domnului.

29. Din tot ce vă este dat, să aduceţi tot darul ridicat al Domnului, din toată grăsimea lui, partea sfântă a lui din el».

30. Şi să le spui: «Când vei ridica grăsimea lui din el, se va socoti leviţilor ca venitul din arie şi ca venitul din teasc.

31. Şi să-l mâncaţi în orice loc, voi şi casele voastre; pentru că este plata* voastră în schimbul slujbei voastre în cortul întâlnirii.

32. Şi nu veţi purta* nici un păcat din cauza lui, dacă veţi aduce din el grăsimea lui; şi să nu profanaţi* lucrurile sfinte ale fiilor lui Israel, ca să nu muriţi»“.



Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)