NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 29

Jertfele în ziua Trâmbiţelor

1. Şi, în luna a şaptea, la întâi ale lunii, să aveţi o adunare sfântă, să nu faceţi nici o muncă de slugă; să vă fie o zi de sunare* din trâmbiţe.

2. Şi să aduceţi Domnului o ardere-de-tot de mireasmă plăcută: un viţel tânăr din cireadă, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur;

3. şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un viţel şi două zecimi pentru un berbec

4. şi o zecime pentru fiecare miel din cei şapte miei;

5. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, spre a face ispăşire pentru voi,

6. în afară de arderea-de-tot lunară* şi de darul său de mâncare, şi de arderea-de-tot neîncetată* şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură, după rânduiala* lor, de mireasmă plăcută, o jertfă prin foc pentru Domnul.

Jertfele pentru ziua Ispăşirii

7. Şi, la zece* ale lunii acesteia, a şaptea, să aveţi o adunare sfântă şi să vă mâhniţi* sufletele; să nu faceţi nici o lucrare.

8. Şi să aduceţi Domnului o ardere-de-tot de mireasmă plăcută: un viţel tânăr din cireadă, un berbec, şapte miei de un an – să vă fie fără* cusur –

9. şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec,

10. o zecime pentru fiecare miel din cei şapte miei;

11. un ţap dintre capre, ca jertfă* pentru păcat, în afară de jertfa pentru păcat pentru ispăşire şi de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea Corturilor

12. Şi, în ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea*, să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nici o muncă de slugă şi să ţineţi o sărbătoare pentru Domnul şapte zile.

13. Şi să aduceţi o ardere-de-tot*, o jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului: treisprezece viţei tineri din cireadă, doi berbeci, paisprezece miei de un an – să fie fără cusur –

14. şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare viţel din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare berbec din cei doi berbeci;

15. şi o zecime pentru fiecare miel din cei paisprezece miei;

16. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată*, de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

17. Şi a doua zi*: doisprezece viţei tineri din cireadă, doi berbeci, paisprezece miei de un an fără cusur;

18. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după* rânduială;

19. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură.

20. Şi a treia zi: unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur;

21. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după* rânduială;

22. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

23. Şi a patra zi: zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur;

24. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

25. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

26. Şi a cincea zi: nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără* cusur;

27. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

28. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

29. Şi a şasea zi: opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur;

30. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

31. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

32. Şi a şaptea zi: şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an fără cusur;

33. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

34. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

35. Şi a opta zi să vă fie o adunare* sfântă, să nu faceţi nici o muncă de slugă.

36. Şi să aduceţi o ardere-de-tot, o jertfă prin foc de mireasmă plăcută Domnului: un viţel, un berbec, şapte miei de un an fără cusur;

37. darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numărul lor, după rânduială;

38. şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.

39. Acestea să le aduceţi Domnului la sărbătorile* voastre, în afară de promisiunile* voastre şi de darurile voastre de bunăvoie pentru arderile-de-tot ale voastre şi pentru darurile voastre de mâncare şi pentru darurile voastre de băutură şi pentru jertfele voastre de pace“.

40. Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)