NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 5

Atitudinea faţă de cei necuraţi

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Porunceşte fiilor lui Israel să scoată afară* din tabără pe orice lepros* şi pe oricine are o scurgere* şi pe oricine este necurat printr-un mort*.

3. Fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să-i scoateţi afară; să-i scoateţi afară din tabără, ca să nu întineze tabăra lor, în mijlocul* căreia locuiesc Eu“.

4. Şi fiii lui Israel au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără; după cum vorbise Domnul lui Moise, aşa au făcut fiii lui Israel.

Despăgubirea pentru vină

5. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

6. „Vorbeşte fiilor lui Israel: «Dacă un bărbat sau o femeie va face* vreun păcat pe care-l fac oamenii, lucrând cu necredincioşie împotriva Domnului, şi acel suflet s-a făcut vinovat,

7. atunci să-şi mărturisească* păcatul pe care l-a făcut şi să întoarcă pentru vina lui suma întreagă* şi să adauge la ea a cincea parte şi s-o dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.

8. Şi dacă omul nu are o rudă apropiată căreia să-i restituie lucrul datorat, atunci lucrul datorat, restituit Domnului, să fie al preotului, în afară de berbecul* de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru el.

9. Şi orice dar* ridicat din toate lucrurile sfinte ale fiilor lui Israel, pe care le aduc ei preotului, să fie* al lui.

10. Şi lucrurile sfinte ale oricărui om să fie ale lui; orice dă cineva preotului să fie* al lui»“.

Apa de gelozie

11. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

12. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Dacă soţia unui bărbat se va abate şi-i va fi necredincioasă,

13. şi un bărbat se va culca* cu ea, şi fapta va fi ascunsă de ochii soţului ei, şi ea se va întina în ascuns, şi nu va fi nici un martor împotriva ei, şi n-a fost prinsă,

14. şi duhul de gelozie* va veni peste el, şi va fi gelos pe soţia sa, şi ea a fost întinată – sau, dacă duhul de gelozie a venit peste el şi va fi gelos pe soţia sa şi ea n-a fost întinată –

15. atunci bărbatul să-şi aducă soţia la preot şi să aducă darul ei pentru ea, a zecea parte dintr-o efă de făină de orz; să nu toarne untdelemn deasupra, nici să nu pună tămâie peste el, pentru că este un dar de gelozie, un dar de mâncare de amintire, care aminteşte* nelegiuirea.

16. Şi preotul o va apropia şi o va pune să stea înaintea Domnului.

17. Şi preotul să ia apă sfântă într-un vas de lut; şi preotul să ia din praful care va fi pe podeaua cortului şi s-o pună în apă.

18. Şi preotul s-o pună pe femeie să stea înaintea Domnului şi să descopere capul femeii şi să pună pe palmele ei darul de mâncare de amintire, care este darul de mâncare de gelozie; şi în mâna preotului să fie apa amară aducătoare de blestem.

19. Şi preotul s-o pună să jure; şi să zică femeii: «Dacă nu s-a culcat bărbat cu tine şi dacă nu te-ai abătut* la necurăţie, fiind sub autoritatea soţului tău, să fii liberă de această apă amară aducătoare de blestem.

20. Dar, dacă tu te-ai abătut cu altul, fiind sub autoritatea soţului tău, şi te-ai întinat şi s-a culcat cu tine un alt bărbat în afară de soţul tău…» –

21. atunci preotul* să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi preotul să zică femeii: «Domnul te va face* un blestem şi un jurământ în mijlocul poporului tău, când Domnul va face să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele.

22. Şi această apă aducătoare de blestem să intre* în măruntaiele tale, ca să-ţi umfle pântecele şi să-ţi usuce coapsa!» Şi* femeia să zică: «Amin, Amin».

23. Şi preotul să scrie aceste blesteme în carteSau „pe sul“ şi să le şteargă cu apa amară.

24. Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem şi apa aducătoare de blestem să intre în ea şi să-i fie amară.

25. Şi preotul să ia din mâna femeii darul de mâncare de gelozie şi să legene* darul de mâncare înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar.

26. Şi preotul* să ia un pumn din darul de mâncare, ca amintire a luiA darului, şi să-l ardă pe altar şi după aceea să facă pe femeie să bea apa.

27. Şi, după ce o va face să bea apa, atunci va fi aşa: dacă s-a întinat şi a fost necredincioasă faţă de soţul ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea şi va fi amară, şi pântecele ei se va umfla şi coapsa ei se va usca şi femeia va fi un blestem* în mijlocul poporului ei.

28. Şi dacă femeia nu s-a întinat şi ea este curată, atunci va fi nevinovată şi va zămisli sămânţă.

29. Aceasta este legea geloziilor, când soţia se abate* la altul, fiind sub autoritatea soţului ei, şi se întinează

30. sau când ar veni peste un bărbat duhul de gelozie şi ar fi gelos pe soţia sa: atunci să o pună pe femeie să stea înaintea Domnului şi preotul să-i facă după toată legea aceasta;

31. şi bărbatul va fi liber de nelegiuire, iar femeia să-şi poarte* nelegiuirea»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)