ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 31

Beţaleel şi Oholiab

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vezi*, am chemat pe nume pe BeţaleelÎn umbra lui Dumnezeu, fiul* lui UriLumina lui Yahve, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda.

3. Şi l-am umplut* cu Duhul lui Dumnezeu în* înţelepciune şi în pricepere şi în cunoştinţă şi în orice fel de meşteşug,

4. ca să facă invenţii – ca să lucreze în aur şi în argint şi în aramă

5. şi în tăierea pietrei pentru montat şi în tăierea lemnului – ca să lucreze în orice meşteşug.

6. Şi, iată, am rânduit cu el pe OholiabCortul Tatălui meu*, fiul lui AhisamacAjutor de frate, din seminţia lui Dan; şi am dat înţelepciune* în inima fiecăruia care este cu inimă înţeleaptă, ca să facă tot ce ţi-am poruncit:

7. cortul* întâlnirii şi chivotul* mărturiei şi scaunul* îndurării care este deasupra şi toate uneltele cortului,

8. şi masa* şi uneltele ei, şi sfeşnicul* curat şi toate uneltele lui, şi altarul* tămâiei,

9. şi altarul* arderii de tot şi toate uneltele lui, şi ligheanul* şi piciorul lui,

10. şi veşmintele* lucrate artistic şi veşmintele sfinte pentru preotul Aaron, şi veşmintele fiilor săi, ca să-Mi fie în slujba de preoţi,

11. şi untdelemnul* ungerii şi tămâia* plăcut mirositoare pentru sfântul locaş. Vor face potrivit cu tot ce ţi-am poruncit“.

Ţinerea sabatelui

12. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

13. „Şi tu, vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «Să ţineţi negreşit sabatele* Mele; pentru că acesta este un semn între Mine şi voi în generaţiile voastre, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul care vă sfinţeşte.

14. Să ţineţi* deci sabatul, pentru că vă este sfânt: oricine-l va profana va fi omorât* negreşit, pentru că cine va face vreo lucrare în el, sufletul acela va fi nimicit din poporul său.

15. Şase* zile să se lucreze, dar în ziua a şaptea* este sabatul de odihnă, sfânt pentru Domnul. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi omorât negreşit.

16. Şi fiii lui Israel să păzească sabatul, ca să ţină sabatul în generaţiile lor drept legământ pentru totdeauna.

17. Este un semn* între Mine şi fiii lui Israel pentru totdeauna; pentru că Domnul a făcut cerurile şi pământul în şase* zile, şi în ziua a şaptea S-a odihnit şi S-a înviorat»“.

Tablele legii

18. Şi, după ce a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table* ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)