ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 18

Vizita lui Ietro la Moise

1. Şi Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse* Dumnezeu lui Moise şi lui Israel, poporul Său, că Domnul scosese pe Israel din Egipt.

2. Şi Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, soţia lui Moise, după ce o trimisese el înapoi,

3. şi pe cei doi* fii ai ei, dintre care numele unuia era GherşomStrăin*, pentru că zisese: „Am locuit temporar într-o ţară străină“.

4. Şi numele celuilalt, EliezerDumnezeu este ajutorul meu*: „pentru că Dumnezeul tatălui* meu a fost ajutorul meu şi m-a scăpat* de sabia lui Faraon“.

5. Şi Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii şi soţia lui Moise la acesta, în pustiul unde el aşezase tabăra, la muntele* lui Dumnezeu.

6. Şi a trimis să spună lui Moise: „Eu, Ietro, socrul tău, am venit la tine, şi soţia ta, şi cei doi fii ai ei cu ea“.

7. Şi Moise a ieşit să-l întâmpine pe socrul său şi s-a plecat* până la pământ şi l-a sărutat*; şi s-au întrebat unul pe altul de sănătateLit. „pace“ şi au intrat în cort.

8. Şi Moise a istorisit socrului său tot ceea ce Domnul făcuse lui Faraon şi egiptenilor pentru* Israel, tot necazul* care i-a ajunsLit. „i-a găsit“ pe drum şi cum i-a eliberat* Domnul.

9. Şi Ietro s-a bucurat* de tot binele pe care-l făcuse Domnul lui Israel, că-l eliberase din mâna egiptenilor.

10. Şi Ietro a zis: „Binecuvântat* să fie Domnul, care v-a eliberat din mâna egiptenilor şi din mâna lui Faraon, care a eliberat poporul de sub mâna egiptenilor!

11. Acum cunosc că Domnul este mai mare* decât toţi dumnezeii, pentru că*, în lucrul în care s-au purtat* cu mândrie, El a fost mai presus decât ei“.

12. Şi Ietro, socrul lui Moise, a adus* o ardere de tot şi jertfe pentru Dumnezeu. Şi Aaron şi toţi bătrânii lui Israel au venit să mănânce pâine* cu socrul lui Moise, înaintea* lui Dumnezeu.

Judecătorii

13. Şi a fost aşa: a doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul; şi poporul stătea înaintea lui Moise de dimineaţa până seara.

14. Şi socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el cu poporul şi a zis: „Ce este lucrul acesta pe care-l faci cu poporul? Pentru ce stai singur, şi tot poporul stă lângă tine de dimineaţa până seara?“

15. Şi Moise i-a zis socrului său: „Pentru că poporul vine* la mine ca să-L întrebe pe Dumnezeu.

16. Când au o neînţelegere*, ei vin la mine, şi eu judec între unul şi altulLit. „între un om şi aproapele său“ şi le fac cunoscut* rânduielile lui Dumnezeu şi legile Sale“.

17. Şi socrul lui Moise i-a zis: „Nu* este bine lucrul pe care l faci.

18. Vei fi epuizat de tot, tu şi tot poporul care este cu tine, pentru că lucrul este prea greu pentru tine: nu-l poţi face singur*.

19. Ascultă acum glasul meu; te voi sfătui, şi Dumnezeu va fi* cu tine. Fii pentru* popor înaintea lui Dumnezeu şi adu neînţelegerile* la Dumnezeu.

20. Şi învaţă-i* rânduielile şi legile şi arată-le calea* pe care trebuie să umble şi lucrarea* pe care trebuie să o facă.

21. Şi alege* din tot poporul oameni destoinici, temători* de Dumnezeu, oameni ai adevărului, care să urască* un câştig necinstit, şi pune-i peste ei, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.

22. Şi ei să judece poporul în tot timpul. Şi va fi aşa: ei vor aduce* la tine orice neînţelegere mare şi ei vor judeca orice neînţelegere mică; şi vor uşura ce este asupra ta şi vor purta povara* împreună cu tine.

23. Dacă vei face lucrul acesta, şi Dumnezeu îţi va porunci, vei putea face faţă*, şi tot poporul acesta va ajunge şi el la locul* său în pace“.

24. Şi Moise a ascultat de glasul socrului său şi a făcut tot ce zisese el.

25. Şi Moise a ales* din tot Israelul oameni destoinici şi i-a pus căpetenii peste popor, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece.

26. Şi ei judecau poporul în tot timpul: neînţelegerile grele* le aduceau lui Moise, iar orice neînţelegere mică o judecau ei.

27. Şi Moise a lăsat* pe socrul său să plece, şi el s-a dus în ţara sa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)