NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 12

Lepra Mariei

1. Şi Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise pentru femeia cuşită* pe care o luase; pentru că îşi luase o femeie cuşită.

2. Şi au zis: „Cu adevărat numai prin* Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit El şi prin* noi?“ Şi Domnul a auzit*.

3. Şi bărbatul Moise era foarte blândSau „smerit“, mai mult* decât toţi oamenii care erau pe faţa pământului.

4. Şi Domnul* a vorbit deodată lui Moise şi lui Aaron şi Mariei: „Ieşiţi afară toţi trei la cortul întâlnirii“. Şi au ieşit afară ei trei.

5. Şi Domnul a coborât în stâlpul de nor* şi a stat la intrarea cortului şi i-a chemat pe Aaron şi pe Maria. Şi au ieşit amândoi.

6. Şi a zis: „Ascultaţi acum cuvintele Mele! Dacă va fi un profet printre voi, Eu, Domnul, Mă voi arăta lui într-o viziune*, voi vorbi cu el într-un vis*.

7. Nu aşa este cu robul* Meu Moise; el este credincios* în toată casa* Mea.

8. Eu vorbesc cu el gură* către gură, deschis, şi nu în vorbiri întunecoaseParabole, enigme*, şi el vede asemănarea* Domnului. Cum dar nu v-aţi temut* să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?“

9. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lor; şi a plecat*.

10. Şi norul s-a îndepărtat de pe cort. Şi, iată, Maria* era leproasă*, ca zăpada. Şi Aaron s-a întors spre Maria şi, iată, era leproasă.

11. Şi Aaron i-a zis lui Moise: „Te rog, domnul meu, nu pune asupra noastră păcatul* acesta, prin care am lucrat nebuneşte şi prin care am păcătuit.

12. Te rog, să nu fie ea ca unul născut mort*, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!“

13. Şi Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o*!“

14. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o* în faţă, nu s-ar fi ruşinat ea şapte zile? Să fie închisă* şapte zile afară din tabără şi după aceea să fie primită din nou“.

15. Şi Maria a fost închisă afară* din tabără şapte zile; şi poporul n-a plecat până ce Maria n-a fost primită din nou.

16. Unele traduceri începde aici capitolul 13.Şi după aceea poporul a plecat de la Haţerot* şi şi-a aşezat tabăra în pustiul Paran.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)