ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 22

Legi pentru despăgubiri

1. Dacă va fura* cineva un bou sau o oaieSau „o capră“, la fel şi pentru v. 4,9,10;34.3; şi o va înjunghia sau o va vinde, să plătească cinci boi pentru un bou şi patru* oi pentru o oaie.

2. Dacă hoţul va fi găsit spărgând* şi va fi lovit şi va muri, nu va fi vină* de sânge pentru el.

3. Dacă va răsări soarele peste el, va fi vină de sânge pentru el: să plătească tot; dacă nu are, să fie vândut* pentru furtul său.

4. Dacă ce a furat se va găsi viu* în mâna lui, fie bou, fie măgar, fie oaie, el să plătească dublu*.

5. Dacă cineva face stricăciuni într-un ogor sau într-o vie, lăsându-şi vita să pască în ogorul altuia, să plătească din ce este mai bun în ogorul său sau din ce este mai bun în via sa.

6. Dacă va izbucni focul şi va cuprinde spinii şi vor arde snopii de grâu sau holdele sau ogorul, cel care a pus foc* să plătească tot.

7. Dacă va da cineva vecinului său argint sau unelte spre păstrare*, şi vor fi furate din casa acelui om, dacă se va găsi hoţul, să plătească dublu*.

8. Dacă nu se va găsi hoţul, stăpânul casei să fie adus înaintea* judecătorilor, ca să spună că n-a pus mâna pe bunul aproapelui său.

9. În orice fel de înşelăciune, fie bou, sau măgar, sau oaie, sau haină, sau orice lucru pierdut despre care se va zice: «Acesta este!», cauza* celor doi să vină înaintea judecătorilor: acela pe care îl vor condamna judecătorii să plătească dublu aproapelui său.

10. Dacă va da cineva aproapelui său spre păzire un măgar, sau un bou, sau o oaie, sau vreun animal, şi animalul va muri sau va fi vătămat sau răpit, şi nimeni nu va vedea,

11. jurământul* Domnului să fie între cei doi, că n-a pus mâna pe bunul aproapelui său; şi stăpânul lui îl va primi, şi el nu va plăti.

12. Dar dacă i-a fost furat* în adevăr, el să plătească stăpânului lui.

13. Dacă a fost sfâşiat, să-l aducă mărturie: nu va plăti ce a fost sfâşiat.

14. Şi dacă va împrumuta* cineva un animal de la aproapele său, şi va fi vătămat, sau va muri, stăpânul lui nefiind cu el, va plăti negreşit.

15. Dacă stăpânul lui a fost cu el, nu va plăti; dacă a fost închiriat, el va intra în plata chiriei.

Judecarea unor păcate

16. Şi dacă va amăgi cineva pe o fecioară nelogodită şi se va culca cu ea, s-o înzestreze* negreşit, ca să-i fie soţie.

17. Dacă tatăl ei nu va voi nicidecum să i-o dea, el va cântări argint după zestrea* fecioarelor.

18. Pe vrăjitoare* să n-o laşi să trăiască.

19. Oricine se culcă* cu un animal să fie omorât negreşit.

20. Cel care jertfeşte unui dumnezeu, afară* numai de Domnul, să fie dat nimicirii*.

21. Să nu strâmtorezi şi să nu asupreşti pe străin*, pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului.

22. Să nu mâhniţi pe văduvă*, nici pe orfan.

23. Dacă-i vei mâhni în vreun fel şi vor striga* către Mine, voi auzi* negreşit strigătul lor.

24. Şi mânia* Mea se va aprinde şi vă voi ucide cu sabia; şi soţiile* voastre vor rămâne văduve, şi copiii voştri orfani.

25. Dacă vei împrumuta* argint poporului MeuUnuia din poporul Meu, săracului care este cu tine, să nu-i fii ca un creditor: să nu-i puneţi dobândă.

26. Dacă vei lua garanţie* chiar haina aproapelui tău, să i-o înapoiezi înainte de apusul soarelui.

27. Pentru că este singura lui învelitoare, haina sa pentru pielea sa; în ce se va culca? Şi va fi aşa: când va striga către Mine, voi auzi, pentru că sunt îndurător*.

28. Să nu batjocoreşti* pe DumnezeuSau „pe judecători“ şi să nu blestemi pe căpetenia poporului tău.

29. Să nu întârzii cu belşugul* ariei tale şi cu ce curgeLit. „cu lacrimile“ din teascul tău. Pe întâiul-născut dintre fiii tăi să Mi-l dai Mie.

30. Aşa* să faci cu boul tău, cu oaia ta: şapte* zile să fie cu mama sa; în ziua a opta* Mi-l vei da.

31. Şi voi să-Mi fiţi oameni sfinţi*; şi să nu mâncaţi* carne sfâşiată în câmp: s o aruncaţi la câini.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)