NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 24

1. Şi Balaam a văzut că era bine în ochii Domnului să binecuvânteze pe Israel şi n-a mers, ca în alte* dăţi, să-l întâmpine cu descântece*, ci şi-a îndreptat faţa spre* pustiu.

2. Şi Balaam şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Israel locuind în corturi*, după seminţiile sale. Şi Duhul lui Dumnezeu a fost* peste el.

3. Şi şi-a rostit profeţia* şi a spus:

„Balaam, fiul lui Beor, ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16)* şi omul cu ochiul deschis ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16),

4. el ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16), cel care aude cuvintele lui Dumnezeu, care vede viziunea* Celui Atotputernic, cel care cade* cu faţa la pământ şi cel care are ochii deschişi:

5. «Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, şi locaşurile tale, Israele!

6. Ca văile se întind, ca grădinile pe malul râului,

ca pomii* de aloe pe care i-a sădit* Domnul, ca cedrii lângă ape!

7. Apa se va revărsa din găleţile ei şi sămânţa ei va fi în ape îmbelşugate*.

Şi împăratul său va fi mai mare decât Agag* şi împărăţia* sa va fi înălţată.

8. Dumnezeu l-a scos* din Egipt. Tăria Lui este ca* a bivolului.

El va mânca* naţiunile, pe vrăjmaşii lui, şi le va zdrobiSau „le va roade“ oasele*. Şi-i va străpunge* cu săgeţile sale.

9. S-a plecat, s-a culcat ca un leu şi ca o leoaică*; cine-l va ridica?

Cel care te binecuvântează pe tine, binecuvântat* să fie, şi cel care te blestemă pe tine, blestemat să fie»“.

10. Atunci mânia lui Balac s-a aprins împotriva lui Balaam şi a bătut* din palme; şi Balac i-a zis lui Balaam: „Te-am chemat* să-i blestemi pe vrăjmaşii mei şi tu, iată, tot i-ai binecuvântat, de trei ori până acum!

11. Acum dar, fugi la locul tău. Am zis*: «Te voi onora foarte mult». Şi, iată, Domnul te-a oprit de la onoare“.

12. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „N-am vorbit eu şi solilor tăi pe care i-ai trimis la mine, zicând:

13. «De mi-ar da* Balac casa lui plină de argint şi de aur, n-aş putea trece peste porunca Domnului, ca să fac bine sau rău din* inima mea; ce va zice Domnul, aceea trebuie să spun»?

14. Şi acum, iată, mă duc la poporul meu; vino, îţi voi arăta* ce va face poporul acesta poporului tău la sfârşitul* zilelor“.

A patra profeţie a lui Balaam. Steaua din Iacov

15. Şi el şi-a rostit profeţia* şi a spus:

„Balaam, fiul lui Beor, ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16) şi omul cu ochiul deschis ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16),

16. el ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16), cel care aude cuvintele lui Dumnezeu, cel care cunoaşte ştiinţa Celui Preaînalt,

cel care vede viziunea Celui Atotputernic, cel care cade cu faţa la pământ şi cel care are ochii deschişi:

17. «Îl văd*, dar nu acum; Îl privesc, dar nu de aproape.

O Stea va răsări din Iacov şi un Toiag* de domnie se va ridica din* Israel

şi va străpunge laturile Moabului* şi va nimici pe toţi fiii zarveiSau „fiii lui Set“.

18. Şi Edomul* va fi o stăpânire*, şi Seirul* o stăpânire, ei, vrăjmaşii lui, şi Israel se va purta vitejeşte.

19. Şi Cel care va ieşi din Iacov va stăpâni* şi va nimici ce rămâne din cetate»“.

20. Şi l-a văzut pe Amalec şi şi-a rostit profeţia şi a zis:

„Amalec era întâiul dintre naţiuni, dar sfârşitul lui va fi pieirea“.

21. Şi l-a văzut pe chenit* şi şi-a rostit profeţia şi a zis:

„Locuinţa ta este tare şi ţi-ai aşezat cuibul în stâncă;

22. dar chenitul va fi nimicit, până te va lua captiv Asur*“.

23. Şi şi-a rostit profeţia şi a zis:

„Vai! cine va trăi când va aşeza Dumnezeu aceste lucruri?

24. Şi vor veni corăbii din ţărmul ChitimuluiCipru* şi vor asupri pe Asur şi vor asupri pe Eber*; şi va merge şi el la pieire*“.

25. Şi Balaam s-a ridicat şi a mers şi s-a întors* la locul său. Şi Balac a mers şi el pe calea sa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)