ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 37

Facerea chivotului

1. Şi Beţaleel a făcut chivotul* din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate şi înălţimea lui de un cot şi jumătate.

2. Şi l-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi a făcut o bordură de aur pe el, de jur-împrejur.

3. Şi a turnat pentru el patru verigi de aur, la cele patru picioare ale lui: două verigi pe o latură a lui şi două verigi pe cealaltă latură a lui.

4. Şi a făcut drugi din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur.

5. Şi a introdus drugii prin verigile din laturile chivotului, ca să poarte chivotul.

6. Şi a făcut un scaun* al îndurăriiCapacul chivotului din aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate.

7. Şi a făcut doi heruvimi de aur; i-a făcut din aur bătut, la cele două capete ale scaunului îndurării:

8. un heruvim la un capăt, de o parte, şi un heruvim la celălalt capăt, de altă parte; a făcut cei doi heruvimi ieşind din scaunul îndurării, la cele două capete ale lui.

9. Şi heruvimii îşi întindeau aripile în sus, acoperind cu aripile lor scaunul îndurării; şi feţele lor erau una către alta; feţele heruvimilor erau spre scaunul îndurării.

Facerea mesei

10. Şi a făcut masa* din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coţi şi lăţimea ei de un cot şi înălţimea ei de un cot şi jumătate.

11. Şi a îmbrăcat-o cu aur curat şi a făcut pe ea o bordură de aur, de jur-împrejur.

12. Şi i-a făcut un pervaz lat de o palmă de jur-împrejur; şi a făcut o bordură de aur pentru pervazul ei, de jur-împrejur.

13. Şi i-a turnat patru verigi de aur şi a pus verigile la cele patru colţuri care erau la cele patru picioare ale ei.

14. Şi verigile erau lângă pervaz, ca suporturi pentru drugi, ca să poarte masa.

15. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur, ca să poarte masa.

16. Şi a făcut din aur curat uneltele care erau peSau „pentru“ masă, farfuriile* ei şi ceştile ei şi castroanele ei şi urcioarele ei, cu care să toarne.

Facerea sfeşnicului

17. Şi a făcut sfeşnicul* din aur curat; a făcut sfeşnicul din aur bătut: piedestalul lui şi fusul lui, cupele lui, gămălioarele lui şi florile lui erau din el.

18. Şi şase braţe ieşeau din laturile lui: trei braţe ale sfeşnicului dintr-o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă latură a lui.

19. A făcut trei cupe în chipul florilor de migdal pe un braţ, o gămălioară şi o floare; şi trei cupe în chipul florilor de migdal pe celălalt braţ, o gămălioară şi o floare; aşa era pe cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic.

20. Şi pe sfeşnic erau patru cupe în chipul florilor de migdal, gămălioarele lor şi florile lor;

21. şi o gămălioară sub două braţe din el, şi o gămălioară sub două braţe din el, şi o gămălioară sub două braţe din el, pentru cele şase braţe care ieşeau din el.

22. Gămălioarele lor şi braţele lor erau din el, totul de aur curat, bătut, dintr-o bucată.

23. Şi a făcut cele şapte candele ale lui şi mucările lui şi cenuşarele lui din aur curat.

24. L-a făcut dintr-un talantAproximativ 34 kg de aur curat, cu toate uneltele lui.

Facerea altarului tămâiei, a untdelemnului şi a tămâiei

25. Şi a făcut altarul* tămâiei din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot şi lăţimea lui de un cot; era pătrat; şi înălţimea lui, de doi coţi; coarnele lui erau din el.

26. Şi l-a îmbrăcat cu aur curat, capacul lui, şi pereţii lui de jur-împrejur, şi coarnele lui. Şi a făcut pe el o bordură de aur, de jur-împrejur.

27. Şi a făcut două verigi de aur pentru el sub bordura lui, pe cele două părţi laterale ale lui, pe cele două muchii ale lui, ca suporturi pentru drugi, ca să-l poarte cu ei.

28. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur.

29. Şi a făcut untdelemnul* ungerii sfinte şi tămâia plăcut mirositoare, curată, după* arta celui care face mir.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)