ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 34

Alte table ale legii

1. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Taie-ţi două* table de piatră asemenea celor dintâi şi voi scrie* pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat.

2. Şi fii gata mâine dimineaţă şi suie-te dimineaţă pe muntele Sinai* şi stai acolo înaintea Mea, pe vârful muntelui.

3. Şi nici un om* să nu se suie cu tine şi nici un om să nu se vadă pe tot muntele; nici turmele, nici cirezile să nu pască în faţa muntelui aceluia“.

4. Şi a tăiat două table de piatră asemenea celor dintâi; şi Moise s-a sculat dis-de-dimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai, cum îi poruncise Domnul, şi a luat în mână cele două table de piatră.

5. Şi Domnul a coborât în nor* şi a stat acolo cu el; şi a vestit Numele Domnului.

6. Şi Domnul a trecut pe dinaintea feţei lui şi a strigat: „Domnul, Domnul Dumnezeu, binevoitor* şi milos, încet la mânie şi bogat în îndurare* şi adevăr*,

7. păstrând* îndurare pentru mii, iertând* nelegiuirea şi răzvrătirea şi păcatul, şi care nu socoteşte* nicidecum nevinovat pe cel vinovat, care cercetează* nelegiuirea părinţilor în copii şi în copiii copiilor, în cea de-a treia şi a patra generaţie!“

Înnoirea legământului

8. Şi Moise s-a grăbit şi s-a plecat* cu faţa până la pământ şi s-a închinat;

9. şi a zis: „Dacă am căpătat favoare în ochii Tăi, Doamne, Te rog, să meargă Domnul în mijlocul nostru; pentru că este un popor cu grumazul înţepenit; şi iartă-ne nelegiuirea şi păcatul nostru şi ia ne de moştenire*“.

10. Şi El a zis: „Iată, întăresc un legământ*: în faţa întregului tău popor voi face minuni* care n-au fost făcute pe tot pământul, nici în vreo naţiune; şi tot poporul în mijlocul căruia eşti va vedea lucrarea Domnului, pentru că ceea ce voi face cu tine va fi înfricoşător*.

11. Păzeşte ce-ţi poruncesc astăzi! Iată, alung* dinaintea ta pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe hetiţi şi pe fereziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi.

12. Fereşte-te să faci* legământ cu locuitorii ţării în care vei intra, ca să nu fie o cursă în mijlocul tău.

13. Ci să le dărâmaţi* altarele şi să le sfărâmaţi stâlpii şi să le tăiaţi* aşereleChipuri ale divinităţii feminine a canaaniţilor, Aşera.

14. Pentru că nu te vei închina altui dumnezeu; pentru că Domnul – Numele Lui este Gelos* – El este un Dumnezeu gelos.

15. Ca nu cumva să faciSau „Vezi să nu faci“ legământ cu locuitorii ţării şi ei să curvească* după dumnezeii lor şi să jertfească* dumnezeilor lor; şi să fii invitat* şi să mănânci* din jertfa lorLit. „lui“

16. şi să iei dintre fiicele* lor pentru fiii tăi şi fiicele lor să curvească* după dumnezeii lor şi să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor.

17. Să nu-ţi faci* dumnezei turnaţi.

Sărbătoarile

18. Să ţii sea Azimelor*. Şapte* zile să mănânci azime, după cum ţi-am poruncit, la timpul hotărât al lunii Abib*, pentru că în luna Abib ai ieşit din Egipt.

19. Tot* ce deschide pântecele este al Meu, şi orice întâi-născut de parte bărbătească, atât din cireadă, cât şi din turmă.

20. Şi pe întâiul-născut* al măgăriţei să-l răscumperi cu un miel; şi dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi pe toţi întâii-născuţi dintre fiii tăi. Şi nimeni să nu se înfăţişeze înaintea Mea cu mâinile goaleLit. „fără nimic“*.

21. Şase* zile să lucrezi, dar în ziua a şaptea să te odihneşti; să te odihneşti la arat şi la secerat.

22. Şi să ţii sărbătoarea Săptămânilor*, a celor dintâi roade din secerişul de grâu, şi sărbătoarea Culesului*, la sfârşitulSau „schimbarea“ anului.

23. De trei* ori pe an, toată partea bărbătească a voastră să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

24. Pentru că voi alunga* naţiuni dinaintea ta şi-ţi voi lărgi* hotarele şi nimeni nu-ţi va pofti* ţara când te vei sui să te înfăţişezi înaintea feţei Domnului Dumnezeului tău de trei ori pe an.

25. Să nu aduciLit. „să nu înjunghii“* sângele jertfei Mele cu pâine cu aluat; şi jertfa* sărbătorii Paştelor nu va fi lăsată noaptea până dimineaţa.

26. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga* celor dintâi roade din ogorul tău. Să nu fierbi iedul* în laptele mamei lui“.

27. Şi Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi* aceste cuvinte! Pentru că după cuprinsul acestor cuvinte am făcut legământ* cu tine şi cu Israel“.

28. Şi a fost acolo cu Domnul patruzeci* de zile şi patruzeci de nopţi: nici n-a mâncat* pâine, nici n-a băut apă. Şi Domnul a scris* pe table cuvintele legământului, cele zece cuvinte.

Faţa strălucitoare a lui Moise

29. Şi a fost aşa: când a coborât Moise de pe muntele Sinai – şi cele două table* ale mărturiei erau în mâna lui Moise când a coborât de pe munte – Moise nu ştia că pielea feţei* lui strălucea pentru căSau „cât timp“ vorbise cu El.

30. Şi Aaron şi toţi fiii lui Israel l-au văzut pe Moise şi, iată, pielea feţei lui strălucea; şi s-au temut să se apropie de el.

31. Şi Moise i-a chemat; şi Aaron şi toate căpeteniile adunării s-au întors la el; şi Moise le-a vorbit.

32. Şi, după aceasta, toţi fiii lui Israel s-au apropiat şi le-a poruncit* tot ce vorbise Domnul cu el pe muntele Sinai.

33. Şi Moise a încetat să le vorbească şi şi-a pus un văl* peste faţă.

34. Şi Moise, când intra* înaintea Domnului ca să vorbească cu El, îşi scotea vălul până ieşea. Şi ieşea şi spunea fiilor lui Israel ce i se poruncise.

35. Şi fiii lui Israel vedeau faţa lui Moise, că pielea feţei lui Moise strălucea. Şi Moise din nou îşi punea vălul peste faţă, până intra să vorbească cu El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)