ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 38

Facerea altarului arderii de tot şi a ligheanului

1. Şi a făcut altarul* arderii de tot din lemn de salcâm: lungimea lui era de cinci coţi şi lăţimea lui de cinci coţi: era pătrat; şi înălţimea lui era de trei coţi.

2. Şi a făcut coarnele lui în cele patru colţuri ale lui; coarnele lui erau din el şi l-a îmbrăcat cu aramă.

3. Şi a făcut toate uneltele altarului: oalele şi lopeţile şi farfuriile adânciVasele pentru sângele stropirii şi furculiţele şi tigăile pentru cărbuni; toate uneltele lui le-a făcut din aramă.

4. Şi a făcut pentru altar un grătar din aramă în formă de reţea sub marginea lui, jos, până la mijlocul lui.

5. Şi a turnat patru verigi pentru cele patru colţuri ale grătarului de aramă, ca suporturi pentru drugi.

6. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aramă.

7. Şi a introdus drugii în verigile de pe laturile altarului, ca să-l poarte cu ei. L-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.

8. Şi a făcut ligheanul* de aramă şi piciorul lui de aramă din oglinzile multelor femei care se strângeau la intrarea cortului întâlnirii.

Facerea curţii

9. Şi a făcut curtea*. Pentru latura de sud, înspre sud, a făcut pânzele curţii din in subţire răsucit, de o sută de coţi,

10. cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor; cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură erau de argint.

11. Şi pentru latura dinspre nord, perdele de o sută de coţi; cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor; cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură erau de argint.

12. Şi pentru latura dinspre apus, pânze de cincizeci de coţi; cei zece stâlpi ai lor şi cele zece postamente ale lor; cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură erau de argint.

13. Şi pentru latura de est, spre răsărit, cincizeci de coţi.

14. Pânzele erau pe o aripă de cincisprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor;

15. şi pe cealaltă aripă, de partea aceasta, ca şi de partea aceea a porţii curţii, pânze de cincisprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor.

16. Toate pânzele curţii, de jur-împrejur, erau de in subţire răsucit.

17. Şi postamentele stâlpilor erau de aramă; cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură, de argint, şi îmbrăcămintea capetelor lor, de argint; şi toţi stâlpii curţii erau legaţi împreună cu argint.

18. Şi perdeaua porţii curţii era de broderie din fir albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit: şi lungimea era de douăzeci de coţi, şi înălţimea, ca şi lăţimea, de cinci coţi, asemenea pânzelor curţii.

19. Şi stâlpii lor erau patru şi postamentele lor, patru, de aramă; cârligele lor, de argint, şi îmbrăcămintea capetelor lor şi vergelele lor de legătură, de argint.

20. Şi toţi ţăruşii* cortului şi ai curţii de jur-împrejur erau de aramă.

Inventarul cortului

21. Acestea sunt lucrurile numărate ale cortului*, cortul mărturiei, care au fost numărate, după porunca lui Moise, prin slujba leviţilor, sub mâna* lui Itamar, fiul preotului Aaron.

22. Şi Beţaleel*, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moise.

23. Şi cu el era Oholiab*, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, gravor şi inventator şi lucrător în broderie, în material albastru şi în purpură şi în stacojiu şi în in subţire.

24. Tot aurul întrebuinţat în lucrare pentru toată lucrarea sfântului locaş, aurul darului legănat, a fost de douăzeci şi nouă de talanţiUn talant = 3000 de sicli şi şapte sute treizeci de sicli, după siclul* sfântului locaş.

25. Şi argintul celor care au fost număraţi* din adunare a fost de o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli, după siclul sfântului locaş:

26. o becăO becă = aproximativ 6 grame* de cap – jumătate de siclu, după siclul sfântului locaş, de la toţi aceia care au trecut prin numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, de la şase* sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.

27. Şi cei o sută de talanţi de argint au fost pentru turnarea postamentelor* sfântului locaş şi a postamentelor* perdelei: o sută de postamente dintr-o sută de talanţi, un talant pentru un postament.

28. Şi din cei o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor şi le-a îmbrăcat capetele şi i-a unit cu vergelele de legătură.

29. Şi arama darului legănat a fost de şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de sicli.

30. Şi cu ea a făcut postamentele pentru intrarea cortului întâlnirii şi altarul de aramă şi grătarul de aramă care era pentru el şi toate uneltele altarului

31. şi postamentele curţii de jur-împrejur şi postamentele porţii curţii şi toţi ţăruşii cortului şi toţi ţăruşii curţii de jur-împrejur.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)