NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 1

Numărarea israeliţilor

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise în pustiul Sinai*, în cortul întâlnirii*, la întâi* ale lunii a doua, în anul al doilea după ieşirea lor din ţara Egiptului, zicând:

2. „Număraţi* capetele întregii adunări a fiilor lui Israel: după familiile lor, după casele părinţilor lorSau „după casele lor părinteşti“, după numărul numelor, pe toţi bărbaţii, după capetele lor,

3. de la vârsta de douăzeci* de ani în sus, pe toţi cei care pot ieşi la luptă în Israel: număraţi-i după cetele lor, tu şi Aaron.

4. Şi să fie cu voi un bărbat* din fiecare seminţie, un bărbat cap al casei lui părinteşti.

5. Şi acestea sunt numele bărbaţilor care vor fi cu voi: din Ruben*: Eliţur, fiul lui Şedeur.

6. Din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

7. Din Iuda: Nahşon*, fiul lui Aminadab.

8. Din Isahar: Netaneel, fiul lui Ţuar.

9. Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon.

10. Dintre fiii lui Iosif, din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud. Din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

11. Din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni.

12. Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai.

13. Din Aşer: Paguiel, fiul lui Ocran.

14. Din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel*.

15. Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan“.

16. Aceştia sunt cei chemaţi ai adunării*, căpeteniile seminţiilor părinţilor lor, capi* ai miilor lui Israel.

17. Şi Moise şi Aaron au luat pe aceşti bărbaţi care fuseseră numiţi pe nume

18. şi au strâns toată adunarea la întâi* ale lunii a doua; şi şi-au spus fiecare genealogia*, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după capetele lor.

19. Cum poruncise Domnul lui Moise, aşa i-a numărat el în pustiul Sinai.

20. Şi fiii lui Ruben*, întâiul-născut al lui Israel, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, după capetele lor, toţi cei de parte bărbătească, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

21. cei număraţi ai lor din seminţia lui Ruben erau patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22. Dintre fiii lui Simeon*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, cei număraţi ai lor, după numărul numelor, după capetele lor, toţi cei de parte bărbătească, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau* ieşi la luptă,

23. cei număraţi ai lor din seminţia lui Simeon erau cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24. Dintre fiii lui Gad*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

25. cei număraţi ai lor din seminţia lui Gad erau patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26. Dintre fiii lui Iuda*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

27. cei număraţi ai lor din seminţia lui Iuda erau şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28. Dintre fiii lui Isahar*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

29. cei număraţi ai lor din seminţia lui Isahar erau cincizeci şi patru de mii patru sute.

30. Dintre fiii lui Zabulon*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

31. cei număraţi ai lor din seminţia lui Zabulon erau cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32. Dintre fiii lui Iosif, dintre fiii lui Efraim*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus,

33. toţi care puteau ieşi la luptă, cei număraţi ai lor din seminţia lui Efraim erau patruzeci de mii cinci sute.

34. Dintre fiii lui Manase*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

35. cei număraţi ai lor din seminţia lui Manase erau treizeci şi două de mii două sute.

36. Dintre fiii lui Beniamin*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

37. cei număraţi ai lor din seminţia lui Beniamin erau treizeci şi cinci de mii patru sute.

38. Dintre fiii lui Dan*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

39. cei număraţi ai lor din seminţia lui Dan erau şaizeci şi două de mii şapte sute.

40. Dintre fiii lui Aşer*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

41. cei număraţi ai lor din seminţia lui Aşer erau patruzeci şi una de mii cinci sute.

42. Dintre fiii lui Neftali*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care puteau ieşi la luptă,

43. cei număraţi ai lor din seminţia lui Neftali erau cincizeci şi trei de mii patru sute.

44. Aceştia sunt cei număraţi, pe care i-au numărat* Moise şi Aaron şi căpeteniile lui Israel, doisprezece bărbaţi, câte unul pentru fiecare casă a părinţilor săi.

45. Şi toţi cei număraţi dintre fiii lui Israel, după casele părinţilor lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi cei care puteau ieşi la luptă în Israel,

46. toţi cei număraţi erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci*.

Deosebirea leviţilor

47. Dar leviţii*, după seminţia părinţilor lor, n-au fost număraţi între ei,

48. pentru că Domnul vorbise lui Moise, zicând:

49. „Numai seminţia lui Levi să n-o numeri* şi să nu numeri capetele lor între fiii lui Israel;

50. ci să pui* pe leviţi peste cortulLocaşul mărturiei şi peste toate uneltele lui şi peste tot ce ţine de el: ei să poarte cortul şi toate uneltele lui şi să slujească în el şi să-şi aşeze tabăra* împrejurul cortului.

51. Şi, când cortul va pleca*, leviţii să-l desfacă; şi, când cortul se va aşeza, leviţii să-l aşeze; şi străinulCel care nu este dintre leviţi* care se va apropia să fie omorât.

52. Şi fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra* fiecare în tabăra sa şi fiecare lângă steagul său, după oştirile lor.

53. Şi leviţii să-şi aşeze tabăra* împrejurul cortului mărturiei, ca să nu vină mânie* peste adunarea fiilor lui Israel; şi leviţii să păzească* cele de păzit ale cortului mărturiei“.

54. Şi fiii lui Israel au făcut aşa; după toate câte poruncise Domnul lui Moise, aşa au făcut.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)