NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 19

Viţeaua roşie

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, zicând:

2. „Aceasta este rânduiala legii pe care a poruncit-o Domnul, zicând: «Vorbeşte fiilor lui Israel ca să-ţi aducă o viţea roşie fără cusur, în care nu este* cusur şi peste care n-a fost jug* niciodată.

3. Şi s-o daţi preotului Eleazar şi el s-o scoată afară* din tabără şi cineva s-o înjunghie înaintea feţei lui.

4. Şi preotul Eleazar să ia din sângele ei cu degetul său şi să stropească* din sângele ei de şapte ori drept în faţa cortului întâlnirii.

5. Şi cineva să ardă viţeaua înaintea ochilor lui; să-i ardă* pielea şi carnea şi sângele, cu balega.

6. Şi preotul să ia lemn* de cedru şi isop şi stacojiu şi să le arunce în mijlocul focului unde arde viţeaua.

7. Şi preotul să-şi spele* hainele şi să-şi scalde* carnea în apă şi, după aceea, să intre în tabără; şi preotul să fie necurat până seara.

8. Şi cel care a ars-o să-şi spele hainele în apă şi să-şi scalde carnea în apă şi să fie necurat până seara.

9. Şi un om curat să strângă cenuşa* viţelei şi s-o pună într-un loc curat, afară din tabără, şi să fie păstrată pentru adunarea fiilor lui Israel, ca apă* de despărţireDe înlăturare a necurăţiei, de separare: este o curăţire de păcatSau „jertfă pentru păcat“.

10. Şi cel care a strâns cenuşa viţelei să-şi spele* hainele şi să fie necurat până seara. Şi să fie o rânduială pentru totdeauna pentru fiii lui Israel şi pentru străinul care locuieşte temporar printre ei.

11. Cel care se va atinge de un mort, de orice trup mort al unui omLit. „al unui suflet de om“, să fie necurat* şapte zile.

12. Să se cureţeSă se cureţe de păcat* cu eaCu apa a treia zi, şi a şaptea zi va fi curat; şi dacă nu se va curăţi a treia zi, atunci a şaptea zi nu va fi curat.

13. Oricine se va atinge* de un mort, de trupul mort al unui om care a murit, şi nu se va curăţi, întinează* cortul Domnului; şi sufletul acela va fi nimicit din Israel; pentru că apa* de despărţire n-a fost stropită peste el, va fi necurat*; necurăţia lui este încă în el.

14. Aceasta este legea când va muri un om într-un cort: oricine intră în cort şi tot ce este în cort să fie necurat şapte zile.

15. Şi orice vas deschis*, care nu va avea capacul strâns pe el, va fi necurat.

16. Şi oricine se va atinge* de cel omorât de sabie în câmp deschis sau de vreun trup mort sau de osul vreunui om sau de vreun mormânt să fie necurat şapte zile.

17. Şi să se ia pentru cel necurat din cenuşa* jertfei de curăţire care a fost arsă şi să se toarne apă de izvorLit. „apă vie“ peste ea într-un vas.

18. Şi un om curat să ia isop* şi să-l înmoaie în apă şi să stropească peste cort şi peste toate vasele şi peste toate sufletele care erau acolo şi peste cel care s-a atins de vreun os sau de omul ucis sau de omul mort sau de mormânt.

19. Şi cel curat să-l stropească* pe cel care nu este curat, a treia zi şi a şaptea zi; şi să-l cureţe a şaptea* zi; şi să-şi spele hainele şi să se scalde în apă, şi seara va fi curat.

20. Şi omul care va fi necurat şi nu se va curăţi, sufletul acela va fi nimicit din mijlocul adunării, pentru că a întinat* locaşul sfânt al Domnului; apa de despărţire n-a fost stropită peste el: este necurat.

21. Şi aceasta să le fie o rânduială pentru totdeauna. Şi cel care stropeşte apa de despărţire să-şi spele hainele şi cel care se atinge de apa de despărţire să fie necurat până seara.

22. Şi orice* va atinge cel necurat să fie necurat; şi sufletul care se atinge* de el să fie necurat până seara»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)