ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 7

Anunţarea judecăţilor asupra Egiptului

1. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, te-am făcut Dumnezeu* pentru Faraon; şi Aaron, fratele tău, va fi profetulSau „purtător de cuvânt“; în ebr. de la „a anunţa“ tău.

2. Tu vei vorbi tot ce-ţi poruncesc Eu; şi Aaron, fratele tău, va vorbi lui Faraon, ca să lase pe fiii lui Israel să iasă din ţara lui.

3. Şi Eu voi împietri* inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele* şi minunile în ţara Egiptului.

4. Şi Faraon nu va asculta* de voi; şi Îmi voi pune mâna peste Egipt şi voi scoate* din ţara Egiptului oştirile Mele, pe poporul Meu, pe fiii lui Israel, prin mari* judecăţi.

5. Şi egiptenii vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întinde mâna peste Egipt şi voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul lor“.

6. Şi Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul: aşa* au făcut.

7. Şi Moise era de optzeci* de ani şi Aaron de optzeci şi trei de ani, când au vorbit lui Faraon.

Toiagul lui Moise transformat în şarpe

8. Şi Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Aaron,

9. zicând: „Când vă va vorbi Faraon, spunând: «Arătaţi-mi* o minuneLit. „Arătaţi o minune, pentru voi“!», atunci să-i zici lui Aaron: «Ia-ţi toiagul* şi aruncă-l înaintea lui Faraon». El se va face şarpeAcelaşi cuvânt pentru „crocodil“, „şacal““.

10. Şi Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi au făcut cum poruncise Domnul. Şi Aaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea slujitorilor săi; şi s-a făcut* şarpe.

11. Şi Faraon a chemat* şi pe înţelepţi şi pe vrăjitori; şi ei, de asemenea, ghicitoriiScribii sau cărturarii (cei cunoscători ai hieroglifelor)* Egiptului, au făcut la fel cu farmecele* lor.

12. Şi fiecare şi-a aruncat toiagul său, şi s-au făcut şerpi; dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor.

13. Şi inima lui Faraon era împietrităSau „era neînduplecată“* şi n-a ascultat de ei, după cum spusese Domnul.

Plaga sângelui

14. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Inima lui Faraon este greoaie*, el nu vrea să lase pe popor să plece.

15. Mergi la Faraon de dimineaţă: iată, va ieşi la apă*; şi vei sta înaintea lui pe malul râului şi vei lua în mâna ta toiagul care s-a făcut şarpe.

16. Şi-i vei zice: «Domnul Dumnezeul evreilor* m-a trimis la tine, zicând: «Lasă pe poporul Meu să plece, ca să-Mi slujească* în pustiu». Şi, iată, până acum n-ai ascultat».

17. Aşa zice Domnul: «Prin aceasta vei cunoaşte* că Eu sunt Domnul: iată, voi lovi cu toiagul care este în mâna mea apele care sunt în râu, şi se vor preface* în sânge.

18. Şi peştii* care sunt în râu vor muri; şi râul va mirosi greu; şi le va fi silă* egiptenilor să bea din apele râului»“.

19. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: «Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi* mâna peste apele EgiptuluiSau „egiptenilor“, peste râurile lor, peste canalele lor şi peste bălţile lor şi peste toate iazurile lor de apă, şi se vor preface în sânge; şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, şi în vasele de lemn şi în vasele de piatr㻓.

20. Şi Moise şi Aaron au făcut aşa cum poruncise Domnul. Şi el a ridicat* toiagul şi a lovit apele care erau în râu înaintea ochilor lui Faraon şi înaintea ochilor slujitorilor săi. Şi toate apele* care erau în râu s-au prefăcut în sânge.

21. Şi peştii care erau în râu au murit; şi râul a mirosit greu şi egiptenii n-au putut să bea* apă din râu. Şi era sânge în toată ţara Egiptului.

22. Şi ghicitorii* Egiptului au făcut la fel prin farmecele lor. Şi inima lui Faraon era împietrităSau „era neînduplecată“ şi n-a ascultat de ei, după cum zisese Domnul.

23. Şi Faraon s-a întors şi a intrat în casa lui şi nu şi-a plecat inima nici la aceasta.

24. Şi toţi egiptenii au săpat împrejurul râului după apă de băut, pentru că nu puteau să bea din apele râului.

25. Şi şapte zile s-au împlinit după ce lovise Domnul râul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)