NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 17

Toiagul lui Aaron

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi ia de la ei un toiag, un toiag de fiecare casă părintească, de la toate căpeteniile lor, după casele lor părinteşti, douăsprezece toiege; să scrii numele fiecăruia pe toiagul său.

3. Şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, pentru că va fi un toiag de fiecare cap al caselor părinţilor lor.

4. Şi să le aşezi în cortul întâlnirii înaintea mărturiei*, unde Mă întâlnesc* cu voi.

5. Şi va fi aşa: toiagul bărbatului pe care-l voi alege* va înmuguri şi voi face să înceteze dinaintea Mea murmurele fiilor lui Israel, cu care murmură* împotriva voastră“.

6. Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel şi toate căpeteniile lor i-au dat un toiag, un toiag de fiecare căpetenie, după casele părinţilor lor, douăsprezece toiege; şi toiagul lui Aaron era printre toiegele lor.

7. Şi Moise a aşezat toiegele înaintea Domnului în cortul* mărturiei.

8. Şi a fost aşa: a doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată, toiagul* lui Aaron pentru casa lui Levi înmugurise* şi făcuse boboci şi înflorise şi copsese migdale.

9. Şi Moise a scos toate toiegele dinaintea Domnului la toţi fiii lui Israel şi ei s-au uitat şi şi-a luat fiecare toiagul.

10. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Du înapoi* toiagul lui Aaron înaintea mărturiei, ca să fie păstrat ca semn* pentru fiii răzvrătirii*, ca să pui capăt murmurelor* lor împotriva Mea, ca să nu moară“.

11. Şi Moise a făcut aşa; cum îi poruncise Domnul, aşa a făcut.

12. Şi fiii lui Israel au vorbit lui Moise, zicând: „Iată, murim! Pierim, toţi pierim!

13. Oricine* se apropie de cortul Domnului va muri; vom muri deci cu toţii?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)