ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 25

Porunci pentru facerea cortului

1. Şi Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel să ia pentru Mine un dar ridicat: veţi lua darul Meu ridicat de la orice om pe care-l îndeamnă* inima.

3. Şi acesta este darul ridicat pe care-l veţi lua de la ei: aur şi argint şi aramă

4. şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţireBumbac fin, egiptean (vezi Gen 41.42) şi păr de capră

5. şi piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel de mare şi lemn de salcâm;

6. untdelemn* pentru luminător; mirodenii* pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia* plăcut mirositoare;

7. pietre de onix şi pietre de prins în efod* şi în pieptar*.

8. Şi să-Mi facă un locaş sfântSau „sanctuar“*, ca să locuiesc* în mijlocul lor.

9. Potrivit* cu tot ce-ţi arăt, modelul cortului şi modelul tuturor uneltelor lui, aşa să faceţi“.

Chivotul şi scaunul îndurării

10. Şi să facă un chivot* de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui de un cot şi jumătate, şi înălţimea lui de un cot şi jumătate.

11. Şi să-l îmbraci cu aur curat: să-l îmbraci pe dinăuntru şi pe dinafară; şi să faci pe el o bordură de aur de jur-împrejur.

12. Şi să torni patru verigi de aur pentru el şi să le pui la cele patru picioare ale lui: şi două verigi vor fi pe o latură şi două verigi pe cealaltă latură a lui.

13. Şi să faci drugi din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur.

14. Şi să introduci drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să poată fi purtat chivotul cu ei.

15. Drugii* vor fi în verigile chivotului; nu se vor scoate din el.

16. Şi să pui în chivot mărturia* pe care ţi-o voi da.

17. Şi să faci şi un scaun* al îndurăriiCapacul chivotului (sau „un capac al ispăşirii“) din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.

18. Şi să faci doi heruvimi de aur; să-i faci din aur bătut, la cele două capete ale scaunului îndurării.

19. Şi să faci un heruvim la un capăt, de o parte, şi un heruvim la celălalt capăt, de altă parte; heruvimii să-i faci ieşind din scaunul îndurării, la cele două capete ale lui.

20. Şi heruvimii* îşi vor întinde aripile pe deasupra, acoperind cu aripile lor scaunul îndurării, şi feţele lor să fie întoarse una către alta: feţele heruvimilor vor fi spre scaunul îndurării.

21. Şi să pui scaunul* îndurării deasupra chivotului, şi în chivot* să pui mărturia pe care ţi-o voi da.

22. Şi Mă voi întâlni* cu tine acolo şi voi vorbi cu tine de pe scaunul îndurării, dintre* cei doi heruvimi care sunt deasupra chivotului mărturiei, orice îţi voi porunci pentru fiii lui Israel.

Masa cu pâinile pentru punerea înainte

23. Şi să faci şi o masă* de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi, şi lăţimea ei de un cot, şi înălţimea ei de un cot şi jumătate.

24. Şi s-o îmbraci cu aur curat. Şi să faci pe ea o bordură de aur de jur-împrejur.

25. Şi să-i faci un pervaz lat de o palmă de jur-împrejur şi să faci o bordură de aur pentru pervazul ei, de jur-împrejur.

26. Şi să-i faci patru verigi de aur. Şi să pui verigile la cele patru colţuri care sunt la cele patru picioare ale ei.

27. Verigile să fie lângă pervaz, ca suporturi pentru drugi, ca să poarte masa.

28. Şi să faci drugii din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur; şi masa să fie purtată cu ei.

29. Şi să faci farfuriile* ei şi ceştile ei şi urcioarele ei şi castroanele ei, cu care să toarne: să le faci din aur curat.

30. Şi să aşezi* pe masă pâinea pentru punerea înainte, înaintea Mea, neîncetat.

Sfeşnicul de aur

31. Şi să faci un sfeşnic* de aur curat; sfeşnicul să fie făcut din aur bătut: piedestalul lui şi fusul lui, cupele lui, gămălioarele lui şi florile lui să fie din aceeaşi bucată.

32. Şi şase braţe să iasă din laturile lui: trei braţe ale sfeşnicului dintr-o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă latură a lui;

33. trei cupe în chipul florilor de migdal pe un braţ, o gămălioară şi o floare; şi trei cupe în chipul florilor de migdal pe celălalt braţ, o gămălioară şi o floare; aşa să fie pe cele şase braţe care ies din sfeşnic.

34. Şi pe sfeşnic să fie patru cupe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor şi florile lor;

35. şi să fie o gămălioară sub două braţe din el, şi o gămălioară sub două braţe din el, şi o gămălioară sub două braţe din el, pentru cele şase braţe care ies din sfeşnic.

36. Gămălioarele lor şi braţele lor să fie din el, totul bătut, dintr-o bucată, de aur curat.

37. Şi să-i faci şapte candele şi ei să-i aprindăSau „să facă să se înalţe“, expresie folosită pentru arderea de tot candelele* şi ele să lumineze* înaintea lui;

38. şi mucările lui şi cenuşarele lui să fie din aur curat.

39. Să-l facă dintr-un talant de aur curat, cu toate uneltele acestea.

40. Şi vezi* să faci potrivit cu modelul lor, care ţi s-a arătat pe munte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)