NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 15

Legi asupra jertfelor în ţară

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara locuinţelor voastre, pe care v-o dau,

3. şi veţi aduce o jertfă prin foc pentru Domnul, o ardere-de-tot* sau o jertfă pentru împlinirea* unei promisiuni sau un dar de bunăvoie, sau la sărbătorile* voastre hotărâte, ca să aduceţi mireasma* plăcută Domnului din cireadă sau din turmă,

4. atunci cel care aduce Domnului darul său să aducă dar* de mâncare o zecime* de floare a făinii frământată cu a patra* parte dintr-un hin de untdelemn.

5. Şi să aduci a patra* parte dintr-un hin de vin ca dar de băutură cu arderea-de-tot, sau cu jertfa, pentru un miel.

6. Şi pentru un berbec să aduci ca dar de mâncare două zecimi de floare a făinii frământată cu untdelemn

7. şi a treia parte dintr-un hin de untdelemn şi să aduci a treia parte dintr-un hin de vin ca dar de băutură, de mireasmă plăcută Domnului.

8. Şi, dacă vei aduce un viţelLit. „fiu al cirezii“, şi în v. 9* ca ardere-de-tot sau ca jertfă pentru împlinirea unei promisiuni, sau ca jertfă* de pace pentru Domnul,

9. să se aducă împreună cu viţelul, ca dar* de mâncare, trei zecimi de floare a făinii frământată cu o jumătate de hin de untdelemn.

10. Şi să aduci o jumătate de hin de vin ca dar de băutură, ca jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului.

11. Aşa să se facă pentru un bou, sau un berbec, sau un miel, sau un ied,

12. după numărul de animale pe care le veţi jertfi; aşa să faceţi cu fiecare după numărul lor.

13. Toţi băştinaşii să facă aceste lucruri aşa, când vor aduce o jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului.

14. Şi dacă va locui temporar printre voi vreun străin sau oricine va fi printre voi în generaţiile voastre şi va aduce o jertfă prin foc de mireasmă plăcută Domnului, cum faceţi voi, aşa să facă.

15. Pentru adunare să fie o singură* rânduială pentru voi şi pentru străinul care locuieşte temporar printre voi, o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre: cum sunteţi voi, aşa să fie şi străinul înaintea Domnului.

16. O singură* lege şi o singură rânduială va fi pentru voi şi pentru străinul care locuieşte temporar printre voi»“.

17. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

18. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara în care vă voi duce,

19. atunci va fi aşa: când veţi mânca din pâinea* ţării, veţi aduceSau „veţi ridica“ (şi în v. 20) un dar ridicat Domnului.

20. Să aduceţi o turtă din pârga* plămădelii voastre ca dar ridicat; ca darul* din arie, aşa să-l ridicaţi.

21. Să daţi un dar ridicat Domnului din pârgaLit. „începutul“ plămădelii voastre în generaţiile voastre.

Jertfele pentru păcatele din greşeală

22. Şi, dacă veţi păcătui din greşeală* şi nu veţi împlini toate aceste porunci pe care le-a spus Domnul lui Moise,

23. tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua în care a dat poruncă Domnul şi de atunci înainte în generaţiile voastre,

24. atunci va fi aşa: dacă s-a făcut din greşeală*, ascuns de ochii adunării, toată adunarea să aducă un viţel tânăr din cireadă ca ardere-de-tot, ca mireasmă plăcută Domnului, şi darul* său de mâncare şi darul său de băutură, după rânduială, şi un ţap* dintre capre, ca jertfă pentru păcat.

25. Şi preotul să facă ispăşire* pentru toată adunarea fiilor lui Israel şi li se va ierta; pentru că a fost o greşeală şi ei şi-au adus darul înaintea Domnului, o jertfă prin foc pentru Domnul şi jertfa lor pentru păcat, pentru greşeala lor.

26. Şi se va ierta întregii adunări a fiilor lui Israel şi străinului care va locui temporar printre ei, pentru că, în ce priveşte pe tot poporul, s-a făcut din greşeală*.

27. Şi, dacă un suflet va păcătui din greşeală*, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.

28. Şi preotul* să facă ispăşire pentru sufletul care a făcut din greşeală, când a păcătuit din greşeală înaintea Domnului, ca să facă ispăşire pentru el; şi i se va ierta.

29. Să fie o singură* lege pentru voi, atât pentru băştinaşul dintre fiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte temporar printre ei, cu privire la cel care face ceva din greşeală.

30. Dar sufletul care va faceSau „îşi va face datoria; sau „va păcătui“ un lucru cu mână înălţatăCu îngâmfare*, fie băştinaş, fie străin, huleşte pe Domnul: şi sufletul acela să fie nimicit din poporul său.

31. Pentru că a dispreţuit* cuvântul Domnului şi a călcat porunca Lui, sufletul acela să fie nimicit cu desăvârşire: nelegiuirea lui va fi asupra* lui“.

Pedepsirea călcării sabatului

32. Şi, când fiii lui Israel erau în pustiu, au găsit* pe un om strângând lemne în ziua sabatului.

33. Şi cei care l-au găsit strângând lemne l-au adus la Moise şi la Aaron şi la toată adunarea.

34. Şi l-au pus sub pază*, pentru că nu se spusese* ce să-i facă.

35. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acesta să fie omorât* negreşit: toată adunarea* să-l ucidă cu pietre afară din tabără“.

36. Şi toată adunarea l-a dus afară din tabără şi l-au ucis cu pietre; şi a murit, după cum poruncise Domnul lui Moise.

Ciucurii de la haine

37. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

38. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi porunceşte-le să-şi facă ciucuriSau „franjuri“* la colţurile hainelor, în generaţiile lor, şi peste ciucurele fiecărui colţ să pună un şnur albastru.

39. Şi să vă fie un ciucure, ca să vă uitaţi la el şi să vă amintiţi* de toate poruncile Domnului şi să le faceţi; şi să nu căutaţi* după inima voastră şi după ochii voştri, după care curviţi*;

40. astfel să vă amintiţi şi să faceţi toate poruncile Mele şi să fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul vostru.

41. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)