NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 27

Legea moştenirilor

1. Şi s-au apropiat fiicele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif. Şi numele* fiicelor sale erau acestea: Mahla, Noa şi Hogla şi Milca şi Tirţa.

2. Şi ele au stat înaintea lui Moise şi înaintea preotului Eleazar şi înaintea căpeteniilor şi a întregii adunări, la intrarea cortului întâlnirii, zicând:

3. „Tatăl nostru a murit* în pustiu şi el n-a fost în ceata celor care s-au strâns împotriva Domnului, în ceata* lui Core, ci a murit în păcatul său şi n-a avut fii*.

4. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din familia lui, pentru că n-are fiu? Dă-ne o stăpânire* între fraţii tatălui nostru“.

5. Şi Moise a adus cauza* lor înaintea Domnului.

6. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

7. „Fiicele lui Ţelofhad vorbesc drept; să le dai* negreşit o stăpânire de moştenire între fraţii tatălui lor şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.

8. Şi să vorbeşti fiilor lui Israel, zicând: «Dacă va muri cineva şi nu va avea fiu, atunci să treceţi moştenirea lui la fiica lui.

9. Şi, dacă nu va avea fiică, să daţi moştenirea lui fraţilor lui.

10. Şi, dacă nu va avea fraţi, să daţi moştenirea lui fraţilor tatălui său.

11. Şi, dacă tatăl său nu va avea fraţi, să daţi moştenirea lui rudei lui celei mai apropiate din familia lui, şi el s-o stăpânească. Şi să fie pentru fiii lui Israel o rânduială* de judecatăSau „de drept“, cum a poruncit Domnul lui Moise»“.

Iosua, urmaş al lui Moise

12. Şi Domnul a zis lui Moise: „Suie-te* pe muntele acesta, Abarim, şi vezi ţara pe care am dat-o fiilor lui Israel.

13. Şi, după ce o vei vedea, şi tu vei fi adăugat* la poporul tău, cum a fost adăugat Aaron, fratele tău,

14. pentru că v-aţi răsculat* împotriva porunciiLit. „gurii“ Mele, în pustiul Ţin, în cearta adunării, în loc să Mă sfinţiţi la ape înaintea ochilor lor“. (Acestea sunt apele Meriba*, la Cades, în pustiul Ţin.)

15. Şi Moise a vorbit Domnului, zicând:

16. „Domnul Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni să pună un bărbat peste adunare,

17. care să iasă* înaintea lor şi să intre înaintea lor şi care să-i scoată afară şi să-i aducă înăuntru, ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi* care n-au păstor“.

18. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în* care este Duhul, şi pune-ţi mâna peste el

19. şi să-l pui înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai poruncă* înaintea ochilor lor.

20. Şi să pui* asupra lui din gloria ta, pentru ca toată adunarea fiilor lui Israel să-l asculte*.

21. Şi el să stea înaintea preotului Eleazar, care să întrebe* pentru el, prin judecata lui Urim*, înaintea Domnului: după cuvântulLit. „gura“ lui să iasă şi după cuvântulLit. „gura“ lui să intre, el şi toţi fiii lui Israel împreună cu el, toată adunarea“.

22. Şi Moise a făcut cum îi poruncise Domnul; şi a luat pe Iosua şi l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.

23. Şi şi-a pus mâinile peste el şi i-a dat poruncă*, după cum vorbise Domnul prin Moise.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)