ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 26

Cortul şi covoarele

1. Şi să faci cortul* din zece covoareSau „perdele“ de in subţire răsucit şi albastru* şi purpură şi stacojiu: să le faci cu heruvimi, lucrare artistică.

2. Lungimea unui covor să fie de douăzeci şi opt de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi – o singură măsură pentru toate covoarele.

3. Cinci covoare să fie prinse unul cu altul şi cinci covoare să fie prinse unul cu altul.

4. Şi să faci cheotori din albastru pe marginea unui covor la capătul îmbinării;

5. şi tot aşa să faci pe marginea covorului din urmă la cealaltă îmbinare. Să faci cincizeci de cheotori la un covor şi să faci cincizeci de cheotori la marginea covorului la cealaltă îmbinare: cheotorile să fie una în faţa alteia.

6. Şi să faci cincizeci de copci de aur. Şi cu copcile să îmbini covoarele unul cu altul, astfel încât cortul să fie una.

7. Şi să faci covoare* din păr de capră pentru un acoperiş deasupra cortului; să faci unsprezece covoare.

8. Lungimea unui covor să fie de treizeci de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi: o singură măsură pentru cele unsprezece covoare.

9. Şi să uneşti cinci covoare de o parte şi şase covoare de altă parte şi să îndoi al şaselea covor în faţa cortului.

10. Şi să faci cincizeci de cheotori pe marginea covorului de la urmă din îmbinare şi cincizeci de cheotori pe marginea covorului din cealaltă îmbinare.

11. Şi să faci cincizeci de copci de aramă şi să pui copcile în cheotori şi să îmbini acoperişul, ca să fie una.

12. Şi ceea ce rămâne atârnând din covoarele acoperişului, jumătatea covorului care rămâne, să atârne peste partea dinapoi a cortului.

13. Şi cotul de pe o latură şi cotul de pe cealaltă latură din ceea ce va rămâne din lungimea covoarelor acoperişului să atârne peste laturile cortului, de o parte şi de alta, ca să-l acopere.

14. Şi să faci pentru acoperiş o învelitoare* din piei de berbec vopsite roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare pe deasupra.

Scândurile şi drugii

15. Şi să faci scândurile* pentru cort din lemn de salcâm, puse în picioare.

16. Lungimea unei scânduri să fie de zece coţi şi lăţimea unei scânduri de un cot şi jumătate.

17. Fiecare scândură să aibă două mânere, unul în dreptul altuia: aşa să faci la toate scândurile cortului.

18. Şi să faci scândurile pentru cort, douăzeci de scânduri în latura de sud, spre sud.

19. Şi să faci patruzeci de postamente* de argint sub cele douăzeci de scânduri, două postamente sub o scândură, pentru cele două mânere ale ei, şi două postamente sub cealaltă scândură, pentru cele două mânere ale ei.

20. Şi pentru cealaltă latură a cortului, dinspre nord, să fie douăzeci de scânduri

21. şi cele patruzeci de postamente de argint ale lor: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă scândură.

22. Şi pentru spatele cortului, dinspre apus, să faci şase scânduri.

23. Şi să faci două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului, în spate.

24. Şi să fie legate jos şi să fie unite împreună la capetele lor într-un inel: aşa să fie pentru amândouă; să fie pentru cele două unghiuri.

25. Şi să fie opt scânduri şi postamentele lor de argint, şaisprezece postamente: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă scândură.

26. Şi să faci drugi* din lemn de salcâm; cinci pentru scândurile dintr-o latură a cortului

27. şi cinci drugi pentru scândurile din cealaltă latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile din latura cortului din spate, spre apus.

28. Şi drugul de la mijloc, din mijlocul scândurilor, să treacă de la un capăt la celălalt.

29. Şi să îmbraci scândurile cu aur şi să faci verigile lor din aur, ca suporturi pentru drugi, şi să îmbraci drugii cu aur.

30. Şi să ridici cortul după* chipul lui, după cum ţi s-a arătat pe munte.

Perdelele cortului

31. Şi să faci o perdea* din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit; să fie făcută lucrare artistică, cu heruvimi.

32. Şi s-o pui pe patru stâlpi din lemn de salcâm îmbrăcaţi cu aur; cârligele lor să fie de aur; stâlpii să fie puşi pe patru postamente de argint.

33. Şi să prinzi perdeaua sub copci şi să aduci acolo, înăuntrul perdelei, chivotul* mărturiei; şi perdeaua* să vă facă o despărţire între Sfânta şi Sfânta Sfintelor.

34. Şi să pui scaunul* îndurării pe chivotul mărturiei, în Sfânta Sfintelor.

35. Şi să pui masa* în afara perdelei şi sfeşnicul* în faţa mesei în latura dinspre sud a cortului; şi să pui masa în latura dinspre nord.

36. Şi să faci pentru intrarea cortului o perdea* din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare de broderie.

37. Şi să faci pentru perdea cinci stâlpi* din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur; cârligele lor să fie de aur şi să torni pentru ei cinci postamente de aramă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)