NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 25

Păcatul cu Moab

1. Şi Israel şedea în Sitim*; şi poporul a început să practice curvia* cu fiicele Moabului.

2. Şi ele au chemat pe popor la jertfele* dumnezeilor lor; şi poporul a mâncat şi s-a plecat* înaintea dumnezeilor lor.

3. Şi Israel s-a alipit de Baal-PeorSau „Baal din Peor“, Domnul deschiderii*; şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel.

4. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Ia pe toţi capii poporului şi spânzură-i* înaintea Domnului, în faţa soarelui, ca să se întoarcă aprinderea* mâniei Domnului de la Israel“.

5. Şi Moise le-a zis judecătorilor* lui Israel: „Fiecare* să-şi ucidă pe oamenii săi care s-au alipit de Baal-Peor“.

6. Şi, iată, un bărbat dintre fiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii săi pe o madianită*, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a fiilor lui Israel, care plângeau* înaintea intrării cortului întâlnirii.

7. Şi Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, a văzut şi s-a ridicat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.

8. Şi a intrat după acel bărbat israelit în camera din cort şi i-a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel şi pe femeie, prin pântecele ei. Şi plaga a fost oprită* de la fiii lui Israel.

9. Şi cei care au murit* de plagă au fost douăzeci şi patru de mii.

10. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

11. „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, a întors mânia Mea de la fiii lui Israel, fiind gelos cu gelozia Mea între ei, ca să nu nimicesc pe fiii lui Israel în gelozia* Mea.

12. De aceea spune: «Iată, îi dau legământul* Meu de pace.

13. Şi legământul unei preoţii* pentru totdeauna va fi pentru el şi pentru sămânţa* lui după el, pentru că a fost gelos* pentru Dumnezeul său şi a făcut ispăşire* pentru fiii lui Israel“.

14. Şi numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri, fiul lui Salu, căpetenia unei case părinteşti dintre simeoniţi.

15. Şi numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi, fiica lui Ţur*; el era cap de seminţie al unei case părinteşti în Madian.

16. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

17. „Hărţuiţi pe madianiţi* şi bateţi-i!

18. Pentru că ei v-au hărţuit prin vicleniile* lor prin care v-au amăgit în fapta lui Peor şi în fapta Cozbiei, fiica unei căpetenii a Madianului, sora lor, care a fost ucisă în ziua plăgii din cauza faptei lui Peor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)