NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 8

Aprinderea celor şapte candele

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte lui Aaron şi spune-i: «Când vei aprinde* candelele, cele şapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului»“.

3. Şi Aaron a făcut aşa; a aprins candelele lui, în partea dinainte a sfeşnicului, cum îi poruncise Domnul lui Moise.

4. Şi aceasta era lucrătura sfeşnicului*: din aur bătut*; de la piedestalul lui, până la florile lui, era lucrare bătută; după modelul* pe care-l arătase Domnul lui Moise, aşa făcuse el sfeşnicul.

Leviţii ca dar legănat

5. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

6. „Ia pe leviţi din mijlocul fiilor lui Israel şi curăţeşte-i*.

7. Şi aşa să faci cu ei, ca să-i curăţeşti: stropeşte* peste ei apa pentru curăţire de păcat; şi ei să treacă* briciul peste toată carnea lor şi să-şi spele* hainele şi să se curăţească.

8. Şi să ia un viţel tânăr din cireadă şi darul* său de mâncare, de floare a făinii frământată cu untdelemn; şi să iei un alt viţel tânăr din cireadă, ca jertfă pentru păcat.

9. Şi să apropii* pe leviţi înaintea cortului întâlnirii şi să aduni* toată adunarea fiilor lui Israel.

10. Şi să apropii pe leviţi înaintea Domnului. Şi fiii lui Israel să-şi pună mâinile* peste leviţi.

11. Şi Aaron să-i înfăţişezeLit. „să-i legene“ (ceremonie de a mişca înainte şi înapoi darul prezentat lui Dumnezeu; la fel în v. 13,15,22) pe leviţi ca dar* legănat înaintea Domnului, de la fiii lui Israel, şi ei să fie ai lor, ca să facă slujba Domnului.

12. Şi leviţii să-şi pună mâinile* pe capetele viţeilor: şi tu să-l aduci pe unul ca jertfă pentru păcat* şi pe celălalt ca ardere-de-tot* pentru Domnul, spre a face ispăşire pentru leviţi.

13. Şi să-i pui pe leviţi înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui şi înfăţişează-i ca dar legănat înaintea Domnului.

14. Şi să-i desparţi pe leviţi din mijlocul fiilor lui Israel, ca leviţii să fie ai* Mei.

15. Şi, după aceea, leviţii să intre ca să facă slujba în cortul întâlnirii. Şi să-i curăţeşti şi să-i înfăţişezi ca dar* legănat.

16. Pentru că ei Îmi sunt dăruiţi Mie în totul dintre fiii lui Israel; Mi i-am luat* în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui întâi-născut dintre fiii lui Israel.

17. Pentru că orice întâi-născut dintre fiii lui Israel este al Meu*, din om sau animal; în ziua în care am lovit pe orice întâi-născut în ţara Egiptului, Mi i-am sfinţit.

18. Şi am luat pe leviţi în locul oricărui întâi-născut dintre fiii lui Israel.

19. Şi am dat* pe leviţi ca dar lui Aaron şi fiilor săi, dintre fiii lui Israel, ca să facă slujba fiilor lui Israel în cortul întâlnirii şi să facă ispăşire pentru fiii lui Israel: ca să nu fie nici* o plagă peste fiii lui Israel când se apropie fiii lui Israel de sfântul locaş“.

20. Şi Moise şi Aaron şi toată adunarea fiilor lui Israel au făcut cu leviţii după toate câte poruncise Domnul lui Moise în privinţa leviţilor; aşa au făcut fiii lui Israel cu ei.

21. Şi leviţii s-au curăţit* de păcat şi şi-au spălat hainele; şi Aaron i-a înfăţişat* ca dar legănat înaintea Domnului. Şi Aaron a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i curăţească.

22. Şi, după aceea, leviţii au intrat* să-şi facă slujba în cortul întâlnirii, înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui; cum poruncise Domnul lui Moise în privinţa leviţilor, aşa au făcut cu ei.

23. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

24. „Aceasta este cu privire la leviţi: de la vârsta de douăzeci şi cinci* de ani în sus să vină să lucreze în lucrarea slujbei cortului întâlnirii.

25. Şi, de la vârsta de cincizeci de ani, să iasă din lucrarea slujbei şi să nu mai slujească.

26. Dar să slujească pe fraţii lor în cortul întâlnirii, ca să păzească* ce este de păzit; dar să nu facă slujbă. Aşa să faci cu leviţii, cu privire la slujbele lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)