NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 31

Răzbunarea asupra madianiţilor

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Răzbună* pe fiii lui Israel împotriva madianiţilor; după aceea vei fi adăugat* la poporul tău“.

3. Şi Moise a vorbit poporului, zicând: „Înarmaţi bărbaţi dintre voi pentru război, ca să meargăLit. „ca să fie“ împotriva Madianului, să facă răzbunarea* Domnului asupra Madianului.

4. Să trimiteţi la război câte o mie de seminţie, din toate seminţiile lui Israel“.

5. Şi au fost ridicaţi din miile lui Israel câte o mie de fiecare seminţie, douăsprezece mii, înarmaţi de război.

6. Şi Moise i-a trimis la război, câte o mie din fiecare seminţie, pe ei şi pe Fineas, fiul lui Eleazar, preotul, la război, cu uneltele sfântului locaşSau „cu uneltele sfinte“ şi cu trâmbiţele* pentru alarmă în mâna sa.

7. Şi s-au războit împotriva Madianului*, cum poruncise Domnul lui Moise, şi au ucis* toată partea bărbătească.

8. Şi au ucis pe împăraţii Madianului, pe lângă ceilalţi ucişi ai lor: pe Evi* şi pe Rechem şi pe Ţur* şi pe Hur şi pe Reba, pe cei cinci împăraţi ai Madianului; şi au ucis cu sabia pe Balaam*, fiul lui Beor.

9. Şi fiii lui Israel au luat captive pe femeile Madianului şi pe pruncii lor şi le-au luat pradă toate animalele şi toate turmele şi toată averea.

10. Şi au ars cu foc toate cetăţile lor în locurile unde locuiau şi toate taberele lor.

11. Şi au luat* toată prada şi tot jaful în oameni şi în animale.

12. Şi au adus la Moise şi la preotul Eleazar şi la adunarea fiilor lui Israel pe cei captiviSau „captivitatea“ şi jaful şi prada, în tabără, în câmpiile Moabului, care sunt lângă Iordan, la IerihonSau „la Iordanul Ierihonului“(Iordanul din dreptul Ierihonului).

13. Şi Moise şi preotul Eleazar şi toate căpeteniile adunării le-au ieşit în întâmpinare afară din tabără.

14. Şi Moise s-a mâniat pe supraveghetorii oştirii, pe căpeteniile peste mii şi pe căpeteniile peste sute, care veneau de la slujba războiului.

15. Şi Moise le-a zis: „Aţi lăsat vii pe toate* femeile?

16. Iată, prin cuvântul* lui Balaam, acestea i-au făcut* pe fiii lui Israel să păcătuiascăSau „să lucreze cu necredincioşie“ împotriva Domnului în fapta lui Peor şi a fost o plagă* peste adunarea Domnului.

17. Şi acum ucideţi* toată partea bărbătească dintre prunci şi ucideţi pe orice femeie care a cunoscut bărbat, culcându-se cu el.

18. Dar pe toţi copiii de parte femeiască care n-au cunoscut împreunarea cu bărbat, păstraţi-i vii pentru voi înşivă.

19. Şi rămâneţi afară* din tabără şapte zile, oricine a ucis pe cinevaSau „un suflet“ şi oricine s-a atins* de cineva ucis; să vă curăţiţi de păcat a treia zi şi a şaptea zi, voi şi captivii voştri.

20. Şi să curăţiţi de păcat orice haină şi orice lucru de piele şi orice lucru din păr de capră şi orice unealtă de lemn“.

21. Şi preotul Eleazar a zis bărbaţilor de război care merseseră la luptă: „Aceasta este rânduiala legii pe care a poruncit-o Domnul lui Moise:

22. «Aurul şi argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul

23. şi orice suportă focul să treceţi prin foc şi va fi curat; numai să fie curăţit de păcat cu apa* de despărţire; şi orice nu suportă focul să-l treceţi prin apă.

24. Şi să vă spălaţi* hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi şi, după aceea, veţi intra în tabăr㻓.

Împărţirea prăzilor

25. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

26. „Numără capetele prăzii şi a celor luaţi dintre oameni şi dintre animale, tu şi preotul Eleazar şi capii părinţilor adunării.

27. Şi împarte* prada în două: între purtătorii războiului care au ieşit la luptă şi toată adunarea.

28. Şi să iei o dare pentru Domnul de la bărbaţii de război care au ieşit la luptă: un suflet* din cinci sute, dintre oameni şi dintre boi şi dintre măgari şi dintre oi.

29. Să-l luaţi din jumătatea lor şi să-l dai preotului Eleazar ca dar ridicat pentru Domnul.

30. Şi, din jumătatea fiilor lui Israel, să iei unul* din cincizeci, dintre oameni, dintre boi, dintre măgari şi dintre oi, din orice animal, şi să le dai* leviţilor care păzesc* cele de păzit ale cortului Domnului“.

31. Şi Moise şi preotul Eleazar au făcut cum poruncise Domnul lui Moise.

32. Şi prada care rămăsese din jaful pe care-l luaseră oamenii de război era: şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi

33. şi şaptezeci şi două de mii de boi

34. şi şaizeci şi unu de mii de măgari;

35. şi sufletele de oameni, femei care n-au cunoscut împreunarea cu bărbat, toate sufletele erau treizeci şi două de mii.

36. Şi jumătatea, care era partea celor care ieşiseră la război, a fost în număr de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

37. şi darea pentru Domnul dintre oi a fost şase sute şaptezeci şi cinci;

38. şi vitele, treizeci şi şase de mii, şi darea pentru Domnul dintre acestea: şaptezeci şi două.

39. Şi măgarii, treizeci de mii cinci sute, şi darea pentru Domnul dintre aceştia: şaizeci şi unu.

40. Şi sufletele de oameni, şaisprezece mii, din care darea pentru Domnul, treizeci şi două de suflete.

41. Şi Moise a dat* preotului Eleazar partea darului ridicat al Domnului, aşa cum poruncise Domnul lui Moise.

42. Şi, din jumătatea fiilor lui Israel, pe care o împărţise Moise de la bărbaţii care slujiseră la război

43. (şi jumătatea adunării a fost trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

44. şi treizeci şi şase de mii de vite,

45. şi treizeci de mii cinci sute de măgari,

46. şi şaisprezece mii de oameni),

47. din jumătatea aceasta a fiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, dintre oameni şi dintre vite, şi le-a dat leviţilor care păzeau cele de păzit ale cortului Domnului, după cum poruncise Domnul lui Moise.

48. Şi supraveghetorii care erau peste miile oştirii, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, s-au apropiat de Moise

49. şi au zis lui Moise: „Robii tăi au făcut numărătoarea bărbaţilor de război care au fost sub mâna noastră şi nu lipseşte nici un bărbat dintre noi.

50. Deci aducem un dar Domnului, fiecare ce a găsit, din obiecte de aur, lănţişoare şi brăţări, inele, cercei şi salbe, spre a face ispăşire* pentru sufletele noastre înaintea Domnului“.

51. Şi Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la ei, tot felul de obiecte lucrate.

52. Şi tot aurul darului ridicat, pe care l-au ridicat pentru Domnul, a fost şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli de la căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute.

53. (Bărbaţii de război prădaseră* fiecare pentru sine.)

54. Şi Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste mii şi peste sute şi l-au adus în cortul întâlnirii, ca amintire* pentru fiii lui Israel, înaintea Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)