NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 36

Moştenirea fiicelor

1. Şi capii părinţilor familiilor fiilor lui Galaad*, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea căpeteniilor, capilor părinţilor fiilor lui Israel.

2. Şi au zis: „Domnul a poruncit domnului meu să dea* ţara de moştenire prin sorţ fiilor lui Israel şi domnului meu i s-a poruncit de Domnul să dea moştenirea fratelui nostru Ţelofhad* fiicelor lui.

3. Dar, dacă se vor căsători după cineva dintre fiii seminţiilor fiilor lui Israel, atunci moştenirea lor se va lua din moştenirea părinţilor noştri şi se va adăuga la moştenirea seminţiei de care vor ţine ele şi se va lua din sorţul moştenirii noastre.

4. Şi, când va fi jubileul* fiilor lui Israel, atunci moştenirea lor se va adăuga la moştenirea seminţiei de care ţin ele şi moştenirea lor se va lua de la moştenirea seminţiei părinţilor noştri“.

5. Şi Moise, după cuvântul Domnului, a poruncit fiilor lui Israel, zicând: „Drept* vorbeşte seminţia fiilor lui Iosif.

6. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul pentru fiicele lui Ţelofhad, zicând: «Să se căsătorească după cine va fi bine în ochii lor, numai să se căsătorească* în familia seminţiei tatălui lor

7. şi nici o moştenire a fiilor lui Israel să nu treacă de la seminţie la seminţie, pentru că fiii lui Israel se vor lipi* fiecare de moştenirea seminţiei părinţilor lui.

8. Şi fiecare fată* care stăpâneşte o moştenire printre seminţiile fiilor lui Israel să se căsătorească după unul din familia seminţiei tatălui său, şi fiii lui Israel să stăpânească fiecare moştenirea părinţilor săi.

9. Şi nici o moştenire să nu se treacă de la o seminţie la altă seminţie, pentru că fiecare din seminţiile fiilor lui Israel se va lipi de moştenirea sa»“.

10. Aşa cum poruncise Domnul lui Moise, aşa au făcut fiicele lui Ţelofhad.

11. Şi Mahla, Tirţa, Hogla şi Milca şi Noa, fiicele* lui Ţelofhad, s-au căsătorit după fiii unchilor lor.

12. S-au căsătorit în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a fost în seminţia familiei tatălui lor.

13. Acestea* sunt poruncile şi rânduielile pe care le-a poruncit Domnul prin Moise fiilor lui Israel, în câmpiile* Moabului, lângă Iordan, la Ierihon.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)