LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 27

Promisiunile

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le:

2. «Dacă cineva va pune ceva deoparte printr-o promisiunePromisiune de bunăvoie, care odată făcută nu se mai poate schimba*, sufletele să fie ale Domnului după preţuirea ta.

3. Şi preţuirea ta pentru partea bărbătească, de la vârsta de douăzeci de ani până la şaizeci de ani, preţuirea ta să fie de cincizeci de sicli de argint, după* siclul sfântului locaş.

4. Şi dacă va fi parte femeiască, preţuirea ta să fie de treizeci* de sicli.

5. Şi dacă este de la cinci ani până la douăzeci de ani, preţuirea ta să fie pentru partea bărbătească douăzeci* de sicli, şi pentru partea femeiască zece sicli.

6. Şi dacă va fi de la o lună până la cinci ani, preţuirea ta să fie pentru partea bărbătească cinci* sicli de argint şi pentru partea femeiască preţuirea ta să fie de trei sicli de argint.

7. Şi dacă va fi o parte bărbătească de şaizeci de ani în sus, preţuirea ta să fie de cincisprezece sicli, şi pentru partea femeiască zece sicli.

8. Şi dacă va fi mai sărac decât preţuirea ta, să stea înaintea preotului şi preotul să-l preţuiască; preotul va face preţuirea după mijloacele* celui care a făcut promisiunea.

9. Şi dacă va fi un animal din care se aduce dar Domnului, tot ce vor da din el Domnului să fie sfânt.

10. Nu-l vor schimba* şi nu-l vor înlocui, bun pentru rău sau rău pentru bun; şi dacă totuşi se va înlocui un animal cu un animal, atunci el şi cel înlocuit să fie sfinţi.

11. Şi dacă va fi un animal necurat din care nu se aduce dar Domnului, atunci să aducă animalul înaintea preotului.

12. Şi preotul să-l preţuiască, după cum va fi bun sau rău: potrivit cu preţuirea preotului, aşa va fi.

13. Şi dacă vor voi să-l răscumpere cu tot dinadinsul, atunci să adauge* a cincea parte la preţuirea ta.

Sfinţirea lucrurilor

14. Şi când cineva îşi va sfinţi casa, ca să fie sfântă pentru Domnul, preotul s-o preţuiască după cum va fi: bună sau rea; cum o va preţui preotul, aşa să fie.

15. Şi dacă cel care a sfinţit-o va voi să-şi răscumpere casa, atunci să adauge a cincea parte a argintului preţuirii tale şi să fie a lui.

16. Şi dacă cineva va sfinţi Domnului din câmpul stăpânirii lui, atunci preţuirea ta să fie după sămânţa lui, un omerZece efe de sămânţă de orz pentru cincizeci de sicli de argint.

17. Dacă îşi va sfinţi câmpul din anul jubiliar, să rămână după preţuirea ta.

18. Şi dacă îşi va sfinţi câmpul după anul jubiliar, atunci preotul să-i socotească* argintul potrivit cu numărul anilor care au mai rămas până la anul jubiliar şi să-l scadă din preţuirea ta.

19. Şi dacă cel care a sfinţit câmpul va voi să-l răscumpere cu tot dinadinsul, să adauge* a cincea parte a argintului preţuirii tale şi să-i rămână lui.

20. Şi dacă nu vrea să răscumpere câmpul sau dacă a vândut altui om câmpul, nu se va mai putea răscumpăra.

21. Şi câmpul, când va ieşi în anul jubiliar*, să fie sfânt pentru Domnul, ca un câmp închinatPus deoparte pentru Dumnezeu, fără posibilitatea de a mai fi luat înapoi*: stăpânirea lui să fie a preotului*.

22. Şi dacă cineva sfinţeşte Domnului un câmp pe care l-a cumpărat, care nu este din câmpul stăpânirii* lui,

23. atunci preotul să-i socotească* suma preţuirii tale, până la anul jubiliar, şi să dea preţuirea ta în acea zi ca lucru sfânt Domnului.

24. În anul jubiliar*, câmpul să se întoarcă la cel de la care a fost cumpărat, la acela a cui era stăpânirea pământului.

25. Şi toată preţuirea ta să fie după siclul sfântului locaş: siclul* să fie douăzeci de ghere.

26. Numai pe cel întâi-născut* al animalelor, care este oferit ca pârgă Domnului: nimeni să nu-l sfinţească, fie bou, fie mielSau „ied“; este al Domnului.

27. Şi dacă va fi dintr-un animal necurat, atunci să-l răscumpere după preţuirea ta şi să adauge* a cincea parte; şi dacă nu va fi răscumpărat, atunci să fie vândut după preţuirea ta.

28. Totuşi nici un dar închinat*, pe care îl va închina cineva Domnului, din tot ce are el de la om până la animal sau din câmpul stăpânirii lui, să nu fie vândut sau răscumpărat; orice lucru închinat este preasfânt pentru Domnul.

29. Nimic* închinat, care va fi închinat dintre oameni, nu va fi răscumpărat: să fie omorât negreşit.

Zeciuielile

30. Şi toată zeciuiala* pământului din sămânţa pământului şi din rodul pomilor este a Domnului: este sfântă pentru Domnul.

31. Şi dacă va voi cineva să răscumpere ceva din zeciuiala sa, să adauge la ea a cincea parte.

32. Şi toată zeciuiala din cireadă sau din turmă, orice trece* pe sub toiag, a zecea parte să fie sfântă pentru Domnul.

33. Să nu aleagă după cum este bună sau rea şi să n-o înlocuiască*; şi, dacă o va înlocui, atunci ea şi cea înlocuită să fie sfinte; nu pot fi răscumpărate»“.

34. Acestea* sunt poruncile pe care le-a poruncit Domnul lui Moise pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)