ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 17

Refidim. Apa din stâncă

1. Şi toată adunarea fiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătoriile lor, la poruncaLit. „gura“ Domnului; şi au aşezat tabăra în Refidim*; şi nu era apă* de băut pentru popor.

2. Şi poporul s-a certat* cu Moise; şi ziceau: „Daţi-ne apă să bem!“ Şi Moise le-a zis: „Pentru ce vă certaţi cu mine? Pentru ce-L ispitiţiSau „puneţi la încercare“; şi în v. 7* pe Domnul?“

3. Şi poporul era însetat de apă şi poporul* a murmurat împotriva lui Moise şi a zis: „Pentru ce* ne-ai suit din Egipt, ca să ne faci să murim de sete, pe mine şi pe fiii mei şi vitele* mele?“

4. Şi Moise a strigat către Domnul, zicând: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin şi mă vor ucide* cu pietre!“

5. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Treci* înaintea poporului şi ia cu tine din bătrânii* lui Israel. Şi ia în mână toiagul* tău cu care ai lovit râul şi mergi.

6. Iată, Eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb, şi vei lovi stânca* şi vor ieşi ape din ea şi poporul va bea“. Şi Moise a făcut aşa înaintea ochilor bătrânilor lui Israel.

7. Şi a pus numele locului „MasaIspită* şi MeribaCeartă*“, din cauza certei fiilor lui Israel şi pentru că-L ispitiseră* pe Domnul, zicând: „Este Domnul între noi, sau nu?“

Înfrângerea lui Amalec

8. Şi Amalec* a venit şi s-a luptat cu Israel la Refidim.

9. Şi Moise i-a zis lui IosuaYah Salvatorul: „Alege bărbaţi pentru noi şi ieşi, luptă-te cu Amalec! Mâine voi sta pe vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea“.

10. Şi Iosua a făcut cum i-a zis Moise, ca să se lupte cu Amalec; şi Moise, Aaron şi HurPuritate* s-au suit pe vârful* dealului.

11. Şi a fost aşa: când îşi ridica* Moise mâna, învingea Israel, iar când îşi lăsa mâna în josLit. „îşi odihnea mâna“, învingea Amalec.

12. Şi mâinile lui Moise îi erau grele; şi au luat o piatră şi au pus-o sub el, iar el s-a aşezat pe ea. Şi Aaron şi Hur îi ţineau* mâinile, unul de o parte şi altul de alta, şi mâinile lui au stat întinse până la apusul soarelui.

13. Şi Iosua a doborât pe AmalecSau „a frânt puterea lui Amalec“ şi pe poporul său cu ascuţişul sabiei.

14. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie* aceasta spre aducere-aminte în carte şi spuneLit. „pune-o în urechile“ lui Iosua că voi şterge de tot amintirea lui Amalec* de sub ceruri“.

15. Şi Moise a zidit un altar* şi i-a pus numele: „Domnul, steagul* meuEbr. „Yahve-Nisi““.

16. Şi a zis: „Pentru că DomnulEbr. „Yah“ a juratLit. „Pentru că mâna este pe tronul Domnului“, Domnul va purta război cu Amalec din generaţie în generaţie“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)