ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 3

Rugul aprins

1. Şi Moise păştea turma socrului* său Ietro, preotul din Madian. Şi a mânat turma dincolo de pustiu şi a venit la muntele* lui Dumnezeu, la Horeb.

2. Şi Îngerul* Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, din mijlocul unui rugArbust spinos*. Şi el s-a uitat şi, iată, rugul ardea cu foc, dar rugul nu se mistuia.

3. Şi Moise a zis: „Să mă abat acum şi să văd această privelişte măreaţă*, pentru ce nu se mistuie rugul“.

4. Şi Domnul a văzut că s-a abătut să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!“ Şi el a zis: „Iată-mă“.

5. Şi El a zis: „Nu te apropia aici. Scoate-ţi* sandalele din picioare, pentru că locul pe care stai este pământ sfânt“.

6. Şi a zis: „Eu sunt* Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. Şi Moise şi-a ascuns faţa, pentru că se temea* să se uite spre Dumnezeu.

7. Şi Domnul a zis: „Am văzut* într-adevăr întristarea poporului Meu care este în Egipt şi le-am auzit strigătul din cauza supraveghetorilor* lor; pentru că le cunosc* durerile.

8. Şi am coborât* ca să-i scap* din mâna egiptenilor şi ca să-i fac să se suie din ţara aceea într-o ţară* bună şi largă, într-o ţară în care curge* lapte şi miere, în ţinutul canaaniţilor* şi al hetiţilor şi al amoriţilor şi al fereziţilor şi al heviţilor şi al iebusiţilorSubstantive redate în original prin singular.

9. Şi acum, iată, strigătul fiilor lui Israel a ajuns la Mine; şi am văzut şi apăsarea cu care îi asupresc egiptenii.

10. Şi acum, vino, şi te voi trimite* la Faraon, ca să scoţi din Egipt pe poporul Meu, pe fiii lui Israel“.

Trimiterea lui Moise

11. Şi Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine* sunt eu, ca să merg la Faraon şi să scot din Egipt pe fiii lui Israel?“

12. Şi El a zis: „Cu siguranţăSau „Pentru că“, Eu voi fi* cu tine; şi acesta îţi va fi semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate* poporul din Egipt, veţi slujiSau „vă veţi închina“* lui Dumnezeu pe muntele acesta“.

13. Şi Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, voi veni la fiii lui Israel şi le voi zice: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi». Şi vor zice: «Care este Numele Lui?» Ce să le spun?“

14. Şi Dumnezeu a zis lui Moise: „EU SUNT CEL CE SUNT“. Şi a zis: „Aşa vei spune fiilor lui Israel: «EU SUNT*» m-a trimis la voi“.

15. Şi Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu* pentru totdeauna şi aceasta este amintirea Mea în toate generaţiile.

16. Du-te şi strânge* pe bătrânii lui Israel şi spune-le: Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov mi S-a arătat, zicând: «V-am cercetat* cu adevărat pe voi şi am văzut ce vi se face în Egipt.

17. Şi am zis: Vă voi face* să vă suiţi din suferinţa Egiptului în ţara* canaaniţilor şi a hetiţilor şi a amoriţilor şi a fereziţilor şi a heviţilor şi a iebusiţilor, într-o ţară în care curge lapte şi miere».

18. Şi vor asculta* de glasul tău. Şi vei intra, tu şi bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului şi-i veţi zice: «Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit* cu noi; şi acum, lasă-ne, te rugăm, să mergem cale de trei zile în pustiu, ca să jertfim Domnului Dumnezeului nostru».

19. Dar ştiu bine că împăratul Egiptului nu vă va lăsa* să plecaţi, nici chiarSau „decât“ printr-o mână* tare.

20. Şi Îmi voi întinde* mâna şi voi lovi Egiptul cu toate* minunile Mele pe care le voi face în mijlocul lui; şi după aceea* vă va lăsa să plecaţi.

21. Şi voi da poporului acestuia favoare* în ochii egiptenilor; şi va fi aşa: când veţi ieşi, nu veţi ieşi fără nimic.

22. Ci fiecare femeie va cere de la vecina ei şi de la cea care stă în casa ei obiecte de argint şi obiecte de aur şi haine şi le veţi pune pe fiii voştri şi pe fiicele voastre şi veţi prăda* pe egipteni“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)