ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 2

Naşterea lui Moise

1. Şi un om* din casa lui Levi s-a dus şi a luat pe o fiică a lui Levi.

2. Şi femeia a rămas însărcinată şi a născut un fiu. Şi l-a văzut* că era frumos şi l-a ascuns trei luni.

3. Şi, când n-a mai putut să-l ascundă, a luat pentru el un coşuleţSau „arcă“, „chivot“ de papurăSau „papirus“* şi l-a uns cu bitum şi cu smoală şi a pus copilul în el şi l-a pus între trestii*, pe malul râului.

4. Şi sora* lui stătea departe, să vadă ce se va face cu el.

5. Şi fiica* lui Faraon a coborât să se scalde în râu*; şi slujnicele ei se plimbau pe marginea râului. Şi a văzut coşuleţul în mijlocul trestiilor; şi a trimis pe slujnica ei şi l-a adus.

6. Şi a deschis şi a văzut copilul şi, iată, băiatul plângea. Şi, făcându-i-se milă, a zis: „Acesta este unul dintre copiii evreilor“.

7. Şi sora lui a zis fiicei lui Faraon: „Să mă duc şi să chem o doică dintre femeile evreice ca să alăpteze copilul pentru tine?“

8. Şi fiica lui Faraon i-a zis: „Du-te“. Şi fecioara s-a dus şi a chemat pe mama copilului.

9. Şi fiica lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta şi alăpteazămi-l, şi îţi voi plăti“. Şi femeia a luat copilul şi l-a alăptat.

10. Şi, după ce a crescut copilul, l-a adus fiicei lui Faraon, şi el a ajuns fiul* ei. Şi ea i-a pus numele Moise„Scos din apă“ (în ebraică); „Fiu“ (în egipteană) şi a zis: „Pentru că l-am scos din apă“.

Fuga lui Moise

11. Şi a fost aşa: în zilele acelea, când Moise se făcuse mare*, a ieşit la fraţii săi şi s-a uitat la poverile* lor; şi a văzut pe un egiptean bătând pe un evreu, pe unul din fraţii săi.

12. Şi s-a întors încoace şi încolo şi, văzând că nu era nici un om în jur, l-a lovit pe egiptean şi l a ascuns în nisip.

13. Şi a ieşit a doua zi şi, iată, doi bărbaţi evrei se certau. Şi a zis celui* care era vinovat: „Pentru ce baţi pe aproapele tău?“

14. Şi el a zis: „Cine* te-a pus pe tine conducător şi judecător* peste noi? Te gândeşti să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptean?“ Atunci Moise s-a temut şi a zis: „Cu adevărat, lucrul este cunoscut!“

15. Şi Faraon a auzit de lucrul acesta şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit* dinaintea lui Faraon şi a locuit în ţara Madian. Şi şedea lângă fântână*.

16. Şi preotul* din Madian avea şapte fiice*; şi ele au venit şi au scos apă şi au umplut jgheaburile, ca să adape turma tatălui lor.

17. Şi păstorii au venit şi le-au alungat. Dar Moise s-a ridicat şi le-a ajutat şi le-a adăpat turma.

18. Şi ele au venit la Reuel, tatăl* lor, şi el le-a zis: „Pentru ce aţi venit aşa de curând astăzi?“

19. Şi ele au zis: „Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor şi ne-a scos şi apă din belşug şi a adăpat turma“.

20. Şi a zis fiicelor sale: „Şi unde este el? Pentru ce l-aţi lăsat acolo pe omul acela? Chemaţi-l să mănânce* pâine!“

21. Şi Moise s-a învoit să rămână la omul acela. Şi el i-a dat lui Moise pe Sefora*, fiica sa.

22. Şi ea a născut un fiu, şi el i-a pus numele GherşomStrăin*, pentru că a zis: „Am locuit temporar într-o ţară* străină“.

Dumnezeu aude strigătul israeliţilor

23. Şi a fost aşa: în timpul acelor multe* zile, împăratul Egiptului a murit. Şi fiii lui Israel suspinau din cauza robiei şi au strigat; şi strigătul* lor din cauza robiei s-a suit la Dumnezeu.

24. Şi Dumnezeu a auzit geamătul lor şi Dumnezeu Şi-a adus aminte* de legământul* Său cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov.

25. Şi Dumnezeu a privit* spre fiii lui Israel şi Dumnezeu a luat cunoştinţă de starea lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)