NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 11

Focul Domnului

1. Şi a fost aşa: când poporul murmura*, aceasta a fost rău în auzul Domnului; şi Domnul a auzit şi mânia* Lui s-a aprins şi focul Domnului a ars între ei* şi a mistuit o parte din marginea taberei.

2. Şi poporul a strigat* către Moise; şi Moise s-a rugat* Domnului şi focul s-a stins.

3. Şi au pus locului aceluia numele TabeeraArdere*, pentru că focul Domnului arsese între ei.

Prepeliţele

4. Şi mulţimea amestecată* care era printre ei a poftitLit. „a poftit o poftă“; şi chiar şi fiii lui Israel au plâns din nou şi au zis: „Cine* ne va da carne să mâncăm?

5. Ne amintim de peştele* pe care-l mâncam în Egipt pe nimic, de castraveţi şi de pepeni şi de praji şi de cepe şi de usturoi;

6. şi acum ni s-a uscat* sufletul: nu este nimic, decât mana aceasta înaintea ochilor noştri“.

7. Şi mana* era ca sămânţa de coriandru şi înfăţişareaLit. „ochiul“ ei era ca înfăţişareaLit. „ochiul“ bedeliumului*.

8. Poporul se risipea şi o strângea şi o măcinau cu râşniţa sau o pisau în piuă şi o fierbeau în oale şi făceau turte din ea; şi gustul* ei era ca gustul de turte cu untdelemnSau „untdelemn proaspăt“.

9. Şi noaptea, când cădea roua* peste tabără, cădea şi mana deasupra.

10. Şi Moise a auzit pe popor plângând prin familiile lor, fiecare la intrarea cortului său. Şi mânia Domnului s-a aprins* foarte tare; şi aceasta a fost rău înSau „a fost rău şi în“ ochii lui Moise.

11. Şi Moise a zis Domnului: „Pentru ce* ai făcut rău robului Tău? şi de ce nu am căpătat eu favoare înaintea ochilor Tăi, de ai pus asupra mea povara acestui întreg popor?

12. Am zămislit eu pe tot poporul acesta, i-am născut eu, ca să-mi zici: «Poartă-i* la sânul tău cum poartă o doică* pe sugar», până în ţara pe care ai jurat-o* părinţilor lor?

13. De unde* să am eu carne, ca să dau la tot poporul acesta? Pentru că ei mi se plâng, zicând: «Dă-ne carne să mâncăm!»

14. Nu pot să port singur* tot poporul acesta, pentru că este prea greu pentru mine.

15. Şi dacă faci aşa* cu mine, omoară-mă*, Te rog, dacă am căpătat favoare în ochii Tăi, şi să nu-mi văd* nenorocirea!“

16. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Strânge-Mi şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii lui Israel, pe care-i cunoşti că sunt bătrâni ai poporului şi supraveghetori peste ei*; şi adu-i la cortul întâlnirii şi să stea acolo cu tine.

17. Şi voi coborî* şi voi vorbi acolo cu tine; şi voi lua din Duhul* care este peste tine şi-L voi pune peste ei; şi vor purta povara poporului cu tine şi n-o vei purta singur.

18. Şi spune poporului: «Sfinţiţi-vă* pentru mâine şi veţi mânca şi carne. Pentru că aţi plâns în* auzul Domnului, zicând: «Cine ne va da carne să mâncăm? Pentru că era bine* de noi în Egipt!» Şi Domnul vă va da carne şi veţi mânca.

19. Nu o zi veţi mânca, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile,

20. ci o lună* de zile, până vă va ieşi pe nări şi vi se va face greaţă; pentru că L-aţi dispreţuit pe Domnul care este între voi şi aţi plâns înaintea Lui, zicând: «Pentru ce* am ieşit din Egipt?»“

21. Şi Moise a zis: „Şase sute de mii* de bărbaţi pedeştri este poporul în mijlocul căruia sunt eu; şi Tu ai zis: «Le voi da carne să mănânce o lună de zile».

22. Se vor înjunghia cirezi şi turme pentru ei, ca să-i îndestuleze*? Sau se vor strânge toţi peştii din mare pentru ei, ca să-i îndestuleze?“

23. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „S-a scurtat* mâna Domnului? Vei vedea acum dacă se va împlini* sau nu cuvântul Meu“.

24. Şi Moise a ieşit şi a spus poporului cuvintele Domnului; şi a strâns şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii poporului şi i-a aşezat împrejurul cortului.

25. Şi Domnul a coborât* în nor şi i-a vorbit şi a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi a fost aşa: când S-a odihnit* Duhul peste ei, au profeţit*, dar după aceea n-au mai continuat.

26. Şi doi bărbaţi au rămas în tabără; numele unuia era Eldad şi numele celuilalt Medad; şi Duhul S-a odihnit* peste ei. Şi ei erau printre cei scrişi, dar nu ieşiseră* afară la cort; şi profeţeau în tabără.

27. Şi un tânăr a alergat şi i-a spus lui Moise; şi a zis: „Eldad şi Medad profeţesc în tabără“.

28. Şi Iosua*, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, unul dintre tinerii săiSau „dintre aleşii săi“, a răspuns şi a zis: „Domnul meu, Moise, opreşte-i*!“

29. Dar Moise i-a zis: „Eşti tu gelos pentru mine? De ar fi tot* poporul Domnului profeţi, de Şi-ar pune Domnul Duhul Său peste ei!“

30. Şi Moise s-a întors în tabără, el şi bătrânii lui Israel.

31. Şi a ieşit vânt* de la Domnul şi a adus prepeliţe de la mareSau „de la apus“ şi le-a aruncat peste tabără, cale cam de o zi încoace şi cale cam de o zi încolo, de jur-împrejurul taberei, şi de doi coţi deasupra feţei pământului.

32. Şi poporul s-a ridicat toată ziua aceea şi toată noaptea şi toată ziua următoare şi a strâns prepeliţe; cel care a strâns puţin a strâns zece* omeri; şi le-au întins de jur-împrejurul taberei.

33. Carnea* era încă între dinţii lor, înainte de a fi mestecată, când s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului şi Domnul a lovit pe popor cu o foarte mare plagă.

34. Şi au pus numele locului aceluia Chibrot-HataavaMormintele poftei*, pentru că acolo au înmormântat pe poporul care a poftit.

35. De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat* la Haţerot; şi au rămas la Haţerot.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)