NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 22

Balac trimite după Balaam

1. Şi fiii* lui Israel au plecat şi au aşezat tabăra în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, la Ierihon.

2. Şi Balac, fiul lui Ţipor*, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor.

3. Şi Moab* s-a temut foarte mult de popor, pentru că erau mulţi; şi Moab s-a îngrozitS-a îngrozit cu dezgust de fiii lui Israel.

4. Şi Moab a zis bătrânilor Madianului*: „Acum mulţimea aceasta va mâncaLit. „va linge“ tot ce este împrejurul nostru, cum linge boul iarba verde a câmpului“. Şi Balac, fiul lui Ţipor, era împăratul Moabului pe timpul acela.

5. Şi a trimis soli la Balaam*, fiul lui Beor, la Petor*, care este lângă râuEufrat, în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme, zicând: „Iată, un popor a ieşit din Egipt; iată, ei acoperă faţaLit. „ochiul“ pământului şi locuiesc în dreptul meu.

6. Acum dar, vino, te rog, şi blestemă-mi* pe poporul acesta, pentru că este mai puternic decât mine: poate că îl voi putea bate şi-l voi alunga din ţară, pentru că ştiu că acela pe care îl binecuvântezi tu este binecuvântat şi acela pe care îl blestemi tu este blestemat“.

7. Şi bătrânii Moabului şi bătrânii Madianului au plecat cu plăţile pentru ghicire* în mâinile lor. Şi au venit la Balaam* şi i-au spus cuvintele lui Balac.

8. Şi el le-a zis: „Rămâneţi* aici la noapte şi vă voi aduce cuvânt, după cum îmi va vorbi Domnul“. Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.

9. Şi Dumnezeu* a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt aceşti bărbaţi găzduiţi la tine?“

10. Şi Balaam a zis lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, a trimis la mine:

11. «Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţaLit. „ochiul“ pământului; vino acum şi mi-l blestemă; poate că voi putea să lupt împotriva lui şi să-l alung»“.

12. Şi Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu mergi cu ei; să nu blestemi poporul, pentru că ei* sunt binecuvântaţi“.

13. Şi Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă în ţara voastră, pentru că Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi“.

14. Şi căpeteniile Moabului s-au ridicat şi s-au dus la Balac şi au zis: „Balaam n-a vrut să vină cu noi“.

15. Şi Balac a trimis din nou la el căpetenii, mai mulţi şi mai însemnaţi decât aceia.

16. Şi au venit la Balaam şi i-au zis: „Aşa zice Balac, fiul lui Ţipor: «Te rog, să nu te împiedice nimic ca să vii la mine!

17. Pentru că te voi onora foarte mult şi voi face orice-mi vei zice; vino deci, te rog, blestemă-mi* pe poporul acesta“.

18. Şi Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „De mi-ar da* Balac casa lui plină de argint şi de aur, n-aş putea să trec peste* porunca Domnului Dumnezeului meu, ca să fac vreun lucru, mic sau mare.

19. Şi acum, vă rog, rămâneţi* şi voi aici la noapte şi voi şti ce-mi va mai zice Domnul“.

20. Şi Dumnezeu* a venit la Balaam noaptea şi i-a zis: „Dacă aceşti bărbaţi vin să te cheme, ridică-te, mergi cu ei, dar să faci* numai după cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“.

21. Şi Balaam* s-a sculat dimineaţa şi şi-a pus şaua pe măgăriţă şi a mers cu căpeteniile Moabului.

Măgăriţa lui Balaam

22. Şi mânia lui Dumnezeu s-a aprins pentru că el plecase şi Îngerul* Domnului a stat în drum, ca potrivnic împotriva lui. Şi el călărea pe măgăriţa lui şi cei doi slujitoriLit. „tineri“ ai săi erau cu el.

23. Şi măgăriţa a văzut* pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mâna Sa; şi măgăriţa s-a abătut din drum şi a intrat în câmp. Şi Balaam a bătut măgăriţa, ca s-o întoarcă la drum.

24. Şi Îngerul Domnului a stat într-o cărare strâmtă între vii, un zid fiind de o parte şi un zid de cealaltă parte.

25. Şi măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid; şi el din nou a bătut-o.

26. Şi Îngerul Domnului a mers mai departe şi a stat într-un loc strâmt, unde nu era drum să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.

27. Şi măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat jos sub Balaam. Şi mânia* lui Balaam s-a aprins şi a bătut măgăriţa cu toiagul său.

28. Şi Domnul a deschis gura* măgăriţei şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori până acum?“

29. Şi Balaam a zis măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! De aş avea o sabie în mâna mea, chiar* acum te-aş ucide!“

30. Şi măgăriţa* a zis lui Balaam: „Nu sunt eu măgăriţa ta, pe care ai călărit de când sunt a ta şi până în ziua aceasta? Am avut eu obiceiul să-ţi fac aşa?“ Şi el a zis: „Nu“.

31. Şi Domnul a deschis ochii* lui Balaam şi a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum şi sabia scoasă în mâna Sa; şi s-a plecat* şi s-a aruncat cu faţa la pământ.

32. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori până acum? Iată, am ieşit ca să-ţi stau împotrivăLit. „ca potrivnic“, deoarece calea* pe care mergi este spre prăpăd înaintea Mea.

33. Şi măgăriţa M-a văzut şi s-a ferit de Mine de trei ori până acum; dacă nu se ferea de Mine, pe tine te-aş fi omorât negreşit şi pe ea aş fi lăsat-o vie“.

34. Şi Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am păcătuit*, pentru că n-am ştiut că ai stat împotriva mea în drum; şi acum, dacă este rău în ochii Tăi, mă voi întoarce“.

35. Şi Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Mergi cu bărbaţii aceştia, dar să vorbeşti numai* cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“. Şi Balaam a mers cu căpeteniile lui Balac.

Balac şi Balaam

36. Şi Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit* în întâmpinare până la cetatea Moabului, pe hotarul Arnonului, care* este la marginea hotarului.

37. Şi Balac i-a zis lui Balaam: „N-am trimis eu la tine cu tot dinadinsul să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Într-adevăr, nu pot eu să te onorez*?“

38. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „Iată, am venit la tine; acum, aş putea eu spune orice? Cuvântul* pe care-l va pune Dumnezeu în gura mea, pe acela îl voi spune“.

39. Şi Balaam a mers cu Balac şi au venit la Chiriat-Huţot.

40. Şi Balac a jertfit boi şi oi şi le-a trimis lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.

41. Şi a fost aşa: a doua zi dimineaţa, Balac l-a luat pe Balaam şi l-a suit* pe înălţimile lui BaalSau „Bamot-Baal“; şi el a văzut de acolo partea* cea mai îndepărtată a poporului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)