NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 7

Darurile capilor seminţiilor

1. Şi a fost aşa: în ziua* în care sfârşise Moise de aşezat* cortul şi-l unsese* şi-l sfinţise împreună cu toate uneltele lui, şi altarul şi toate uneltele lui şi le unsese şi le sfinţise,

2. căpeteniile* lui Israel au adus daruri*; ei erau căpeteniile caselor lor părinteşti, mai-marii seminţiilor, cei care au fost mai-mari peste cei număraţi.

3. Şi ei şi-au adus darul înaintea Domnului: şase care* acoperite şi doisprezece boi; un car la două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie; le-au adus înaintea cortului.

4. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

5. „Ia-le de la ei şi să fie pentru slujba cortului întâlnirii şi să le dai leviţilor, fiecăruia după slujba sa“.

6. Şi Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor.

7. A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşon*, după slujba lor.

8. Şi a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merari*, după slujba lor, sub mâna lui Itamar*, fiul preotului Aaron.

9. Dar fiilor lui Chehat nu le-a dat, pentru că slujba* sfântului locaş era asupra lor; îl purtau* pe umăr.

10. Şi căpeteniile au adus darul* pentru dedicareaSau „inaugurarea“ altarului în ziua în care a fost uns; şi căpeteniile şi-au adus darul înaintea altarului.

11. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Ei să-şi aducă darul pentru dedicarea altarului, fiecare căpetenie în ziua lui“.

12. Şi cel care şi-a adus darul în ziua întâi a fost Nahşon*, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.

13. Şi darul său a fost o farfurie* de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli; o farfurie adâncăPentru sângele stropirii, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul* sfântului locaş, amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar* de mâncare;

14. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

15. un viţel* tânăr din cireadăLit. „fiu al cirezii“, un berbec, un miel de un anLit. „fiu al anului său“, ca ardere-de-tot;

16. un ţap* dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

17. şi, ca jertfă* de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon*, fiul lui Aminadab.

18. A doua zi şi-a adus darul Netaneel*, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar.

19. El a adus darul său: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

20. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

21. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

22. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

23. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.

24. A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab*, fiul lui Helon.

25. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

26. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

27. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel* de un an, ca ardere-de-tot;

28. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

29. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

30. A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur*, fiul lui Şedeur.

31. Darul său a fost: o farfurie, de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

32. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

33. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

34. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

35. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36. A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel*, fiul lui Ţurişadai.

37. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

38. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

39. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

40. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

41. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42. A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf*, fiul lui Deuel.

43. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii* frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

44. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

45. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

46. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

47. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

48. A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama*, fiul lui Amihud.

49. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

50. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

51. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

52. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

53. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

54. A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamaliel*, fiul lui Pedahţur.

55. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

56. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

57. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel* de un an, ca ardere-de-tot;

58. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

59. şi, ca jertfă* de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

60. A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan*, fiul lui Ghideoni.

61. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

62. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

63. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

64. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat*;

65. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

66. A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer*, fiul lui Amişadai.

67. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul* sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

68. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

69. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

70. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

71. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72. A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel*, fiul lui Ocran.

73. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

74. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie*;

75. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

76. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

77. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.

78. A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira*, fiul lui Enan.

79. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare;

80. o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu tămâie;

81. un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere-de-tot;

82. un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;

83. şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

84. Acesta a fost darul pentru dedicarea* altarului, în ziua ungerii* sale, din partea căpeteniilor: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece farfurii adânci, de argint, douăsprezece ceşti de aur;

85. fiecare farfurie era de o sută treizeci de sicli şi fiecare farfurie adâncă, de şaptezeci; tot argintul vaselor era două mii patru sute de sicli, după siclul* sfântului locaş;

86. cele douăsprezece ceşti de aur pline cu tămâie, fiecare de zece sicli, după siclul sfântului locaş; tot aurul ceştilor era o sută douăzeci de sicli.

87. Toate animalele pentru arderea-de-tot erau: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an şi darul lor de mâncare; şi doisprezece ţapi dintre capre ca jertfă pentru păcat.

88. Şi toate animalele pentru jertfa de pace erau: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acesta a fost darul* pentru dedicarea altarului, după ce a fost uns.

89. Şi când intra* Moise în cortul întâlnirii ca să-I vorbească*, auzea glasul* vorbindu-i de pe scaunul* îndurării, care era deasupra chivotului mărturiei, dintre* cei doi heruvimi. Şi vorbea cu El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)