ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 23

Legi despre zvonuri şi judecată

1. Să nu primeştiSau „Să nu răspândeşti“ zvon* mincinos. Să nu te uneşti cu cel răuSau „Să nu întinzi mâna celui rău“, ca să fii martor* nedreptLit. „un martor al violenţei“.

2. Să nu te iei* după cei mulţi, ca să faci rău, şi să nu răspunzi la judecată ca să te pleci după mulţime, ca să strâmbi judecata.

3. Şi să nu părtineştiSau „să nu onorezi“ pe sărac când se judecă.

4. Dacă vei întâlni* boul vrăjmaşului tău sau măgarul său rătăcit, să i-l aduci negreşit înapoi.

5. Dacă vei vedea măgarul celui care te urăşte zăcând sub povara lui, fereşte-te să-l părăseşti: să-l dezlegi negreşit împreună cu elSă-l ajuţi negreşit să ia povara de pe el.

6. Să nu suceşti* dreptatea săracului tău când se judecă.

7. Depărtează-te de cuvântul* mincinos şi să nu ucizi pe cel nevinovat* şi pe cel drept; pentru că nu voi îndreptăţi* pe cel rău.

8. Şi să nu iei* mită, pentru că mita orbeşte pe cei cu ochii deschişi şi suceşte cuvintele celor drepţi.

9. Şi să nu asupreşti pe străin*; pentru că voi cunoaşteţi sufletul celui străin, pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului.

Legi despre Anul sabatic şi Sabat

10. Şi şase* ani să-ţi semeni pământul şi să-i strângi roadele.

11. Dar, în anul al şaptelea, să-l laşi să se odihnească şi să rămână nelucrat şi să mănânce săracii poporului tău; şi ce vor lăsa ei, să mănânce animalele câmpului. Tot aşa să faci cu via ta şi cu măslinul tău.

12. Şase* zile să-ţi faci lucrarea ta, dar în ziua a şaptea să te odihneşti, pentru ca boul tău şi măgarul tău să se odihnească şi fiul roabei tale şi străinul să răsufle.

13. Să luaţi aminte* la tot ce v-am spus şi să nu amintiţi numele* dumnezeilor străini; să nu se audă din gura ta.

Sărbătorile Obligatorii

14. De trei* ori pe an să-Mi ţii o sărbătoare.

15. Să ţii sărbătoarea Azimelor*; şapte zile să mănânci azime, cum ţi-am poruncit, la timpul rânduit al lunii* Abib; pentru că în ea ai ieşit din Egipt; şi nimeni să nu se înfăţişeze înaintea feţei Mele fără nimic;

16. şi sărbătoarea SecerişuluiMai târziu numită „sărbătoarea Săptămânilor“, iar în N.T.: „Cincizecimea“*, cele dintâi roade ale recoltelor tale, pe care le-ai semănat pe câmp; şi sărbătoarea CulesuluiMai târziu numită „sărbătoarea Corturilor“*, la sfârşitul anului, când culegi recoltele tale de pe câmp.

17. De trei* ori pe an, toată partea bărbătească a ta să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu.

18. Să nu aduci sângele jertfei Mele cu pâine* cu aluat; şi grăsimea sărbătorii Mele să nu rămână toată noaptea, până dimineaţa.

19. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga* celor dintâi roade din ogorul tău. Să nu fierbi* iedul în laptele mamei lui.

Respectarea Îngerului lui Dumnezeu

20. Iată, trimit un Înger înaintea* ta, ca să te păzească pe cale şi să te ducă în locul pe care Eu l-am pregătit.

21. Fii atent în prezenţa Lui şi ascultă glasul Lui; nu-L mânia*, pentru că nu vă va ierta* fărădelegile; pentru că Numele* Meu este în El.

22. Dar, dacă vei asculta cu atenţie glasul Lui şi vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul* vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul potrivnicilor tăi.

23. Pentru că Îngerul Meu va merge înaintea ta şi te va duce* la amoriţi şi hetiţi şi fereziţi şi canaaniţi şi heviţi şi iebusiţi şi-i voi nimici.

24. Să nu te pleci* înaintea dumnezeilor lor şi să nu le slujeşti şi să nu faci* după faptele lor, ci să-i nimiceşti* cu totul şi să le sfărâmi cu totul stâlpiiSau „statuile“.

25. Şi să slujiţi* Domnului Dumnezeului vostru; şi El îţi va binecuvânta* pâinea şi apele; şi voi îndepărta boala din mijlocul tău.

26. Nu va fi* nici unaDintre oameni sau dintre animale care să piardă sarcina, nici sterilă în ţara ta; îţi voi împlini* numărul zilelor.

27. Voi trimite frica* Mea înaintea ta şi voi tulbura* orice popor la care vei ajunge şi voi face pe toţi vrăjmaşii* tăi să întoarcă spatele înaintea ta.

28. Şi voi trimite* viespi mari înaintea ta, care-i vor alunga pe heviţi, pe canaaniţi şi pe hetiţi dinaintea ta.

29. Nu-i voi alunga* dinaintea ta într-un an, ca nu cumva ţara să ajungă pustie şi fiarele câmpului să se înmulţească împotriva ta.

30. Îi voi alunga încetul cu încetul dinaintea ta, până vei rodi şi vei stăpâni ţara.

31. Şi-ţi voi stabili* hotarele de la Marea Roşie până la Marea Filistenilor, şi de la pustiu până la râuEufrat; pentru că voi da* pe locuitorii ţării în mâinile tale, şi-i vei alunga* dinaintea ta.

32. Să nu faci legământ* cu ei, nici cu dumnezeii lor.

33. Să nu locuiască ei în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuieşti împotriva Mea; pentru că, dacă vei sluji dumnezeilor lor, aceasta sigur îţi va fi* o cursă“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)