NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 23

Cea dintâi profeţie a lui Balaam

1. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci“.

2. Şi Balac a făcut cum zisese Balaam. Şi Balac şi Balaam au adus un viţel* şi un berbec pe fiecare altar.

3. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „Stai lângă* arderea ta de tot, iar eu mă voi îndepărta; poate mă va întâmpina Domnul; şi orice-mi va arăta, îţi voi spune“. Şi a mers pe o înălţime golaşă.

4. Şi Dumnezeu l-a întâmpinat* pe Balaam. Şi el I-a zis: „Am făcut şapte altare şi pe fiecare altar am adus un viţel şi un berbec“.

5. Şi Domnul a pus* un cuvânt în gura lui Balaam şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi să vorbeşti aşa“.

6. Şi s-a întors la el şi, iată, stătea lângă arderea sa de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.

7. Şi şi-a rostit profeţiaSau „proverbul“, „parabola“* şi a zis:

„Balac, împăratul Moabului, m-a adus din Aram, din munţii răsăritului:

«Vino! blestemă-mi* pe Iacov. Şi vino, învinuieşte pe Israel».

8. Cum* să blestem eu pe cine n-a blestemat Dumnezeu?

Şi cum să învinuiesc eu pe cine n-a fost învinuit de Domnul?

9. Pentru că îl văd de pe vârful stâncilor şi-l privesc de pe dealuri.

Iată, este un popor care va locui deoparte* şi nu va fi numărat printre* naţiuni.

10. Cine poate număra pulbereaSau „ţărâna“* lui Iacov şi numărul celei de-a patra părţi a lui Israel?

Sufletul meu să moară de moartea* celor drepţi şi sfârşitul meu să fie ca al lor!“

11. Şi Balac i-a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat ca să-i blestemi* pe vrăjmaşii mei şi, iată, i-ai binecuvântat cu totul“.

12. Şi el a răspuns şi a zis: „Nu trebuie eu să fiu atent să spun* ce mi-a pus Domnul în gură?“

A doua profeţie a lui Balaam

13. Şi Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine într-alt loc, de unde îi vei vedea; vei vedea numai partea cea mai îndepărtată a lor, şi nu-i vei vedea pe toţi; şi blestemămi-i de acolo“.

14. Şi l-a luat în ogorul veghetorului, spre vârful Pisga, şi a zidit* şapte altare şi a adus un viţel şi un berbec pe fiecare altar.

15. Şi i-a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, şi eu Îl voi întâmpina pe Domnul acolo“.

16. Şi Domnul l-a întâmpinat pe Balaam şi a pus* un cuvânt în gura lui şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi să vorbeşti aşa“.

17. Şi a venit la el şi, iată, stătea lângă arderea sa de tot, şi căpeteniile Moabului erau cu el. Şi Balac i-a zis: „Ce a spus Domnul?“

18. Şi el şi-a rostit profeţia şi a zis:

„Ridică-te*, Balac, şi ascultă! Pleacă urechea la mine, fiul lui Ţipor!

19. Dumnezeu* nu este om, ca să mintă, nici fiu de om, ca să-I pară rău.

A zis* El şi nu va face? Şi a vorbit El şi nu va împlini?

20. Iată, am primit să binecuvântez; şi El a binecuvântat* şi eu nu pot întoarce*.

21. El n-a zărit nelegiuire* în Iacov şi n-a văzut răutate* în Israel.

Domnul Dumnezeul său este cu* el şi strigătul* unui împărat este în mijlocul lui.

22. Dumnezeu i-a scos* din Egipt: El are tăriaSau „rapiditatea“ ca* a bivoluluiLit. „unicornului“ (probabil rinocer).

23. Pentru că nu este descântec* împotriva lui Iacov, nici ghicire* împotriva lui Israel;

la timpul său se va zice despre Iacov şi despre Israel: «Ce a lucrat* Dumnezeu!»

24. Iată, poporul se va scula ca o leoaică* şi va îndrăzni ca un leu.

Nu se va culca* până nu va sfâşia prada şi până nu va bea sângele celor ucişi“.

25. Şi Balac i-a zis lui Balaam: „Nici nu-i blestema, dar nici nu-i binecuvânta!“

26. Şi Balaam a răspuns şi i-a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus eu, zicând: «Tot ce va spune* Domnul, aceea voi face»?“

A treia profeţie a lui Balaam

27. Şi Balac i-a zis lui Balaam: „Vino, te rog, te voi duce într-alt* loc; poate va fi plăcut în ochii lui Dumnezeu ca să mi-i blestemi de acolo“.

28. Şi Balac l-a luat pe Balaam pe vârful Peor, care priveşte spre pustiu*.

29. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci“.

30. Şi Balac a făcut cum zisese Balaam şi a adus un viţel şi un berbec pe fiecare altar.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)