ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 35

Sabatul

1. Şi Moise a strâns toată adunarea fiilor lui Israel şi le-a zis: „Acestea* sunt lucrurile pe care le-a poruncit Domnul să le faceţi.

2. Şase* zile să se lucreze, dar ziua a şaptea să vă fie sfântăLit. „sfinţenie“, un sabat* de odihnă, pentru Domnul: oricine va lucra în ea să fie omorât*.

3. Să nu aprindeţi* nici un foc în toate locuinţele voastre în ziua sabatului“.

Darurile pentru cort

4. Şi Moise a vorbit către toată adunarea fiilor lui Israel, zicând: „Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul,

5. zicând: Luaţi dintre voi un dar ridicat pentru Domnul: fiecare* a cărui inimă este binevoitoare să aducă darul ridicat al Domnului: aur şi argint şi aramă

6. şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire şi păr de capră

7. şi piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel de mare şi lemn de salcâm

8. şi untdelemn pentru luminător şi mirodenii* pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia plăcut mirositoare;

9. şi pietre de onix şi pietre de montat pentru efod şi pentru pieptar.

10. Şi toţi cei care sunt cu inimă înţeleaptă* între voi să vină şi să facă tot ce a poruncit Domnul:

11. cortul*, acoperişul lui şi învelitoarea lui, copcile lui şi scândurile lui, drugii lui, stâlpii lui şi postamentele lui;

12. chivotul* şi drugii lui, scaunul îndurării şi perdeaua despărţitoareLit. „perdeaua acoperitoare“ sau „perdeaua acoperirii“,

13. masa* şi drugii ei şi toate uneltele ei şi pâinea* pentru punerea înainte;

14. şi sfeşnicul* pentru lumină şi uneltele lui şi candelele lui şi untdelemnul* pentru luminător;

15. şi altarul* tămâiei şi drugii lui şi untdelemnul* ungerii, şi tămâia plăcut mirositoare şi perdeaua intrării, de la intrarea cortului;

16. altarul* arderii de tot şi grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui; ligheanul şi piciorul lui;

17. pânzele* curţii, stâlpii ei şi postamentele ei şi perdeaua de la poarta curţii;

18. ţăruşii cortului şi ţăruşii curţii şi funiile lor;

19. veşmintele* lucrate artistic pentru slujit în sfântul locaş, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron, şi veşmintele fiilor lui, ca să slujească în slujba de preoţi“.

20. Şi toată adunarea fiilor lui Israel a plecat dinaintea lui Moise.

21. Şi fiecare om pe care îl mişca* inima lui şi fiecare om pe care îl îndemna duhul au venit şi au adus darul ridicat al Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii şi pentru toată slujba lui şi pentru veşmintele sfinte.

22. Şi au venit bărbaţi şi femei; toţi cei pe care îi îndemna inima au adus inele de nas şi cercei şi inele şi salbe, tot felul de obiecte de aur: fiecare om care a legănat un dar legănat de aur pentru Domnul.

23. Şi fiecare la care s-au găsit: material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire şi păr de capră şi piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel de mare le-a adus.

24. Şi oricine a ridicat un dar ridicat de argint şi de aramă a adus darul ridicat al Domnului. Şi fiecare la care s-a găsit lemn de salcâm, pentru tot felul de lucrări pentru slujbă, l-a adus.

25. Şi fiecare femeie care avea inima înţeleaptă* a tors cu mâinile ei şi a adus ce a tors: firul albastru şi purpura şi stacojiul şi inul subţire.

26. Şi toate femeile înţelepte pe care le mişca inima au tors păr de capră.

27. Şi căpeteniile* au adus pietrele de onix şi pietrele de montat pentru efod şi pentru pieptar;

28. şi mirodenii* şi untdelemnul pentru luminător şi pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia plăcut mirositoare.

29. Fiii lui Israel, fiecare bărbat şi femeie a căror inimă îi îndemna* să aducă pentru toată lucrarea pe care o poruncise Domnul prinLit. „prin mâna lui“ Moise să se facă, au adus un dar de bunăvoie pentru Domnul.

Beţaleel şi Oholiab

30. Şi Moise a zis fiilor lui Israel: „Vedeţi, Domnul l-a chemat pe nume* pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

31. Şi l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, în înţelepciune, în pricepere şi în cunoştinţă şi în orice meşteşug

32. şi ca să facă invenţii: ca să lucreze în aur şi în argint şi în aramă

33. şi în tăierea pietrei pentru montat şi în tăierea lemnului, ca să facă tot felul de lucrări artistice.

34. Şi lui şi lui Oholiab*, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, le-a pus în inimă să-i înveţe pe alţii.

35. I-a umplut* cu înţelepciune a inimii ca să facă orice fel de lucrare de gravor şi de inventator şi de lucrător în broderie – în material albastru şi în purpură, în stacojiu şi în in subţire – şi de ţesător, cei care fac orice fel de meşteşug şi cei care inventează lucrări artistice“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)